S:1

Aşağıdakilerden hangisi krokinin özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi krokinin özelliklerinden biri değildir? sorunun cevabı "Cetvel kullanarak çizilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinin sonuna ünlem işareti koymalıyız? Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün farzlarından değildir? İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?  "Ormanda yabani ve evcil hayvanlar var." cümlesinde geçen "yabani" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? “vatan” kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi çevreye zarar verir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur değildir? Aşağıdakilerden hangisi, hava koşullarından kaynaklanan trafik kazası nedenlerindendir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta ( . ) getirilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmıştır? “ Tavşan dağa ............................, dağın haberi olmamış.” atasözünde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir? Oda, tabana serili kilimlerin dışında döşemesizdi. Karşı duvarda bir ocak, ocağın üstünde de yumak yumak mumlar ve iki lamba konmuş bir raf vardı. Oda, o rafın iki karış yukarısındaki bir pencereden aydınlanıyordu. Şimdi, tam o pencereye güneş vurduğu için ocak yanının dışında iyice aydınlıktı.Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir?  En fazla tükettiğimiz besin ürününü olan ekmeğin üretimden tüketime doğru izlediği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i benimsemelerinde etkili olan sebeplerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konması gerekir? Bir öğrenci karanlık ortamda el fenerinin ışığını pencere camı, buzlu cam ve metal levha gibi cisimlere tutarak deney yapıyor. Diğer öğrenci ise bu cisimlerin arka kısmında durup gözlemliyor.I.  Işık kaynağından çıkan ışınlar doğrusal yolla yayılır mı?II.   Görme olayı için ışık gerekli midir?III.   Işığı geçirme oranları maddenin cinsine bağlı mıdır?Öğrenci bu deney ile aşağıdaki soruların hangilerine cevap bulabilir? “Dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini sağlamaya çalışmak demektir.” sözüyle Atatürk, aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır? Adres bilgilerinin sırayla doğru yazılışı hangi seçenektedir? ‟İşleyen demir ışıldar.” atasözüyle aşağıdakilerden hangisi yakın anlamlıdır? 7 + 3  işleminin sonucu kaçtır?   Aşağıdakilerden hangisi adli psikologun rollerinden biridir? Eda : I am so thirsty.Mrs. Tekin : - - - -Eda : Yes, please.  Dilara  20 soruluk  bir    testin  16   sorusunu doğru ,geri  kalan soruları  da   yanlış  yapmıştır.Buna  göre,Dilara ’ın  yanlış  yaptığı  soruların  yüzdesi  kaçtır? Aşağıdaki uzunluklardan hangisi 2,7m ile 52cm arasında değildir? Zehra, bir buz kalıbını buzdolabından çıkartarak buzun önce su, sonra da buhar  haline gelmesini sağlıyor. Zehra, burada sırasıyla hangi olayları gerçekleştirmiştir? Birler basamağındaki rakamın basamak değeri 2 olan iki basamaklı kaç sayı vardır? • Meclisi Mebusan dağıtılınca Büyük Millet Meclisi açılmıştır.• Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için Hıyanetivataniye Kanunu kabul edilmiştir.• Millî Mücadele’ye karşı yürütülen olumsuz propagandaları önlemek amacıyla Hâkimiyet-i Milliye gazetesi çıkarılmıştır.Bu bilgilerden hareketle Millî Mücadele Dönemi ile ilgili çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? İnternetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilemez? 45 gün içinde hükümet güvenoyu alamazsa veya güvensizlik oyuyla düşürülmesinden 45 gün içinde yeni bir hükümetin kurulamaması durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır? İlk yerli roman hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı’nın sonuçları için söylenemez? “Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği denir.“Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu olayın sonucu değildir? Aşağıdakilerden hangisi münazaralarda hakem kurulunun konuşmaları değerlendirme esaslarından değildir?  ‘’Sudan bir nedenden dolayı işimizi yapmadı.”  cümlesinde geçen “sudan” sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti ( ? ) doğru koyulmuştur?  I. KurultayII.DivanıhümayunIII.Meclis-i MebusanIV.Türkiye Büyük Millet MeclisiYukarıda verilen yönetim kurumlarından hangileri Osmanlı Devleti’nde görülür? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir