S:1

Uçmakkelimesi aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamı ile kullanılmıştır?

Uçmakkelimesi aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamı ile kullanılmıştır? sorunun cevabı "Ağacın dalındaki kuş birden uçtu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Devleti oluşturan temel öğelerden biri değildir?   "Arka" sözcüğünün zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?(Soru hatalı değil) __ is my uncle.Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Peygamberimizin doğumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisisöylenemez? "Kitabı" sözcüğünü aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere yazabiliriz? “Çocuklar, elmaları ve armutları sepete doldurdular.” Cümlesinde geçen isimlerden tekil olanı hangisidir?  Allah (cc) bazı peygamberlerine sayfa sayısı az olan kitaplar göndermiştir. Bunlara ne ad verilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? “Çoban sürüdeki koyunların çoğunu kaybetti.” Cümlesinde geçen topluluk adı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "terim" yoktur?  Aşağıdakilerden hangisi insanlar için diğerlerinden en öncelikli ihtiyaçtır ? Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmesi için neye ihtiyaç duyarlar? Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mekke´den Medine´ye göç eden Müslümanlara ne ad verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletindeki demokratikleşme hareketleri arasında yer almaz? Aşağıda verilen oyun alanlarından hangisi ya da hangileri güvenli oyun alanı değildir?I. Evimizin önündeki cadde                                    II. Akarsu, göl, deniz kenarıIII. Mahallemizdeki çocuk parkı                         VI. Taşıt yolu kenarındaki boş arsa “ İki el, gövdeme ağır bir balta ile vuruyordu.” Cümlesinde hangi kelimenin tek başına anlamı yoktur? Kurban bayramında Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve etrafındaki kutsal yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmektir.Yukarıda İslam’ın şartlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir? Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.M.Akif ERSOYŞair yukarıdaki mısralarında hangi değerden bahsetmektedir? Hangisi babadan akrabamız değildir? Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? Sözlükte; gidilecek yol, görüş ve akım anlamlarına gelir. Terim olarak; aynı din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumlarıifade eder.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?  Kütle ve …………………………………. arttıkça çekim potansiyel enerjisi de artar.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi ,bir Ermeni Devleti kurulmasına zemin       hazırlamaya yöneliktir?   Türkiye’de sarılık olarak tanımlanan karaciğer hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? Bir su kaynağının kaplıca (ılıca) olarak adlandırılmasıiçin aşağıdaki özelliklerden hangisine kesinlikle sahip olması gerekir? Medine’de yapılan mescit hangisidir? Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Bulgaristan Osmanlı topraklarına katılmıştır? Ortalık mahşer yeri gibiydi. Fırtına, ağaçların dallarını kırıyor, önüne kattığı hayvanların ise sadece bağırtıları ulaşıyordu bize. Islanmıştık ve üşüyorduk. Yukarıdaki paragrafta hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?   Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almamıştır? Trafik güvenliğini sağlamakla görevli kişiye ne denir? I. Hastane atıklarının çevreye atılmasıII.Bitmiş pillerin pil toplama kutusuna atılmasıIII.Uygun yerlere ağaç ve çiçek dikilmesiYukarıdakilerden hangilerini yapmak çevreye zarar vermez? “ Sıla evi temizledi.” Cümlesinde “ Sıla “ yerine hangisi gelebilir? Beden ve elbise temizliği aşağıdakilerden hangisine örnektir? Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kibirli insanın özelliklerinden biri olamaz? Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "hedefi bulmamak" anlamı vardır? “…Gerçekten biz Eyüp’ü sabırlı bulmuştuk. O, ne iyi bir kuldu! Daima Allah’a yönelirdi.” (Sâd suresi, 44. ayet)Aşağıdakilerden hangisi, Allah’ın bu ayette övdüğü Hz. Eyüp’ün davranışlarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir