S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? sorunun cevabı "Ağaçların arasında kayboldu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Karamanoğulları Beyliği ile ilk savaş hangi padişah zamanında yapılmıştır? “Allah’a dayandım” de sen çıkma yataktan Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu Nereden bulacaktın o zaman bu eldeki yurdu?”(Mehmet Akif Ersoy)Bu şiirde doğru anlaşılması istenen kavram aşağı-dakilerden hangisidir? Bir suçu veya kötü bir davranışı ilgisi olmayan birisine kasıtlı olarak yüklemeye ne denir? Aşağıda, barınmayla ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?   İhlâs suresi kaç ayettir? “ Değeri az olan şeyler,değerli şeylerin yanına konulursa,onların da değerini düşük gösterir.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?   I. İnce kenarlı mercek görevi görmeleriII. Kalın kenarlı mercek görevi görmeleriIII. Işığı bir noktada toplamalarıIV.Işığı dağıtarak kırmalarıOrmanlık alanlara bırakılan cam atıkların, güneşli havalarda yangın riski oluşturmalarının sebebi yukarıdakilerden hangileridir? Sahne sanatlarında oyuncuların eser kişilerini sahnede canlandırmasına ---- denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmasıyla dünyada demokratik yönetimler güç kazanmaya başladı. Bu teşkilatın üyesi olarak ülkemizde de demokratikleşme çabaları hız kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek parti olduğu bu ortamda Nuri Demirağ tarafından “MilliKalkınma Partisi” adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu. Bu partiyi, CHP’den ayrılan milletvekille- rinin kurduğu “Demokrat Parti” izledi. 1946’da yapılan genel seçimler sonunda ilk kez birden fazla parti Meclis’e girdi.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İlk Çağ’da Roma ve Büyük İskender İmparatorlukları’nı en çok etkileyen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?  Bir su deposunun   4/6  i su dolu iken içinde 36 litre su bulunuyor. Deponun tümü kaç litre su alır?   I- Hz Ömer          II- Hz Osman  III- Hz Ali              IV- HZ EbubekirYukarıda karışık halde verilen halifelerin görev sıralaması hangisidir? Geleneksel adı amonyak olan bileşiğin formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ülkemizde en çok nüfusu olan il aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki rüzgarlardan hangisinin etki alanı diğerlerine göre daha dardır?  ” Sevgi okula gitti .” cümlesinde özneyi bulmak için yükleme , aşağıdakilerden hangisi sorulmalıdır? Açsam rüzgâra yelkenimi;                1Dolaşsam ben de deniz deniz                  2Ve bir sabah vakti, kimsesiz              3Bir limanda bulsam kendimi.4Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi kişi zamiridir? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan değildir? 9 rakamı aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisinin binde birler basamağındadır? Aşağıdakilerden hangisi dilek ve dualarımızda kullandığımız dinî ifadelerden biri değildir? Alfabemizde  sessiz  harfler   sesli  harflerden  kaç  fazladır?  96 litrelik zeytinyağı her biri 3 litrelik şişelere doldurulacaktır. Kaç şişeye ihtiyacımız vardır? Klorofil pigmenti taşıyan bir hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Aşağıdakilerden hangisi, müteşebbisin ekonomik bir kaynak olduğunu göstermez?  Peygamberimizin (s.a.) çocuk sevgisini ve çocuklara verdiği değeri göz önünde bulundurursak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur?  Ay’ın evreleri nasıl meydana gelir? Ben öğretmenim. ”Öğretmenim!” diyen her sesle coşarım. Ben öğretmenim! Her el öpenim olanda bir ölür, bin yaşarım. Ben öğretmenim; her düşünen kafada biraz vefa ararım. Selam vermeyen Fatma’yla emeğime yanarım. Öyle geniştir ki iyimserlik ölçüm, vefasızlığın adını, zamansızlık koyarım. Başarı merdivenine çocukla tırmanırım. Mutsuz olan Ayşe’de mutsuzluğu yaşarım. Kaderim bu benim, sevgiyi paylaşırım.”Paragrafta geçen, “Selam vermeyen Fatma’yla emeğime yanarım.”  Cümlesiyle anlatılmak istenen nedir? Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Anadolu’nun Türkleşmesine katkı sağladığı savunulamaz? “Allah karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin” (En’am suresi, 59. ayet)Bu ayette verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir ?  Bir kenar uzunluğu 6 cm olan karenin çevre uzunluğu kaç cm'dir? Anayasa bir kanundur. Fakat diğer kanunlardan farklı bir kanundur. Aşağıdakilerden hangisi bu farklardan biri değildir?   Kuran-ı Kerim’de aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir? Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendisinde kuvvet bulacaktır.Atatürk, bu düşüncesine uygun olarak aşağıdakilerden hangisini kurmuştur? Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası döneminde çıkartılan kanunlardan değildir? Almanya, 13 Mart 1938’de aşa-ğıdaki ülkelerden hangisiyle birleştiğini  ilan  ederek bu  ülkeyi ilhak  etmiştir? Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde aşağıdaki devletlerden hangisine adli ve malî kapitülasyonlar verilmiştir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre okul müdür yardımcısı nasıl görevlendirilir?  Mondros ateşkes Antlaşmasından sonra ülkemizin yer yer işgal edilmesi karşısında Türk Milletinin vatanı korumak için başlattığı harekete ne ad verilir?   Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıklarından biri değildir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir