S:1

Üç basamaklı en büyük doğal sayının 15 fazlası ile dört basamaklı en küçük doğal sayının 84 eksiğinin toplamı hangisidir?

Üç basamaklı en büyük doğal sayının 15 fazlası ile dört basamaklı en küçük doğal sayının 84 eksiğinin toplamı hangisidir? sorunun cevabı "2014" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut isimdir? İyi bir Müslüman herhangi bir kötülükle karşılaştığında aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermez? They - - - - a present for me last night. “ Kulağına küpe olsun.” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. İsa’nın kendisine Hristiyanlığı yayma görevi verdiğini söyleyerek ilk misyonerlik faaliyetlerini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Japonya’da pirinç üretimi çokyapılmaktadır.Bu durum oradaki çocukların aşağıdakilerden hangisini etkiler?  Yapılan ibadetlerin, amacına ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? a < 147 ifadesindeki a'nın alabileceği en büyük değeri için  200 – a işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembollerinden biri değildir? Aşağıdaki sanatçılardan hangisi fabl türünde tanınmış isimlerden biri değildir? Çocukken balon alırdım. Gergin, içi dışı ışıklı, elden kaçınca havanın boşluğunda kaybolan, hidrojen gazıyla dolu balonlardan... Nefesle şişirilenlerden, top oynananlardan değil. Yatarken karyolamın demirlerine bağlardım. Sabahleyin onu aynı güzellikte bulacağım ümidiyle yatağımdan fırlardım.Bu parçada kişiye göre anlatımlardan hangisi kullanılmıştır?  3 Mart 1924 tarihinde;•   Halifelik kaldırılmış•   Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiş•   Erkan-ı Harbiye Vekâleti kaldırılarak Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuşturBu bilgilere göre;I.    Eğitim öğretim alanında çalışma yapılmıştırII.   Askeri alanda kurumsal değişiklik yapılmıştırIII.  Dini düşünce ön plana çıkarılmıştıryargılarından hangilerine ulaşılabilir? “..….?......bilgisayarın dosyalara kolay erişmesini sağladığı gibi biz kullanıcıların da dosyaları sınıflandırmamıza yardımcı olur. .. …..?...... olmasaydı tüm dosyalar yan yana olmak zorunda kalırdı.Yukarıda soru işaretinin geçtiği yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Son yıllarda toplumumuzun görsel sanatlar sevgisinde bir kımıldanma görülüyor. Her sanat dalı yaşama açılan pencerelerden biridir. Pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmeye tahammül edenler, ruh çölünde yaşıyor demektir. Çölden dışarı adım atanlar, yaşadıkları yerlerin duvarlarına resim asmaya, heykelle ilgilenmeye, fotoğraf çekmeye başladılar. Bu, övgüye değer!Bu metinde geçen ‘‘Pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmek’’ sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının özelliklerinden biri değildir?  “Her ailede ………. olmalıdır “  cümlesinin sonuna hangisini getirmek uygun olur?  42- 50- 58- ….- 74 örüntüsünde boş bırakılan yere hangi sayı gelir? “Kuyruk” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıra beklemek için art arda durarak oluşturulan dizi” anlamında kullanılmıştır? “675” sayısının yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri ile onlar basamağındaki rakamın basamak değeri toplamı kaçtır? Aşağıdaki kelimelerle anlam ilişkisi bakımından bir grup oluşturulursa, hangisi dışta kalır? Mısır’da yapı malzemesi olarak taş, Mezopotamya’da ise kerpiç ve tuğla kullanılmıştır.Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnektir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımımızdan sayılmaz? Ahmet, kenarlarından ikisinin uzunluğu 17 m ve 10 m olan üçgen biçimindeki bahçesinin çevresini çit ile çevirmiştir.Ahmet’in kullandığı çitin uzunluğu, metre olarak aşağıdakilerden hangisi olabilir? “- cik, -ceğiz” ekleri adlara “şefkat” ve “acıma” anlamı katabilir. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya örnek yoktur?   657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre “Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerlemesine” ne denir?  ABD’de 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kendisine bir daha konuşamayacağı söylenen Amerikalı Brian Wilsan konuşma yetisine 2 papağanı sayesinde yeniden kavuşmasının ardından hayatının geri kalanını kuşlarla geçirmeye karar verdi.Bu haber metniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? PowerPoint programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? “Değişmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı bir anlamda kullanılmıştır? İskitler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ramazan ayında kılınan teravih namazının hükmü nedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi işi ve hareketi bildiriyor? Bitkiler, Güneş sayesinde ……………..” ifadesinde, noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi paramızı tasarruflu kullanmaya örnek olamaz? Hangi deyimde "bir sorunu sonuçlandırmak, ilgiyi kesmek" anlamı vardır? Enerjisi yoğun tarımın en belirgin nitelik16. lerinden birisi, tarla içi ve tarla dışı işlerin büyük ölçüde makineleşmiş olmasıdır. Makineleşmenin temel amacı kol işi gereksiniminin azaltılmasıyla kişi başına düşen üretimin artırılmasıdır. Bu yüzden tarımda makineleşme denince ilk akla gelen araç traktördür. Çünkü traktör sayesinde daha az insan çalışmakta, daha çok verim elde edilmektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu yazının özelliklerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün önderliğinde  yapılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız(…..)   Teknolojik ürünleri sadece bilim insanları kullanır.(…..)   Telefon, iletişim alanındaki teknolojik ürüne örnektir.(…..)   İhtiyaçlar karşılandıktan sonra artan parayı biriktirmeye tasarruf denir.(…..) Garanti Belgesi, garanti süresi içinde bozulan ürünün iade edilmesini veya ücretsiz tamir edilmesini sağlar.(…..) Röntgen ve stetoskop, sağlık alanında kullanılan teknolojik ürünlerdir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir