S:1

60,453 ondalık sayısındaki 4 rakamının basamak değeri kaçtır?

60,453 ondalık sayısındaki 4 rakamının basamak değeri kaçtır? sorunun cevabı "0,4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bu galibiyetle Akdeniz’de üstünlük Osmanlıya geçmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa hiç gemi kaybetmeden Haçlıları bozguna uğratmıştır. Türk tarihinin en büyük deniz zaferidir.Yukarıda bahsedilen deniz zaferi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi  yangın ihbar numarasıdır?  Egemenliğin kaynağını halkın iradesine dayandıran devlet biçimi hangisidir? Hz. Peygamber (sas) ömrünün son günlerinde rahatsızlığınınarttığı zamanlarda imamlık için yerine aşağıdaki isimlerden hangisinigeçirmiştir? Ülkemizde hava durumu tahminleri hangi kurum tarafından yapılır? Bir spor kulübü, futbolcu seçme çalışmaları için antrenörlere bir ölçek hazırlamıştır. Fakat hazırlanan ölçek, sporcuların hangi yeteneğe ne düzeyde sahip olduklarını değil sadece yeteneğinin olup olmadığını belirlemektedir.Bu paragrafa göre spor kulübünün hazırladığı ölçek aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi çok kızmak, sinirlenmek anlamına gelir?   Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Maraş ve Urfa’yı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım antlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvayımilliye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler.Buna göre,I.  Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanla iş birliği yapmıştır.II.  Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’daki işgal bölgeleri İtilaf Devletleri arasında el değiştirmiştir.III.  Düşmanın baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direniş başlatmıştır.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kendi  dilini bilmeyen  başka bir dil öğrenemez. Bu cümleye göre, yabancı dil öğrenmede aşağıdakilerden hangisi daha önceliklidir? Aşağıdaki şifrelerden hangisi en güvenlidir? Sıcak bir yaz mevsimiydi. Büyük bir kuraklık yaşanıyordu. Susuzluktan, zeytin ağaçları zarar görebilirdi. Yamaçlardaki ağaçlara su ulaştırmak çok zordu.Babam, her ağaca içi su dolu birer poşet bağladı. Altından küçük birer delik açtı. Artık, zeytin ağaçları, damlayan su ile susuzluğunu gideriyordu.Metinde hangi ağaçtan bahsediliyor?  Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi fosil yakıt değildir? "Milletimizi sevmek, milletimizin yücelmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için çalışmak" anlamına gelen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizin yönetim şekli hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin doğru kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan değildir? Babam kuruyemişçiden 350 gr fındık, 700 gr çekirdek, 450 gr leblebi ve 400 gr fıstık aldı. Babamın aldığı kuruyemişlerin toplamı kaç kilogramdır? İnsan kalbi aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir?  Aşağıda verilenlerden hangisinin krokisini çizemeyiz? Saatin sabah tam 5’i gösterdiği zaman 192 saat sonra saat kaçı gösteriri? Hangisinin yapılması bireylerin arasındaki anlaşmazlıkların büyümesine neden olur?  Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra tekrar dirilmeye ne denir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılan bir kelime vardır?  Aşağıda Ay ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 5 günde bir kitap alan Fatma, 2 ayda toplam kaç kitap almış olur?(1 ay 30 gün alınacak) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isim soylu bir sözcüktür?  A​şağıdakilerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin abasının altına aldığı ve ehl-i beytim dediği beş kişi içinde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi yayaların uyması gereken bir kural değildir?  Hangisi sözlükte önce gelir? Emrah doğduğunda annesi 34 yaşındaydı. Şimdiki yaşları toplamı 56 olduğuna göre Emrah kaç yaşındadır? Felsefe, sorulara cevap vermekten çok, verilmiş olan cevapları sorgular.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?  Tanzimat Fermanı 1839’da ilan edilmesine karşın Tanzimat Dönemi edebiyatı 1860’ta ilk özel gazetenin çıkmasıyla başlamış kabul  edilir. Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın adını aldığı Tanzimat Fermanı ile başlamaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi, güvenli seyahat için alınması gereken önlemlerdendir? Asıl adı Mehmet Tevfik olan Tevfik Fikret 1867 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Sultanisinde aldığı eğitim, Fikret’in hayatını da yönlendirdi. Şiir ve edebiyata burada başladı. Hocaları arasında yer alan Muallim Naci, Muallim Feyzi ve Recaizade Mahmut Ekrem’in ilgi ve yardımlarını gördü. Bu parça aşağıdaki edebîmetinlerin hangisinden alınmıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğunun nedeni ötekilerden farklıdır? Odada …………….. masa vardı.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse “masa” sözcüğünü nitelenmemiş olur?  Aşağıdakilerden hangisi karışımdır? Nedim, şiir lügati zengin olmayan şairlerdendir. Bulduğu bir imajı veya hoşuna giden benzetme unsurlarını tekrar tekrar kullanır. Onun asıl kudreti ise dili kullanmadaki ustalığında saklıdır. Konuşma dilinden gelen söyleyişleri kullanmadaki dehası ve ahengi sağlamadaki titiz işçiliği onu çağdaşlarından ayırır. Kafiye, redif ve vezin kullanmadaki başarısı, şiirlerinde ritmik akışkanlığın sağlanmasında etkili olmuştur. Redif ve kafiye kullanımında geleneğe bağlı olan şairin ara sıra Türkçe kelime ve eklerle yaptığı kafiyelerdeki doğallık, daha önceki şairlerde az rastlanılan bir özelliktir. Nedim aruzun musikisini yakalayan ve şiirinde aruzu âdeta bir ahenk unsuru olarak kullanan divan şairlerinden biridir. Şiirlerinin bestelenmeye elverişli bir yapısı vardır. Onun için şairin yaşadığı dönemden başlayarak musammatları ve gazelleri bestelenmiştir.Bu parçadan Nedim’le ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Hangisi kişisel eşyalarımızdan değildir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir