S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? sorunun cevabı "Geç geldiği için derse yetişemedi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Devlet, vatandaşlarının bazı ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır.Aşağıdakilerden hangisi devletin karşılaması zorunlu ihtiyaçlarımızdan değildir? İbn-i Sina’nın aşağıdaki eserlerinden hangisi, Tokatlı Mustafa Bin Ahmet adlı bir doktor tarafından 18. yüzyılda Türkçeye çevrilmiştir? Aşağıdaki tartışma türlerinin hangisinde tartışmalar ve alınan kararlar bilimsel değer taşıması yönüyle basılı materyal haline dönüştürülür? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan kıssaların amaçlarından biri değildir? “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabb’i Allah içindir.” (En’âm suresi, 162. ayet)Bu ayette anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir ?  Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze daha yakındır? Alfabemizde kaç harf bulunur? (I) Kapıdan çıktığımda annemin, taraçanın mer- divenlerinde oturduğunu gördüm. (II) Tıkırtımı duyunca başını çevirip bana baktı. (III) Gülüm- seyerek yanına çağırdı. (IV) Bir elini dudaklarına götürerek hiç konuşmamamı işaret etti.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Etkili iletişimde kullanılan ses, simge, işaretlere ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkide yaprağın görevi değildir? “…İnsan hakları: aklı ve vicdan sahibi olan, insani değerler üretebilen, mükemmel bir varlık olan insanın onuruna saygı duymaktır.”Aşağıdakilerden hangisinde insan onuruna saygısızlık edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir? Gelişigüzel atılan pillerle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Roma Antlaşması ile kurulmuştur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olamaz? Kişinin Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesine ne denir? Servetifünun devrinin yazarları, Tanzimat devri gibi sık olmasa da hikâyelerinde kölelerden ve bunların hayat maceralarından bahsederler. Ama bu bahsedişlerinin bir kısmı geçmişi hatırlama, anma bağlamındadır. Kadın artık bir fert olarak varlığını kabul ettirmiştir. Bu dönemde eserlerin temalarında önemli gelişmeler görülmeye başlamıştır. Hikayelerde kadın erkek ilişkileri büyük ölçüde farklılaşmış, aşk konusu daha belirgin ele alınmıştır. Kadınlar Batılı hemcinslerinin niteliklerine sahip olmaya başlamışlardır. Ayrıca bu dönemde giyinme, eğlenme alışkanlıkları da değişime uğramıştır. Böyle bir değişim doğal olarak esaret temasının işlenilebilirliğini azaltmıştır.Bu parçadan hareketle Servetifünun Dönemi’ni etkileyen sosyal ve kültürel ortamla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir kazada yaralanan hastanın son 10 yıl içinde tetanos aşısı olmadığı belirlenmiş ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?  Fatma : My elder cousin is a journalist and last week he had an interview with my favourite rock band. He gave me the poster of the band. I am so happy.Kevin   : - - - - .I  can’t believe it.Fatma  : Ok. I will show it to you tomorrow. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi şarta (koşula) bağlıdır? İnsanın ya da insan topluluklarının başlarından geçmiş ya da geçmesi muhtemel olan sosyal, siyasi, psikolojik, ekonomik, askerî vb. olayların belli bir sisteme bağlı olarak anlatıldığı hacimli, olay anlatımına dayalı metinlere ---- denir. ---- ise bu türden, şahıs kadrosunun az olması, geniş hacimli olmaması ve genellikle tek bir olay etrafında gelişmesi yönleriyle ayrılır.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Sigara ile hangisi hangisi yanlıştır? 13- 17- 21- 25- 29 -32- 37 yandaki örüntüde kuralı bozan sayının yerine hangisini yazmalıyız? Bir olayın gerçekten meydana gelmiş olup olmadığını anlamak için, gizli kalmayan belirtisine bakmak gerekir. Bu belirti varsa olay da var demektir.Parçadaki düşünceye uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed hayvanların aç-susuz bırakılmalarını ve hayvanlara fazla yük vurulmasını istemezdi.  Onlara eziyet edilmesini ve haksız yere öldürülmelerini yasaklamıştır. Burada peygamberimizin ön plana çıkan  özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklıdır? Boykottan sonra Peygamber Efendimiz,henüz rahat bir nefes almamıştı ki, art arda gelen vefatlar yüzünden büyük üzüntüler yaşadı. Çünkü en büyük destekçileri olan Ebu Talib ve Hz. Hatice vefat etmişti. Peygamber Efendimiz’in çok acı çektiği bu yıla verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Bedenin, elbiselerin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasına ne denir? Cümlelerin hangisinde gizli özne yoktur? 60 litrelik zeytinyağının  2/5‘ ini kullandık. Kaç litre zeytinyağımız kaldı? 5L  suyu, 250ml bardaklara paylaştırmak için kaç tane bardak gerekir? Sabah evden çıkarken çok güneş vardı.Annem:”Şapka tak yavrum güneş seni rahatsız etmesin”dedi.Bende şapkayı takıp “oh be çok rahatladım”dedim.Parkta arkadaşlarımla buluştuk.Hava çok güneş olduğu için oynamadık gölgede oturup sohbet ettik. Yukarıdaki metinde hangi sorunun cevabı yoktur? Emlak vergisi kişinin sahip olduğu evin değerinin binde biri, arsanın ise binde üçüdür.Buna göre 120 000 TL değerinde bir evi ve 210 000 TL değerinde bir arsası olan Ali Bey’in ödeyeceği toplam emlak vergisi kaç liradır? ”Cüzdanımı……………… buldu?” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki soru adıllarından hangisi getirilmesi uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi okullarda kullanılan bilgi teknolojilerinden biri değildir?  1m ‘lik bir uzunluk 3 defa 10 ile çarpılırsa, aşağıdakilerden hangisi oluşur? Herhangi bir ulaşım aracının içinde seyahat eden kişiye ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir