S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -lık eki ile anlamı değişen bir sözcük yoktur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -lık eki ile anlamı değişen bir sözcük yoktur? sorunun cevabı "Sabah ılık süt içtim." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu’ya getirerek burada tarih çağlarının başlamasını sağlayan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’de kast sistemi içerisinde “ Rahipler ve aydınlar” sınıfını ifade eder? 2/B sınıfında 19 öğrenci vardır. Her öğrencinin 5’ er tane kalemi olduğuna göre 2/B sınıfında kaç kalem vardır? Arkadaşının lavaboda gereksiz yere su harcadığını gören Ahmet, "Ülkemiz su sıkıntısı yaşayabilir. Bu yüzden suyu israf etmemeye özen göstermeliyiz" diyerek arkadaşının suyu israf etmesini önledi.Ahmet'in bu davranışı, onun hangi özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Pozitivist düşünür Auguste Comte´a göre insan düşüncesi teolojik evre, metafizik evre ve pozitif evre olmak üzere üç evreden geçerek ilerler. Ona göre insanlar, pozitif evrede olayları aşağıdakilerden hangisine dayanarak açıklarlar? Özlem Yılmaz e-posta adresi almak istiyor. Özlem için doğru  e-posta adresi hangisidir  ? ‟O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmıştır?  Hatay Türk Devleti Meclisi, aşağıdaki tarihlerin hangisinde aldığı kararla Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisi 2,3 ve 5 sayılarına kalansız olarak bölünen bir sayıdır? Osmanlı Devletinde vakanüvisler görevlendirilerek önemli gelişmelerin kayıt altına alınması devlet politikası doğrultusunda bir tarih yazıcılığı yapıldığının göstergesidir.Osmanlı, devlet politikası doğrultusunda bir tarih yazıcılığı yaparak aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz? • Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç - gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak• İlköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddi yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdaki görevler Bakanlığa ait hizmet birimlerinden hangisine aittir? Arkadaşlarımızın ilgi ve yetenekleri farklıdır.Aşağıdakilerden hangisi, bu farklılıklarla ortaya çıkan bir etkinlik değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ emir anlamı” vardır? “Çevremizin durumu nasılsa bizde öyle bir kişiliğe sahibizdir. Yani çevremiz kişiliğimizin dışa yansımasıdır. Eğer çevremiz temizse biz de temiz ve düzenli bir kişiyiz demektir. Eğer çevremizi kirli tutuyor ve temizlemiyorsak bizler de pis ve kötü bir kişiliğe sahibiz demektir.”Açıklaması verilen söz aşağıdakilerden hangisidir? Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap hangisidir?  Durgun akışkanların kaldırma kuvveti;I. cismin akışkan içindeki hacmiII. akışkanın özkütlesiIII. yerçekimi ivmesiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir?  Selda Öğretmen, öğrencilerin dikkatini işlenecek konu üzerine toplamak istemektedir.Selda Öğretmen’in bu isteği, ders planlarının hangi bölümünün başlıca amacıdır?  Son Peygamber aşağıdakilerden hangisidir? İslam öncesi Arap yarımadası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.(      ) Toplu taşıma araçlarına sırayla binilmelidir.(      ) Trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmamalıyız.(      ) Taşıtlarda bazen emniyet kemeri kullanmalıyız.(      ) Taşıt hareket halindeyken taşıtın penceresinden el, kol, baş çıkartılmalıdır.(      ) Taşıtların kaldırım tarafındaki kapısından inmeliyiz. Aşağıdakilerden hangisinden fosil oluşmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Avrupa'da makineleşme ilk olarak endüstrinin hangi alanında başlamıştır? 486 x 209  işleminin sonucu kaçtır? 1. Tohum ya da meyve oluşturma2. Döllenme3. Çimlenme4. Genç bitkinin oluşması5. Tozlaşma6. Olgun bitkinin oluşmasıBir bitkinin hayat döngüsü düşünüldüğünde geçirdiği evrelerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır?  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız. (....) Aile içinde aynı anda birden fazla role sahip olabiliriz.(....) Sanat bir milletin hafızası gibidir. Çünkü yaşadıklarımızı saklar.(....) Maddi zorluklar çeken öğrencilere eğitim alanında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla kurulan vakfın adı Mehmetçik Vakfı’dır. (....) Türklerin ilk anayurdu olan Orta Asya’nın doğusunda Sibirya Platosu yer alır. (....) Asya Hun Devleti’nin kurucusu Mete Han’dır. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen isimlerden hangisi ilk Müslüman olan on kişiden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir? Osmanlı Devleti’nde zeki ve yetenekli çocuklar, Enderun adı verilen okulda iyi bir eğitim gördükten sonra devletin önemli hizmetlerine atanırlardı. Bu uygulama, Osmanlıların aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?  Aşağıdakilerden   hangisi  namazın  içindeki   farzlar   arasında  gösterilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır?  Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işaretinin kullanımı yanlıştır?   Would you mind - - - - us alone for a few minutes? Mustafa Kemal, Sofya’da Osmanlı elçiliğinde görevli iken I. Dünya Savaşı ile ilgili gelişmeleri takip ediyor, Osmanlı Devleti’nin savaşa girmemesi gerektiğini ve savaşın başlangıcında Almanya’nın yenileceğini çevresindekilere söylüyordu. Savaş sonuçlandığında Mustafa Kemal bu görüşlerinde haklı çıkmıştı.Bu metinde Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıda verilen sayılardan hangisi en küçüktür? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir