S:1

45/100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdaki lerdenhangisi dir?

45/100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdaki lerdenhangisi dir? sorunun cevabı "0,45" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ay’a inen astronot, yanında götürdüğü iki özdeş taşı birbirine vurduğunda ses duymuyor.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  Adil bir toplumda insanlarda aşağıdaki duygulardan hangisi oluşur? Hiperaktif çocuklar düşünmeden davranır. Dalgın ve unutkandırlar, bir şey üzerinde dikkatlerini birkaç dakikadan fazla yoğunlaştıramazlar. Bu çocukların ani hareketleri olur, yerlerinde 10-15 dakika sabit kalamazlar. Mobilyalara tırmanır ve üzerinde zıplarlar, evin içinde koşturup dururlar. Oturma gerektiren grup etkinliklerinde güçlük yaşarlar.Bu metne göre “hiperaktif çocuklar” ile ilgili aşa-ğıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Beni telefonda arayan kimmiş? Sorusuna verilecek karşılık, cümlenin hangi ögesi olur?   A’raf Suresi, 31. Ayette: “Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” denilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi israf değildir?  Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez ? Aşağıdakilerin hangisinde bağlaşıklığa uyulmamıştır? Akışkanların basıncı ile ilgili olarak,I. Akışkanlar basınç farkından dolayı hareket ederler.II. Bir akışkanın kesit alanı küçülürse akış hızı artar.III. Akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalır.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması bir sıfat tarafından nitelenmektedir?   Mıknatıslarda gösterilen “N” ve “S” harfleri neyi simgelemektedir?  “Odun” kelimesinden yeni bir kelime türetmek istediğimizde aşağıdaki eklerden hangisini getiremeyiz? Tam gölge meydana getirebilmek için herhangi bir ışık kaynağının önüne aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?1. Pencere Camı2. İnsan Vücudu3. Futbol Topu  Aşağıda vücudumuzdaki bazı faaliyetler verilmiştir.Bunlardan hangisi böbrekler tarafından gerçekleştirilir? Elle tutulup,gözle görülebilen bilgisayarın fiziksel kısmına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Ali ve Veli’nin yaşları toplamı 76’dır. Ali, Veli’den 8 yaş büyük olduğuna göre Veli’nin yaşı kaçtır? Cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.(I) Cheetah is a wild animal and it lives mostly in Africa. (II) It is the fastest land animal in the world. (III) A cheetah can accelerate up to 96 kmph. (IV) It is a meat-eating animal, so cheetah needs hunting to live. (V) Lions are also strong animals in Africa.  12' nin çarpanlar kümesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi doğal bir çevredir? MÖ 3500’lü yıllarda yazıyı ilk bulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? “ Konuk” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  * kayısı* portakal* erik* ayvaYukarıdaki kelimeleri sözlük sırasına dizdiğimizde ikinci ve dördüncü kelimeler ne olur? It’s rainy......................... İklim aşağıdakilerden hangisine etki etmez? • Beraber oturulan İftar sofraları birlik ve beraberliğimi zi arttırır. • Oruç tutan müslüman kendisine verilen nimetlerin farkına vararak yoksullara yardım etmeye istekli olur.Bu bilgiler aşağıdaki başlıkların hangisinin açıklamasında kullanılabilir? Kendisine vahiy gönderilen ilk peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Işığın yayılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi “uslu” kelimesinin zıt anlamlısıdır? “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan…” (Furkan suresi, 58. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?  Aşağıdakilerin hangisi İkinci Yeni şairlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi bağnazlıktan korunma yollarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatımda yoğunluk ilkesinden söz edilmiştir? İslam dininde aşağıdakilerden hangisi “Eşref’i mahlûkat” yani “yaratılmışların en üstünü” olarak adlandırılmıştır? Eğitim, sağlık, bankacılık, turizm, güvenlik ve ulaşım gibi iş kolları hangi ekonomik faaliyet grubunda yer alır? Fransız İhtilali ve sonrasında yayınlanan Fransız İnsan Hakları Bildirisi birçok ülkeyi      etkilediği gibi Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir.Aşağıdakilerden hangisi Fransız      İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkilerinden biridir?  Ülkemizde;. Sağlık sorunu yaşayan hasta vatandaşların tedavi ihtiyacını karşılamak,. Hastaneler ve sağlık ocakları yaptırmak. Doktor, hemşire vb. personeli temin etmekHangi bakanlığının görevidir?  “Ezel' e tanımadığı bir adam balon vermek istiyor.” Ezel nasıl davranırsa doğru davranmış olur? I- Kale direğine çarpan top durma hareketi yaparII- Hamaktaki çocuk, sallanma hareketi yaparIII- Balkondan düşen mandal, hızlanma hareketi yaparYukarıdakilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aldığı ek nedeniyle büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır? Allah cc isimlerinden birisi olan  “Adl”ne anlama gelir? MEB Aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar görevlerine son vermeyi gerektiren sebepler de belirtilerek Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca en geç kaç  ay içinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'na bildirir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir