S:1

Aşağıdaki kelimelerin hangisinin hem eş hem zıt anlamlısı vardır?

Aşağıdaki kelimelerin hangisinin hem eş hem zıt anlamlısı vardır? sorunun cevabı "siyah" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Duyu organları, organizmanın içinden veya dışından çeşitli uzaklıktaki çevreler hakkında iç duyum ve dış duyum olarak bilgi verir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir “iç duyum” örneğidir? 10 + 5 + 30 = 40 + 4 + ? eşitliğinde ? yerine kaç gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi merkeze bağlı yönetim birimlerindendir? I am Ketty. I live in England. I like horse riding andskipping rope. My sister’s name is Jenny. She likestaking photographs and painting pictures. She isgood at Art. My favourite school subject is Maths. Insummers, I usually go camping with my family. I playchess with my dad. They are all enjoyable.Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisisöylenemez? Bir usta çalıştığı ayakkabı atölyesinden aylık 2500 TL maaş ve bir ay içinde 30dan fazla ürettiği her ayakkabı için 50 TL ek ücret almaktadır. Usta bir ayda x ayakkabı ürettiğine ve x > 30 olduğuna göreBu ustanın bir aylık aldığı toplam ücreti ifade eden doğrusal fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Elektrik alan çizgileri ile ilgili olarak,I. Elektrik alan çizgilerinin pozitif yüklerden çıkıp negatif yüklerde son bulduğu kabul edilir.II. Birim yüzeyden geçen elektrik alan çizgisi sayısı bu bölgedeki elektrik alan şiddetiyle ters orantılıdır.III. Elektrik alan çizgileri birbirlerini kesmezler.yargılarından hangileri doğrudur? Taşkent’i yakından tanımak için akşama doğru sokağa çıkabildik. Günlerden pazardı. Dışarıda hava güzeldi. Büyük ve güzel parklardan geçtik. Büyük ve güzel fıskiyeli havuzlar ruhumuzu sonsuzluk türküsüyle kucakladı. Geniş kaldırımlı caddelerde yer yer açılıp saçılan zarif çiçeklikler yüreğimizi sevdalandırdı.Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinde alınmıştır? Aşağıdaki sivil toplum kuruluşları ve çalışma alanları belirlenmiştir.Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır? “İki tam yüzde on iki” ondalık kesrinin yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Adaletsizliğin toplumu ve bireyleri nasıl etkileyebileceği konusunda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  İnsan Haklarının ulusal düzeyde korunmasında aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı daha etkilidir?  Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için verilenlerden hangisi yapılmamalıdır? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinden biri değildir?    Bir çıkarma işleminde fark 284’tür. Eksilen sayı 115 artırılır, çıkan sayı 11 artarsa yeni fark kaç olur?  6 kilogram kaç yarım kilogram eder? 180 = 2 ’’Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane’’ halk kültürünün  hangi kaynağına ve çeşidine girer? Aşağıdakilerden hangisi sanatçının eserlerini nasıl ortaya koyduğu sorusuna verilen yanıtlardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?   222 Sayılı İlköğretim Kanununa göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ na göre  Devlet memurları “ asli Devlet Memurluğu’ na atandıktan sonra en geç ne kadar zaman içinde yapacakları yeminle sadakatlerini belirtirler?  Hindistan’da meslek esasına dayalı olarak yapılan ve sınıflar arasında geçişin kesinlikle yasak olduğu sisteme ne ad verilir? “Kutup ayısı, penguen” gibi canlıların yaşam alanı neresidir? I. Dinin ahlakla ilgili konuları üzerinde dururlar.II.Daha çok kuralcı ve zorlayıcı bir yöntem izlerler.III.Günlük hayatın problemlerinin çözümünde yoğunlaşırlar.IV. İnanç ve ibadetlerin özünün içtenlik ve samimiyet olduğunu vurgularlar.Bu bilgilerden hangileri tasavvufî yorumlar ile ilgilidir? Aşağıdaki terimlerden hangisi orta oyunuyla ilgili değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? ► 366 gün yaşanır.► Şubat ayı 29 gün çeker. Yukarıda verilen bilgilerin yaşandığı yıla ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘kara’ sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?     İki tane taşı,suyun içinde ve havada aynı şiddetle vurduğumuzda farklı sesler duymaktayız.Bunun nedeni verilen ifadelerden hangisiyle açıklanabilir? Aşağıda verilen mRNA kodonlarından hangisi bir aminoasit şifreleyebilir? “Genç kıza bir şeyler soruyordu.” cümlesinde eksik olan anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir? “Çıkarmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “hatırlamak” anlamında kullanılmıştır? Günümüzde Türkiye’nin doğusunda, Irak’ta, Suriye’de ve Mısır’da yaygın olan ameli mezhep aşağıdakilerden hangisidir?  Peygamberimiz(sav.) bir gün kızı Hz. Fatıma’nın evinde kaldı o gece bir ara torunlarından Hz.Hasan Peygamberimizden  (sav.) su istedi bunun üzerine yerinden kalkıp su getiren peygamberimizin elinden diğer torunu Hüseyin suyu almak istedi fakat Peygamberimiz (sav.) suyu önce Hz. Hasan’a verdi Bunun üzerine Babacığım Hasan’ı daha çok mu seviyorsun diye soran kızı Fatıma annemize suyu önce Hasan istedi buyurdular. Bu hadis Peygamberimizin (sav.) bize en çok hangi özelliği hakkında bir örnek sayılabilir?     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gelecekte yapılacak olan eylem anlatılmaktadır? ‘ Maddenin şekil almış haline …………denir.’Cümlesindeki boşluğa hangi kavram gelmelidir?  Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, memurların sahip olduğu genel haklar arasında yer almaz? Sitoplazma ile ilgili olarak,I. Yarı akışkan bir sıvıdır.II. %90’ını su oluşturur.III. Tüm canlı hücrelerde bulunur.verilenlerden hangileri söylenebilir? Osmanlı Devleti’nde;I. Medreselerin yanında Avrupa tarzında okulların açılmasıII. Avrupa’ya öğrenciler gönderilmesiIII.Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıverilenlerden hangilerinin ülkede kültürel farklılıklara yol açtığı savunulabilir?  Boyutları 5  cm,  6 cm,  10 cm  olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç  santimetrekaredir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir