S:1

Alinin dedesinin bahçesindeki ceviz ağaçlarından birincisinden 4875, ikincisinden 3276 tane ceviz topladılar. Cevizlerin 3456 tanesini eve ayırıp diğerlerini sattılar. Dedesi kaç ceviz satmıştır?

Alinin dedesinin bahçesindeki ceviz ağaçlarından birincisinden 4875, ikincisinden 3276 tane ceviz topladılar. Cevizlerin 3456 tanesini eve ayırıp diğerlerini sattılar. Dedesi kaç ceviz satmıştır? sorunun cevabı "4695" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
1504 sayısındaki rakamlardan hangilerinin yerleri değiştirilirse oluşan sayı 4819 sayısından büyük olur? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdandır?  Aşağıdakilerden hangisi "ibadetin" kelime anlamlarından değildir? Osmanlı Devleti’nde mekteplerin bir kısmı ve medreseler, Şeriye ve Evkaf Vekâletine bağlıydı. Avrupa tarzında eğitim veren okullar ise Maarif Vekâletince yönetiliyordu. Ülkede bunlardan başka, devlet denetimi dışında azınlık  okulları ve yabancı okullar da vardı.Bu bilgide aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur? Lozan Barış Antlaşması’nın hangi maddesi ekonomik bağımsızlıkla ilgilidir? Aynaya baktığımızda karşımızda kendimizi görürüz. Aynaya bakarak “seni seviyorum” dediğimizde, bu sözü kendimize söylemiş oluruz.O halde ;………………………….Yukarıda boş bırakılan yere en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? Yazarın “Açlık” isimli kitabı, okuyanı ürpertecek nitelikteydi.(2) Bu kitapta, para sıkıntısı çeken bir gencin hayatı anlatılıyor.(3) Yazar, yaşadıklarını tüm samimiyetiyle dile getirmiş.(4) Kayıp gençliğini nasıl bulduğunu her satırda kalbi titreyerek anlatmış.Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi nesneldir? Aşağıdaki mezheplerden hangisi hüküm verirken Kıyas ve İcma’ı delil olarak kabul etmez? Fiziki haritalar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ? Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan organellerden hangisinin görünüş, büyüklük ve sayısı farklılık gösterir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi hâlinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, memurluktan çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır?  I - - - - read book than watch TV. Batıdaki tüm direniş cemiyetleri nerede bir çatı altında toplanmıştır? "kare" kelimesinin ingilizcesi hangi seçenekte verilmiştir? Asya Hun Devleti’ne ait olan ve Mete Han’ın hayatını anlatan destan aşağıdakileden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir ilçenin yönetiminden sorumludur? T.C.Anayasası’ na göre,aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi aile bütçesinin giderlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi hem hece hemde sözcüktür? Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi hangi ilimizdedir? “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.”(Necm suresi, 39. ayet)Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi bu ayetin anlamıyla ilişkilidir? Atatürk kaç tarihinde Samsun'a çıkmıştır? A, B, 0 kan grubu ve Rh faktörü bakımından insanlarda kaç çeşit genotip görülür? 97  -  86  -  65  -  ?  -  47 büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamada '' ? '' olan yere hangi sayı getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi çocukların yapabileceği şeylerden biridir? Kişinin çirkin, kötü işlerden sakınıp çekinmesi ve bu işleri terk etmesine - - - -; bu duygunun gereğine göre davranmaya ise - - - - denir. Bu tanımda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi akıcı bir madde değildir? 1.Ödevini ilk bitiren Ebru oldu. 2.Dört arkadaş birlikte ödev yapmaya karar verdi. 3.Ödevlerin bitmesiyle oynamaya başladılar. 4.Gülizar ise ödevini en son yaptı. Yukarıdaki cümleleri olayların oluş sırasına koyarsak sıralama nasıl olur? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara “D” , yanlış olanlara “Y” yazınız( .....) En büyük gezegen Jüpiter'dir.(..... ) Merkür, Venüs, Dünya, Mars gazsal gezegenlerdir.( .....) Jüpiter, Satürn arasında Astreoit Kuşağı vardır.  Bir çıkarma işleminde eksilen 24 artarsa, fark nasıl değişir? Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed’in (sav.) davetine karşı çıkma sebepleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi “Kişi (şahıs) zamiri” dir ? İlçedeki resmî törenlere başkanlık etmekİlçedeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamakilçe içinde kanunların uygulanmasını sağlamakYukarıda bahsedilen görevler aşağıdakilerdenhangisi tarafından yerine getirilir? Hayvan yetiştiriciliği aşağıdaki illerden hangisinde diğerlerine göre daha fazladır? Sindirim sisteminin sağlığını korumak için yapılan aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?  Aşağıdaki oyunlardan hangisi aile büyüklerimizin çocukluk döneminde oynadığın oyunlardan biri değildir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi kelime türeten “-lik” ekini almamıştır? Bir kişinin devlet otoritesi olması ve tüm kuvvetlerin tek elde toplanması hangi devlet şeklini ifade eder? A: - - - - do you live?B: I live in İzmir. Deprem anında hangisini yaparsak doğru olur?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir