S:1

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "1,10=1,11 " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
328 X 97 = ?​Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? How are you?.......................... Aşağıdakilerden hangisi güzel davranış anlamında olan “salih amel” dir? Aşağıdakilerden hangisi, güvenli oyun yerlerinden biri değildir? Babillerin başkenti neresidir? "Sıyırmak" sözcüğü  aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? İki basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayının mutlak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk Anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir?  Kur’an-ı Kerim’in ayetleri, İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren vahiy kâtipleri tarafından çeşitli malzemeler üzerine yazılmış ve pek çok sahabe tarafından ezberlenmiştir. Ayrıca Hz. Muhammed (sav.), her yıl ramazan ayında, vahiy meleği Cebrail ile o güne kadar inen ayetleri karşılıklı olarak okumuşlardır.Bu metinde Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine değinilmemiştir?  Aşağıda eşleştirilen kelimelerden hangileri eş anlamlı değildir?  Aşağıdakilerden hangisi akarsuların oluşturduğu yer şekillerinden değildir? Bugünkü kurşun kalemleri icat eden mucit aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi dini bayramlarımızdan biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?   750 TL para, yıllık % 20 faiz oranı ile 3 yıllığına bankaya yatırılıyor. Buna göre 3 yıl sonunda elde edilen faiz geliri kaç TL dir? Kişinin davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol edebilmesine ………….….denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ülkemizin erozyondan korunması  ve ağaçlandırma ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş en büyük sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir? 1, 0, 5, 9 ve 7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulacak beş basamaklı en küçük çift sayı kaçtır? Büyük sanatçı kolay olunmuyor. Yıllar geçse de kalı-cılığından bir şey kaybetmeyen sanatçılar, yazılarında noktalama eksikliğinden, söz dizimi yanlışlığından ve mantıksal tutarsızlıktan uzak durmuştur her zaman.Bu parçada sözü edilen sanatçıların vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Allah her şeyi bir düzen ve ahenk içinde yaratmıştır. Örneğin, insan ve hayvanların var edilmesinden önce, yeryüzünü onların yaşamalarına uygun bir şekilde yaratmıştır.Bu harika düzeni keşfetmeye yönelik yapılan bilimsel araştırmalar da Allah’ın her şeyi ölçülü bir şekilde yarattığı gerçeğini anlamamıza katkı sağlamaktadır. Bize düşen ise evrendeki düzeni korumaktır.Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılamaz?  Aşağıdakilerden hangisi en fazla göç alan illerimizden biri değildir? İlahi kitapların asıl gönderiliş amacı hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri olamaz? Mont 76 / Atkı 10 / Bere 14/ Ayakkabı 50 / Pantolon 656 liram var. Bir atkı alabilmek için ne kadar daha param olması lazım? Bu tiyatronun göze çarpan yönü kalıplaşmış gerçeklere karşı çıkmak; tabiattan, mantıktan uzaklaşmak ve uzaklaştırmak, insanları düşündürmektir. Az olay ve sözle önemli şeyler anlatmak düşüncesi vardır. Sahne, perde düzeni, giriş-çıkışlar, serim, düğüm, çözüm bölümleri önemli değildir. Bu eserler; semboller, bilmeceler ve saçma tasarılarla doludur.Bu parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? Kıblenin Kâbe olarak tayin edildiğini bildiren vahiy gelmeden önce Müslümanlar nereye dönük olarak namaz kılıyorlardı? ‘’Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların, bu Kitab’ın etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah’ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu Kitap, Allah’ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir…’’(Zümer suresi, 23. ayet)Bu ayetten Kur’an’ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz? MENÜÇorba : 3  TLBalık : 17 TLKebap : 15 TLTatlı :     6  TL(Soruları tabloya göre cevaplayınız)Menüden balık, çorba ve tatlı alan bir kişi ne kadar para ödemelidir ? Aşağıdakilerden hangisi farklı bir geri dönüşüm ürünüdür? “Var olan her şey maddedir.” ifadesi aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir? I. EnderunII. İcazetnameIII. ŞehzadeganYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde eğitim öğretim ile ilgili kavramlardır? Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’deki yükseköğretimi incelemesi ve bir reform tasarısı hazırlaması için İsviçre’den Prof. Dr. Albert Malche davet edilmişti. Albert Malche bir rapor hazırlayarak Atatürk’e sunmuştu. Malche’nin hazırladığı raporu titizlikle inceleyen Atatürk düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: “Bir milleti ancak ve ancak o milletin içinden çıkanlar yükseltebilir. ... Bir yabancı âlimin fikirlerinden, görüşlerinden ve tetkiklerinden istifade edeceğiz fakat asıl çareyi, asıl kararı kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz.”Atatürk bu parçada geçen sözüyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır? Üzüm yapraklarının arasının pirinçle hazırlanmış harçla doldurulup sarılması ile oluşan Ege mutfağına ait olan yemeğin adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi doğayı korumak için bireysel olarak yapılması gereken bir davranış değildir? Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi ağacın faydalarından biri değildir? Çevre kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru değildir? Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Miraç gecesinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? Osmanlı topraklarının I. Dünya Savaşında paylaşıldığı ilk gizli antlaşma hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir