S:1

Bugün o kadar çok yağmur yağdı ki, bazı evleri su bastı. Cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?

Bugün o kadar çok yağmur yağdı ki, bazı evleri su bastı. Cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur? sorunun cevabı "Nasıl" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
I.TBMM’de hükümet başkanlığı görevi ,meclis başkanı tarafından yürütülmüştür.                   Bu durum ,  I. Güçler birliği ilkesinin geçerli olmadığının                                  II. Anayasal yönetime henüz geçilmediğinin                                 III. Meclis hükümeti sisteminin uygulandığının                 yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?                 Klasik divan şiirini Batı şiirindeki bütünlük anlayışıyla elealdı. Genel olarak Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kaldı. Vatan, millet ve İstanbul sevgisi en çok işlediği temalardır. “Kendi Gök Kubbemiz” adlı eserin de sahibi olan bu şairaşağıdakilerden hangisidir?  Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisiolabilir? Mars ile Jüpiter arasında kalan bölgede bulunan, Güneşçevresinde dolanan, aşınmış kaya ve metal parçalarına ne ad verilir? Büyük Selçuklu Devleti ile Malazgirt Savaşını, Türkiye Selçuklu Devleti ile Miryokefalon Savaşını yapmış ancak, Anadolu’da ki Türk hâkimiyetine engel olamamıştır. Yukarıda bahsedilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? A  ve  B  şehirleri  arasındaki  uzaklık  300  kilometredir.  A  şehrinden saatteki  hızı 80  km  ve  B  şehrinden saatteki hızı 70 km olan iki araç birbirlerine doğru aynı anda hareket ediyorlar.Buna göre bu araçlar B şehrinden kaç kilometre uzakta karşılaşırlar? Bilim birbirleriyle çelişen önermeleri kabul etmez. Önermeler kendi içerisinde tutarlı olmalıdır.Yukarıda bilimin hangi özelliği vurgulanmıştır? Yönetici zümresinin Museviliği benimsediği Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Doğuştan kör olan bir insanı iyileştirip tekrar görmesini sağlayan peygamber kimdir?  Siyasal ve toplumsal düzeni eleş-tiri konusu yaparak espriye  dayalı, güldürmekten çok düşündürmeyi amaçlayan anlatıma - - - - denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşının sonuçlarından değildir?  Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın dönüş yönünü doğru vermiştir? Aşağıdaki ifadelerin Doğru ya da Yanlış olduğunu belirtiniz.(...) Beş basamaklı en küçük doğal sayı “on bin’’dir.(...) Rakamlar 9 tanedir.(...)  67015 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı 22 dır.(...) Eksileni bulmak için fark ile çıkanı toplarız.(...) Beş basamaklı en küçük çift sayı 99 999 dur “GERİ” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ileri” sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmıştır? Bir akşam mehtabı getiren banaBahçe kapısını açan bir eldi.Gözlerim sevinçle baktı o yanaYıldızlar içinde kadınım geldi.Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örneklemeye uygundur? “Çalışkan öğrencinin başarısını herkes konuşuyordu.” cümlesinde sıfat olan sözcük hangisidir? İslamiyet’ten önce Orta Asya da en geniş sınırlara ulaşan ve Türk birliğini sağlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’ nde başkentin Rumeli’ ye aktarılması ilk defa hangi savaştan sonra gerçekleşmiştir? İsmet Özel, Sökeli bir polis memurunun altıncı çocuğudur. İlk ve ortaöğrenimini Kastamonu,Çankırı ve Ankara’da yaptı. Bir süre Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde okudu. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi.Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnektir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ( ̶ 7)  ̶  ( ̶ 9)   işleminin sonucu kaçtır? 4 basamaklı rakamları farklı en küçük çift doğal sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur? Göğüs kafesinde hangi organlar bulunur  ?  Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihi ve düşüncesi açısından tasavvufi yorumların islam kültürüne katkıları ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi dört büyük meleklerden biri değildir? Tarihte ay yılı esasına dayalı takvimi ilk bulan uygarlık hangisidir? Dış âlemdeki olaylardan çok, kahramanların iç dünyasını, ruh hâllerini anlatan roman türü aşağıdakilerden hangisidir?  Anna : - - - -?Arda : By bus.  Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi için söylenebilir?A) Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.B) Kıyıları çok girintili çıkıntılıdır.C) Hâkim bitki örtüsü bozkırdır.D) Yüzey şekilleri sadedir. Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde de kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili mercinin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde, el koyma kendiliğinden kalkar.Bu metin aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikleri taşımaktadır? 540 kalem kaç düzine kalem eder ? Nurettin Topçu’ya göre birtakım formülleri sadece ezberleten öğretmen, benliğimizin iktidarından her gün bir parçasını yok etmektedir. İyi bir öğretmen, dışımızda yaşananı, içimizde hayat yapabilendir. En iyi öğretmen, hayattır. Ancak hayattan ders alamayanlar için öğretmenler, hayat ile aralarında bir köprüdür.Bu paragrafa göre aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangilerinin önemi vurgulanmıştır? Mıknatısla ilgili aşağıdaki ifadeler­den hangisi yanlıştır? 239 sayısının okunuşunda hangi basamak adı yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınacak tedbirler arasında yer almaz? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “mi” soru ekinin yazılışı yanlıştır? Bugün, günlerden salı ise 13 gün sonraki tarih hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen köprü aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir