S:1

9856 doğal sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

9856 doğal sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "9900" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Türk edebiyatında ilk tezkire / biyografi örneği Çağatay şairi ---- tarafından 15. yy.da yazılan Mecalisü’n-Nefais adlı eserdir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisi gelmelidir? Hapşırırken ağzın kapanması hangi kurala örnektir? Üç yüz tam binde on altı okunuşu verilen ondalık gösterim aşağıdakileden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı neticesinde kurulan devletlerdendir?   Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde demir yolu yoğunluğu daha fazladır? Dünyadaki değişme mekanik olarak değil, diyalektik yasalara göre gerçekleşir. Bu değişim sürecinde madde biçim değiştirir.Marx bu anlayışıyla aşağıdaki varlık yaklaşımlarından hangisini benimsemektedir? Aşağıdaki kelimelerin hangisine ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde yumuşama olmaz?  Aşağıdakilerden hangisi Güneş sisteminde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Uygur yazılı metinlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan Fıkhi yorumlardan biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi konulduğu kabın şeklini alır? Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil cümleye“zaman” anlamı katmıştır?  624 tane yumurta bir pakete 12 tane yumurta olacak şekilde paketlenirse kaçpaket yumurta elde edilir? • Sabır duygusunu geliştirir.• Nimetlerin değerini öğretir.• Fakirlerin durumunu zenginlerin anlamasını sağlar.Verilen durumlar aşağıdaki ibadetlerin hangisinde daha yoğun olarak yaşanır?  Genleşme en fazla ……., sonra ……. en az ……  ‘larda görülür. Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ” O, yetmezse ikinci paketi kullanırız.” Cümlesindeki “o “ sözcüğünün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? “Onlarla beraber kendisi de dağdan aşağıya indi.” Bu cümlede zamirler aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ? Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ………………denir. Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? 2 onluk 1 birliğe 5 birlik eklersek kaç onluk ve kaç birlik eder? Dünyanın en dış katmanına ne denir? Bir saatte 143 km yol giden bir araç 12 saatte kaç km yol gider? Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "hedefi bulmamak" anlamı vardır? Aşağıdaki açıklamalar ile kavramlar karşılaştırılırsa hangi seçenek yanlış olur?  Kant  için eylemin ahlaklılığı , o eylemin içeriğine değil , salt iyiyi istemeye(niyete) bağlıdır. Ona göre bir koşula bağlanan buyruk. Ahlaksal sayılmaz.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kant’ın ahlak anlayışına uygun değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna “soru işareti” getirilmektedir? Yakınlarımızın güzel şeylere kavuşması onlardan bizim de yararlanmamız olasılığının doğması demektir.Yukarıdaki açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisine ait olabilir ? Günlük ders planı hazırlama süreciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan kare dik prizmanın hacmi kaç santimetreküptür? Aşağıdakilerden hangisi öğrenci sorumluluklarından değildir ? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin tarihi eserlerinden biri değildir? I. Kabataslak olarak çizilir.II. Kuş bakışı görüntüdür.III. Bir adresi kolayca bulmamızı sağlar.Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir? I. Alt ve üst geçitleri kullanmalıyız.II. Trafik polisinin olduğu kavşaklarda trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.III. Duran araçların önünden, arkasından veya arasından geçmeliyiz.Yukarıdakilerden hangisi karşıya geçmek için uymamız gereken kurallardandır? Aşağıdaki maddelerden hangisinin hacmi en fazladır? “Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim. Uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.”Bu hadiste Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Açılarına göre üçgenleri verirken aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hangi öğrencinin söyledikleri hayal ürünüdür? Bütün insanlarda farklı olan özellik aşağıdakilerden hangisidir? Divan edebiyatında kimi kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan kalıplaşmış, her şair tarafından ortak kullanılan nükteli ve sanatlı sözlere - - - - denir. Keman (kaş), ok (kirpik) gibi…Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi set gölü oluşum türlerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir