S:1

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde mecaz anlamlı kelime vardır?

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde mecaz anlamlı kelime vardır? sorunun cevabı "Heyecandan yüreğim çarpmaya başladı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
I. Bakanın çalışma programını düzenlemekII. Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmekIII. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri Özel Kalem Müdürlüğünün görevidir? Aşağıdaki birleşik isimlerden hangisi sıfat tamlaması biçimindedir? Romen rakamlarıyla yazılmış aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden küçüktür? SelamünAleyküm sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen büyüklük ve SI birim sistemindeki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Kıblenin tayini, namaz vakitlerinin belirlenmesi, zekatın hesaplanması ve mirasın paylaştırılması gibi konular sebebi ile İslam bilginleri aşağıdaki bilim dallarından hangisi alanında çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır? Aşağıdakilerden hangisi dinleme kurallarından biri değildir? Bir dosyayı Keserek taşımak  isteyen Ali dosyayı seçtikten sonra  önce hangi klavye kısayol tuşunu kullanmalıdır?  Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Hangi sayı 4’ün katı değildir? Günlük hayatımızda karşılaştığımız, çözüm aranması gereken ve çözümü için bilgi, mantık, deneyim ya da dikkat isteyen durumlara ne denir?  In Ramadan Feast, children - - - - their relatives, neighbours and get candies in Turkey.  “Yaş günü armağanı olarak ben şunu aldım.” Cümlesinde kişi adılı hangisidir? (-10) – (-5) işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? Arka kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? “Filozoflar genel görüş ve kabullerden uzak durarak, onların esiri olmaktan kaçınmalıdır.”Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?  Diyalogdaki boşlukları tamamlayan seçenek hangisidir?-………did you do in Antalya?-I ……..some museums and historical monuments Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür.Topkapı Sarayı nerededir? (I) Karanlık, ıslak, soğuk bir gün başlıyordu. (II) Oysa bu karanlığın, bu ıslaklığın, bu soğuğun içinde tarifsiz bir sevinç vardı.(III) Pencerenin perdesini aralayıp sokağa baktı. (IV) Çamurlu sular, günün ilk ışıkları altında, kirli bir ırmak gibi akıyordu.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmıştır? II. Abdülhamit aşağıdakilerden hangisine dayanarak Mebusan Meclisini kapatmıştır? Aizanoi hangi ilimizdedir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami kaç gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar? Yönetici zümresinin Museviliği benimsediği Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Bir toplama işleminde toplananlardan biri 90037, toplam 900004 ise diğer toplanan kaçtır?  Aşağıdakilerden hangisi bir donanımdır? Ülkemizde depremlerden sonra en fazla can ve mal kaybına neden olan afet sel ve taşkın oluşumudur.Ülkemizde sel ve taşkın riskinin fazla olması üzerindeI. akarsularının drenaj yapısı II. bitki örtüsünün yoğun olması III. yanlış arazi kullanımı hangileri etkili olmaktadır? “Sağ” sözcüğü, hangi cümlede “yaşamakta olan” anlamında kullanılmıştır? I- LPGII- BenzinIII- Motorinİçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardanhangileri kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi ibadetin yapılış gerekçelerinden biri olamaz? Dinimize göre namazı kılmak için bazı şartlara sahip olmak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir? Verilen çetele tablosu 1 günde sınıflarda okunan kitap sayısını göstermektedir.Aşağıdakilerden hangisinde sınıf ve okunan kitap sayısı hatalı verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bireyin yetenekleri arasında gösterilemez? • Sinop dağlık yöresi• Cilo Dağları• Menteşe dağlık yöresi• Tuz Gölü çevresiYukarıda verilenlerin ortak özelliği nedir?  165,09 ondalık kesrinde  9 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir ? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre, Belgeye süresi içinde cevap verilmemesi durumunda muhataba yazılan yazıya ne denir? Aşağıdakilerin hangisinde deyimin açıklaması vardır.     Reichenbach’a göre, bilimselliğin ölçütü olgulara dayanan doğrulanabilirliktir. Doğrulanabilme veya yanlışlanabilme özelliğine sahip olan önermeler anlamlıdır. Doğrulanamayan önermeler anlamsız bilim dışıdır.Aşağıdakilerden hangisi anlamsız önermeye örnektir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde büyük ünlü uyumu yoktur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir