S:1

Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisi büyüktür?

Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisi büyüktür? sorunun cevabı "6,32  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aldığı 4 karpuz toplam 40 kilo gelen Aysu karpuzların 5, 9, 15 kilo geldiğini gördü. Aysu’ nun aldığı dördüncü karpuz kaç kilodur? Fransız İhtilali ile sona eren çağ, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki şifrelerden hangisi en güvenlidir? Dedemden yadigâr olan bu eviKışın fırtınası, yazın aleviDaha ben doğmadan ihtiyarlatmışBu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi devlet dairelerinin internet siteleri için kullanılan uzantıdır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? (I) Yatağımdan doğruldum ve çatlamış dudaklarımı dilimle ıslattım. (II) Masadan, içi yarısına kadar dolu bardağı alıp üç dört yudum su içtim. (III) Pencereden sızan gün ışığı içimi mutlulukla doldurdu. (IV) Dudaklarımdaki gülümseme tüm yüzüme yayıldı.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı tür fiilimsi kullanılmıştır? “Barış” sözcüğü hangi tümcede özel isim olarak kullanılmıştır? Karşılaştığımız hangi durumda hayır diyerek yakınlarımızdan yardım istemeliyiz? 100 den küçük kaç tane asal sayı vardır? Kur ‘an – ı   Kerim ,   Hz. Muhammed ‘e  hangi yıllar arasında indirilmiştir ? 3’ten başlayarak ileri doğru üçer ritmik sayarken 6. söylediğimiz sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler yanlış eşleştirilmiştir?  Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? Alışveriş sırasında öncelikle almamız gereken ihtiyaçlarımıza ne denir?  Beşer beşer 5 kere saydığımızda hangi sayıya ulaşırız? ‘2Yazlıktan yeni dönmüştük’’   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi yüzerek hareket eder?  Aşağıdakilerden hangisi bir çocuk hakkı değildir? Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?  Hz. Muhammed hangi ülkede dünyaya geldi? “Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her ba- şakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir...”(Bakara suresi, 261. ayet)Bu ayette vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir?     Belirli çevresel koşullara sahip ortamda bir arada yaşayan ve birbirleriyle etkileşim halinde olan canlıların oluşturduğu topluluğa ne denir?  İdealist bir genç, okulu bitirir bitirmez bir kuruma müdür olarak atanmıştır. Bu kurumda âdeta kuralsızlığın kural hâline geldiğini gören yeni müdür, “Kurumda Uyulması Gereken Kurallar” başlığıyla çeşitli kurallar belirleyip birer nüshasını ilgililere dağıtmak, herkesin görebileceği belirli yerlere de birer tanesini astırmak istemektedir.Bu kişinin, oluşturacağı bu metinde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisini kullanması uygun olur? 1.Düz bir kumaştan kendisine etek dikmişti.2.Yazar hikâyeyi düz bir anlatımla kaleme almış.3. Düz bir tahta parçasına adını kazımıştı.4. Öğretmen, defterimize düz bir çizgi çizmemizi istedi.“Düz” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisin de ‘‘yalın, sade, süssüz’’ anlamında kullanılmıştır?  Kur’an-ı Kerim gönderiliş amacını Sa’d suresi, 29. ayette şu şekilde açıklamaktadır:’ “(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, ayetlerini düşünsünler ve aklını kullananlar öğüt alsınlar diye indirdik.”Bu ayette  anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?  Direnci 50 olan ısıtıcı prizetakıldığında ısıtıcıdan geçen akım 4 A oluyor.Buna göre prizin gerilimi kaç volttur? I. Erkek üreme sisteminin ana hormonudur.II. Ses kalınlaşması ve kas hacminin artmasını sağlar.III. Spermatogenezi uyarır.Testosteron ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Filin sahip olduğu aşağıdaki hangi özellik maddelerin hepsinde bulunur?   Bir ortama ses girmesinin istenmediği durumlarda ses yalıtımı yapılır. Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımı için diğerlerine göre daha uygun malzemedir? Aşağıdaki  atasözlerinden hangisi diğerlerine ters düşmektedir?                I.  Namazda eğilme şartıdırII.  Subhane rabbiye-l azim okunurYukarıda namazın hangi şartından bahsedilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetin amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorularından değildir? Fetret Devri’nde Balkanlarda Osmanlı’ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı’ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde "ki"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir