S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel yargı içerir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel yargı içerir? sorunun cevabı "Bizim köyde çok güzel yerler var. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
"Emel bahçede ................ atlıyor." cümlesi hangi sözcükle tamamlanabilir? Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın Şartlarından biri değildir? Hz. Muhammed’in sütannesi ile sütannesinin kızı doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde Destan Dönemi Türk edebiyatı türleri bir arada verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, pişmanlık duyulduğu anlatılmaktadır? 510.1010  üslü ifadesi kaç basamaklı bir sayıdır? Aşağıdaki maddelerden hangisi Sabit Oranlar Yasasına uyar?  “simit” ve “simitçi” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı söz konusudur? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi okul için hazırlık yapmaktadır? Dünya’ mızın kendi etrafındaki dönüş hareketinin yönü nasıl olur? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi doğru yazılmıştır? Allah’ın (c.c.) her şeyi yaratması..................... Boş bırakılan yere aşağıdaki sıfatlardan hangisi gelmelidir? 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması durumunda, idarece uygulanabilir olan usul aşağıdakilerden hangisidir? NH3 bileşiği ile ilgili,I. Bir molekülünde bir çift ortaklaşmamış elektron vardır.II. Molekül polardır.III. Yoğun fazda molekülleri arasındaki baskın etkileşim türü hidrojen bağıdır.yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 7N) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi doğuştan gelen haklarımızdan değildir? Aşağıdakilerden hangisi litre ile ölçülür? Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi’nde yapılan yeniliklerden biri değildir? TBMM hangi tarihte nerede açılmıştır? İlk yardım çantası bulundurması zorunlu olmayan araç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arabistan’daki sosyal sınıflardan biri değildir? Yazılı belge ve bulguların olmadığı Tarih Öncesi dönemlerle ilgili araştırma yaparken tarih bilimi en çok aşağıdaki yardımcı bilimlerden hangisinden yararlanır? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre “Toplum Hizmeti Çalışma Esasları” kapsamında öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfları dâhil tüm sınıflarında, yılda kaç saatten az olmamak üzere ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar?  İcatlar niçin yapılır?  Aşağıdaki bileşik eylemlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Yağışın fazla olduğu yerlerde, dik yamaçlardan aşağıya doğru toprak örtüsünün kayması durumuna ne ad verilir? Türk Dil Kurumu’nun amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Osmanlı Devleti’nde zeki ve yetenekli çocuklar, Enderun adı verilen okulda iyi bir eğitim gördükten sonra devletin önemli hizmetlerine atanırlardı. Bu uygulama, Osmanlıların aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır?  “Kavun yer misin?”      Sorusunun İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir?  Which one is false? “Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.” (Bakara suresi, 152. ayet)Bu ayet aşağıda verilen ilişkilerden hangisiyle ilgilidir? Atomun Kuantum Modeli için;I. Atomdaki elektronun bulunabileceği enerji düzeyleri ve dalga fonksiyonları kuantum sayıları ile gösterilir.II. Birden fazla elektronlu atomların emisyon spektrumlarını tam anlamıyla açıklayan Schrödinger olmuştur.III. Heisenberg’e göre bir atomdaki elektronun konumunu ve hızını aynı anda tespit etmek mümkündür.yargılarından hangileri doğrudur? Yeniçeri Ocağını kaldırarak Türklerden bir ordu oluşturmayı düşünen ilk padişah kimdir? Hangisi ünsüz harftir? 24 sayısının yarısının yarısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetini yerine getirmenin amaçlarından biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi orucunu daha sonra kaza etmek şartıyla tutmayabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir