S:1

On binler ve onlar basamaklarındaki rakamı 6, diğer basamaklarındaki rakamı 0 olan doğal sayı hangisidir?

On binler ve onlar basamaklarındaki rakamı 6, diğer basamaklarındaki rakamı 0 olan doğal sayı hangisidir? sorunun cevabı "60 060" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
- - - - , you should call the police  immediately. Peygamberimizin gençlik yıllarında Erdemliler Birliği’ne katılması neye önem verdiğini gösterir? Bilimsel toplantılarda ilim ve fen insanlarının yaptıkları toplantılara- - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Susan  :Have you heard about the latest invention of Turkish scientists?Tom   : No, I haven’t. What is it about?Susan  : It is a new smart infrared fog-vision camera for airplanes.Tom   : - - - - ?Susan  : It helps pilots see clearly in foggy days. Kevin : You were at a winter sport center last week.What did you there?Harry : Yes, - - - - .  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il idare kurullarının gerek birinci ve gerek ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine aşağıdakilerden hangisine ilgililer tarafından itiraz olunabilir? Ses çıkaran maddeleri duymamızı sağlayan duyu organımız hangisidir?  İslam’dan önce Arap toplumunda haksızlık yaygındı. Hatta Mekke’ye gelen yabancıların mallarına hiçbir gerekçe gösterilmeden el koyuluyordu. Bu haksızlıkları gidermek için - - - - oluşturuldu. Hz. Muhammed (sav.) de bu kuruluşun üyelerin- den biriydi.Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi araştırma basamaklarının sonuncusudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama belirtili nesne görevindedir?                1,2 + 5,017+ 2,47=? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Kara yollarında trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi vizyonun tanımıdır? Aşağıdakilerden hangisi boşanmanın nedenlerinden birisi değildir?  Bir cezveden 5 fincan kahve yapıyorum. Evimize 15 kişi geldi. Kaç cezve kahve pişirmeliyim? Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nin sonuçlarından olan;•   Halifeliğin Osmanlılar’a geçmesi•   Mısır’daki bilginlerin istanbul’a getirilmesi•   Baharat Yolu’nun Osmanlı’nın kontrolüne girmesigelişmelerine göre, Osmanlı Devleti’nin Mısır Seferi sonrasında hangi alanda daha az etkilendiği söylenebilir? Ayşe, yazılıdaki soruların çok zor olduğunu söyledi.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede geçen bir sözcüğün zıt anlamlısıdır?  Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı hangi türk devletinden miras kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de çokça bahsedilen konulardan değildir? Bir çıkarma işleminde eksilen 888 ve çıkan 799’ dur. Fark kaçtır? Maggy talks - - - - than Alice. “yaşıyoruz- hepimiz- Türkiye’de” kelimelerini anlamlı bir cümleye dönüştürdüğümüzde hangisi başta yer almalıdır?  Nevruz Bayramı aşağıdaki ülkelerin hangisinde kutlanmaktadır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi üç hecelidir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bir iç sorunu iken Avrupa Devletlerinin karışmasıyla dış sorun hâline gelmiştir? Eflak ve Boğdan beylerine verilen unvan, aşağıdakilerden hangisidir? İslam öncesi Arap yarımadasındaki dönemin “cahiliye dönemi” olarak adlandırılmasının nedeni nedir? İnsan hakları korunmazsa aşağıdakilerden hangisi yaşanır? Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Bir çıkarma işleminde fark 284’tür. Eksilen sayı 115 artırılır, çıkan sayı 11 artarsa yeni fark kaç olur?  Uzunluk ölçüsü temel birimi metrenin sembolle gösterilişi hangisidir? Aşağıda cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.(....) Sürtünme kuvveti her zaman zararlıdır..(....) Sürtünme kuvveti olmasaydı cisimler yerinde duramazdı.(....) Sürtünmeyi artırmak için cisimler yağlanır.(....) Buz zemindeki sürtünme, kum zeminden daha az olur.(....) Kuvvet, bir cismi durdurabilir.   “Dostluk” sözcüğünün karşıt anlamı hangisidir? Dergi, 2009 yılının Mart ayında başladı yolculuğuna. İyi kitapların okurlara tanıtıl- ması parolasıyla çıktı yola. Yayınevlerinden, eleştirenlerden, okurlardan aldığı destekle başarılı oldu. Ayda bir çıkarılan bu dergiyi okurlar merakla bekliyor artık. Ayrıca genç şair ve yazarların eserlerine yer vererek onların da tanınmasını sağladı.Bu metinde söz edilen dergiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilme- miştir? Bize iyilik yapan birine teşekkür ederiz. Bize sayamayacağımız kadar çok nimet veren Yüce Rabbimiz bunca nimet karşılığında bizden ne istemektedir? Fotosentez için aşağıdaki maddelerden hangisine gerek yoktur?   Embriyonun tüm örtülerini en dıştan saran koruyucu zara ne ad verilir? I. Konuşmak, insanları sosyalleştiren bir eylemdir.II. Konuşmak, insanın aklını kullanma sanatıdır.III. Konuşmak, çözümsüzlüğe iyi gelen bir ilaçtır.IV. Konuşmak, sözcüklerle yapılan bir zihin etkinliğidir.Numaralanmış cümlelerin hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır? Resmî yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında yetki devredenin makamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir