S:1

Aşağıdaki ondalık kesirlerden en küçüğü hangisidir?

Aşağıdaki ondalık kesirlerden en küçüğü hangisidir? sorunun cevabı "5,005" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesinin sonuçlarından biri değildir?  “İhtiyar” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  Allah tarafından gönderilen emir ve yasakları insanlara anlatan kişiye ne denir? Dünya Kadınlar Günü ne zaman kutlanır? Devletin vatandaşlara karşı yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında hızlı, kolay kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi hangi sistem ile mümkün olmuştur? Aşağıakilerden hangisi çocukların sahip olduğu haklardan değildir? Yıldız Sarayı Kompleksi hangi ilimizdedir? Isı ve sıcaklık kavramları için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 5  0  9 rakamlarından oluşturulacak en büyük çift sayı kaçtır? Fatmanur tabletinin ücretini ayda 159 lira taksitle 9 ayda ödemiştir. Tabletin fiyatı ne kadardır? "Kadirler hafta sonu için pilan yapmıştır."Cümlesinde hangi sözcüğün yazılışında yanlışlık yapılmıştır? Hastalara yardım etmek için geceleyin de yanlarından ayrılmıyordu.Bu cümlede altı çizili kelime hangi anlamı ifade etmek için kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına neden olmaz? Aslılar 2800 TL’ye televizyon aldılar. Babası 685 TL’sini peşin verdi. Kalanı da 5 taksit yaptırdı. Aslı’nın babası her ay kaç TL taksit ödeyecektir? Kur’an-ı Kerim’de kaç  ayet  vardır?  Münazaralarda dilin işlevlerinden hangisinin kullanımı diğerlerine göre daha azdır?  Aşağıdakilerden hangisi trafikle ilgili mesleklerden biri değildir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre özel hayatın gizliliği kapsamında kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir? “Ocaktaki kor, yüreğime acılar kor.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi vardır? ………. she left home, nobody has heard from her.  Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebebi olamaz? Hey Can ( ) Bu gün resim dersine gelecek misin ( ) Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından insanoğluna yüklenen görev ve sorumluluklar arasında değildir?   1.Mekke’nin fethi2. Hudeybiye Antlaşması3.Bedir Savaşı4.HicretNumaralanmış olaylar, oluş sırasına göre aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? İlker would prefer - - - - at home rather than to go out with them. "Bütün canlılar......................." cümlesi hangisi ile tamamlanamaz? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  İç Anadolu Bölgesi, karasal iklimin olum- suz özellikleri ve tarımsal verim düşüklü- ğüne rağmen Ankara, Konya, Kayseri ve Eskişehir gibi Türkiye’nin yoğun nüfuslu illerine sahiptir.Bu durum adı geçen illerimizin hangi özelliği ile daha fazla ilgilidir? Aşağıda alışveriş sonrası aldığınız fiş veya fatura üzerindeki bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Kör kelimesinin eş anlamlısı nedir? Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Müsteşara yardımcı olmak üzere kaç Müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir? Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan vücudunda neden olduğu başlıca fizyolojik etkilerden biri değildir? I. Kütahya Eskişehir SavaşıII. Sakarya SavaşıIII. Büyük TaarruzYukarıdaki savaşların hangilerinde orduyu Mustafa Kemal komuta etmiştir? Ağzını açmış ötüyor,Benim kuş renkli kumbaram.Para versem de doymuyor,Durmadan biriktiriyor.Şiirde, kumbaranın hangi özelliği üzerinde durulmamıştır (bahsedilmemiştir)?   Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir? Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1711 yılında imzalanan Prut Antlaşması ile;• Kaybedilen Azak Kalesi geri alındı.• Rusya, İstanbul’da elçi bulunduramayacaktı.• Rusya, Lehistan’ın iç işlerine karışmayacaktı.• Demirbaş Şarl, ülkesine serbestçe geri dönebilecekti. Buna göre Prut Antlaşması ile ilgili verilenlerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından biri değildir?.  Kıyam, rükû ve secde gibi namazın rükünlerini yerli yerince yapmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir