S:1

875 926 doğal sayısındaki 8 rakamı hangi bölüktedir?

875 926 doğal sayısındaki 8 rakamı hangi bölüktedir? sorunun cevabı "binler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi özel isimdir? Bir kutu portakal suyundan 6 bardak portakal suyu çıkmaktadır. 8 kutu portakal suyundan kaç bardak portakal suyu çıkar? Aşağıdaki kelimelerden hangileri zıt anlamlıdır?  Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır? Aşağıdaki hangisinde “korkmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?  Beni ………….dinlerseniz konuyu çok iyi öğrenirsiniz.Yukarıdaki cümlenin anlamına göre noktalı yere aşağıdakilerden hangi söz grubu gelmelidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur? Namaza başladıktan sonra Fatiha ve zammısureyi okumuş olan bir kişi buraya kadar namazıniçindeki farzlardan kaç tanesini yerine getirmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış   ayrılmıştır? Ardışık 3 çift sayının toplamı 30 'dur. Ortadaki sayı kaçtır? Birey ya da grupların bir tabakadan başka bir tabakaya geçişine dikey hareketlilik denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi dikey hareketlilik örneğidir? Aşağıdakilerden hangisi en iyi dinleme şeklidir? Bir manavdan 1. gün 445 kilogram,2. gün 798 kilogram  3. gün 686 kilogram domates satmıştır. Bu manav 3 günde toplam kaç kilogram domates satmıştır ? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Salim 1 m 45 cm , Mehmet ise 1 m 18 cm boyundadır.Mehmet Salim' den kaç cm kısadır? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin  değişmez niteliklerini gösteren anayasa maddeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?   Hangi cümlede  “de” nin ayrı yazılması gerekirdi? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin hece sayısı daha fazladır?  43 ,52 , 33 , 1100  üslü sayıların değerinin büyükten küçeğe doğru sıralanışı aşağıdakileden hangisidir?> Aşağıdakilerden hangisi kazaya sebep olur? Ceren 4. sınıfa giden bir öğrencidir.  Ceren mutfağa gidip aşağıdakilerden hangisini hazırlayabilir? 8 liranın 360 kuruşu ile meyve alan Ali Beyin kaç lirası kalır?  “De ki: Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…’’ (Kehf suresi, 29. ayet) Verilen ayette aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine vurgu  Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Bir bilet kuyruğunda Gökşen’in önündeki kişilerin sayısı, arkasındaki kişilerin sayısının 2 katından 3 fazladır. Bilet kuyruğunda toplam 34 kişi olduğuna göre Gökşen önden kaçıncı sıradadır? Aşağıdakilerden hangisi pil ile çalışmaz? “ 9’dan 2 .............. , 7 kaldı.” tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir? İslam dini topluma yerleşen örf ve adetleri dikkate almıştır. Fakat bu uygulamalardan bazılarını hoş karşılamamıştır.Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin hoş karşılamadığı uygulamalardan biridir? I) Dönme hareketiII) Dolanma hareketiAy yukarıdaki hareketlerden hangisini yapar? Maddenin gaz halden çevreye ısı vererek sıvı hale geçmesi olayına ne ad verilir? Trafik işaret ve levhaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdaki ifadelerin hangisi 7x + 5 cebirsel ifadesine karşılık gelir?  Aşağıdaki özelliklerden hangisi çevreye ait olamaz? ” Okul genç kafalara, insanlığa; saygıyı, sevgiyi, bağımsızlık şerefini öğretir.      Yukarıdaki altı çizili kelimeler yapısına göre hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?   “O” sözcüğünün “kişi zamiri” olarak kullanıldığı cümle aşağıdakilerden hangisidir? TBMM Hükümetinin uluslar arası alanda kazandığı ilk siyasal başarı aşağıdakilerden hangisidir?    Bir ilçede 2740 yetişkin erkek, 2028 yetişkin kadın ve 3120 çocuk yaşamaktadır. İlçede toplam kaç kişi yaşamaktadır? I. Dünya Savaşından çekilen ilk devlet hangisidir? Peygamberimize (sav)  sevgimizi, bağlılığımızı ve saygımızı belirtmek için yaptığımız duaya ne denir? 60’dan başlayıp ileriye 5’şerli saydığımızda 4. sayı kaç olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir