S:1

Aşağıdakiondalık kesirlerdenhangisi8,1 ondalık kesri ile 8,05 ondalık kesrinin arasındadır?

Aşağıdakiondalık kesirlerdenhangisi8,1 ondalık kesri ile 8,05 ondalık kesrinin arasındadır? sorunun cevabı "8,08 " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıda verilen karışımların hangisi farklı bir yöntemle ayrılır? Allah’ın bize vermiş olduğu nimetler karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir?  Dünya’nın ilk tapınak kalıntıları aşağıdaki yerlerden hangisinde bulunmuştur? Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisinin arasında problem olmuştur? Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyunuz____ Dünya’ya en yakın yıldız Güneş’tir.____ Güneş kendi ekseni etrafında dönmez.____ Ay, Güneş etrafındaki bir dolanımını Dünya ile birlikte 365 gün 6 saatte tamamlar.____ Güneş’in şekli küreye benzer.____ Ay Güneşten daha büyüktür. En fazla tükettiğimiz besin ürünü olan ekmeğin üretimden tüketime doğru izlediği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?   A: I´m very hungry. B: Ok. ............ 750 TL para, yıllık % 20 faiz oranı ile 3 yıllığına bankaya yatırılıyor. Buna göre 3 yıl sonunda elde edilen faiz geliri kaç TL dir? Dedem 75 yaşındadır, babamın yaşı da dedemin yaşının 3/5’ ü kadardır. Babam kaç yaşındadır? Aşağıdakilerden hangisi protista grubu içinde ver almaz? Su, su buharı, kolonya, ayran, kan, petrol, hava, oksijenYukarıdaki maddelerin kaç tanesi sıvı halde bulunur?  Aşağıdaki uzunluklardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Günlük hayatta her zaman rastlanmayan, şaşırtıcı, sürükleyici, esrarengiz olayları anlatan roman türü aşağıdakilerden hangisidir?  Hasan: Do you like pizza very much? Would you like some?     Mehmet: Yes, pizza is really delicious. Thank you very much.     Hasan: - - - -. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde herkes tarafından aynı zamanda kutlanan özel günlerdendir? Acil bir durumla karşılaştığımızda nasıl davranmalıyız? Türkiye'de kaç ilçe vardır? Saf bir maddenin katı halden sıvı hale geçişi sırasında,1. Sıcaklığı2. Bağ sağlamlığı3. Erime ısısıniceliklerinden hangileri değişmez? Bir toplumda, eskiden beri uygulana gelen, nesilden nesile iletilen kültürel değer, bilgi, alışkanlık, töre ve davranışlara  denir.Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? I. Dünya Savaşı öncesi dünyayı etkileyen iki olay aşağıdaki seçeneklerden  hangisinde doğru verilmiştir?  “Anı-hatıra” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkları, uzlaşı yoluyla çözmeye çalışmanın insana sağladığı yararlar arasında yer almaz? Öğretmen , öğrencilerinden  yardımlaşma ve dayanışmayı vurgulayan atasözü söylemelerini istemiştir.Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmeninin isteğini yerine getirmemiştir?  Her 10 Kasım’da O’na Olan özlemimiz daha da artıyor.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Ayça doesn’t - - - - ill. Hangisi sözlükte önce gelir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.(      ) Ürün alırken, reklamlarda çok çıkıyor olmasına dikkat etmeliyiz.(      ) Meteoroloji atmosferdeki hava olaylarını inceleyen bilimdir. (      ) Ultrason ve röntgen cihazları sağlık alanında kullanılan teknolojik araçlardır. (      ) Dayanıklı tüketim mallarını alırken garanti belgesini istemeliyiz. (      ) Bütçe, ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan gelir-gider dengesidir.  “insan- edebilen- en değerli- kendisiyle- insandır- mücadele” sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan ikinci sözcük aşağıdakilerden hangisi olur? I. NişastaII. GlikojenIII. SükrozYukarıda verilenlerden hangilerinin hidrolizi sonucu tek çeşit monomer oluşur? Yer kabuğunun altındaki hareketlere bağlı ollarak ani sarsıntı ile can ve mal kayıplarına neden doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? 310.062 okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Köyüne ilk gelişiydi. Gördüğü her yerde yeşil ve yeşilin tonları vardı. Bahçedeki çitler çok hoşuna gitmişti. Okulda çizdiği resimdeki çitlerin aynısıydı. Çitler gerçek mi diye dokunmadan duramazdı. Tek tek çitlere dokundu. Ağaçta gördüğü kocaman elmayı da dedesi onun için aldı. Elmayı ısırdığında suratının ifadesi değişti. İlk defa bu kadar ekşi bir elma yiyordu. Yukarıdaki parçada hangi duyu organına ait ayrıntıya yer verilmemiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfi almıştır? Aşağıdakilerden hangisi problem çözme stratejileri arasında yer almaz?  Her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları ve analizleri yapma imkanı sunan uygulama programı aşağıdakilerden hangisidir.   Muz, ayçiçeği ve tütün üretiminde ilk sırayı alan bölgeler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?  4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre; bilgi edinme başvurusu reddedilen kişi yargı sürecine girmedin önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde kurula itiraz edebilir?  Aşağıdaki bilgiler doğru ise ayraç içine “D” , yanlış ise “Y” yazınız.(....) Küçük kan dolaşımı, kalp ile akciğer arasında gerçekleşir.(....) Büyük kan dolaşımı ile kan oksijence zenginleşir.(....) Kanı bütün vücuda dağıtan dolaşım küçük kan dolaşımıdır. (....) Kan, vücuda oksijeni dağıttıktan sonra toplardamarlar sayesinde kalbe gelir.(....) Kalpten akciğere kan götüren atardamar hariç tüm atardamarlar temiz kan taşır Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir