S:1

Aşağıdakilerden ondalık kesir karşılaştırmalarından hangisidoğrudur?

Aşağıdakilerden ondalık kesir karşılaştırmalarından hangisidoğrudur? sorunun cevabı "8,3 = 8,30" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir e - posta adresi olabilir?  I. Yolculuk sırasında trenin yemekli vagonunda sessizce oturdum.II. Sahip olduğumuz yeteneklere her zaman inanmalıyız.III. Gittiğimiz otelde ilgi çekici etkinlikler düzenlendi.IV. Biz her durumda dostlarımıza güvenmeliyiz.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı öge vurgulanmıştır? 11 sayfalık kitabımın 4 sayfasını boyadım. Boyamam gereken kaç sayfam kaldı? Fosilleri inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Veda hutbesi ne zaman ve nerede gerçekleşmiştir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçü ile yarattık” (Kamer 49) Aşağıdakilerden hangisi bu âyet ile açıklanamaz. Tarih araştırmalarında uyulması gereken kurallardan biri de olayların günümüz değer yargılarıyla değil, o günün değer yargılarıyla ele alınmasıdır.Bu kuralın belirlenmesinde tarihî olayların aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur? Sosyal olayları inceleyen, toplumdaki sosyal olayların kaynaklarını ve kanunlarını tespit eden bilim dalına ne ad verilir? “O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler.Allah iyilik edenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet) “O mü’minler ki, emanetlerine ve ahitlerine (verdikleri sözlerine) riayet ederler.” (Mü’minun suresi, 8. ayet)  Verilen ayetler aşağıdakilerden hangisini düzenlemeye yöneliktir? İnsanın dişi üreme sisteminde olgunlaşan yumurta hücresi folikülün yırtılması ile yumurtalıktan atılır ve atılan yumurta kirpikli huni tarafından tutularak yumurta kanalına geçer.Bu olay menstrual döngünün hangi evresinde gerçekleşir? Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin sonucu değildir? Çin entrikalarının etkisiyle Türk devletlerinin ikiye bölünmesi aşağıdaki Türk anlayış ve uygulamalarından hangisinin bir sonucudur? Kelamcılar bütün insanlarda ortak olan akli bilgileri aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirmişlerdir? Suzan : Mike. Are you OK?Mike : No, I am not.Suzan : - - - -?Mike : I have a stomachache.Suzan : I am sorry to hear that. Get well soon! Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri değildir? Bütün besinlerde bulunur. Vücudumuzun yaklaşık % 75’ini oluşturur. Besinlerin sindiriminde, iletiminde ve boşaltımında kullanılır. Düzenleyici olarak görev yapar. Günde en az iki litre tüketilmelidir.Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisi için verilmiştir? Helikopterler hangi hayvandan esinlenerek tasarlanmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarından değildir? 88 gram CO2 gazı kaç moldür? (C=12, O=16) Ahmet 20 yaşında , kardeşi ise 16 yaşındadır. 5 yıl sonra Ahmet ve kardeşinin  yaşları toplamı kaç olur? IV. Haçlı Seferi’nde Haçlılar aşağıdaki şehirlerden hangisini işgal etmişlerdir? Mondros ateşkes Antlaşmasından sonra ülkemizin yer yer işgal edilmesi karşısında Türk Milletinin vatanı korumak için başlattığı harekete ne ad verilir?   Yeşil dağlar arasında Manisa, akşamları morararak susar; ince rüzgârla dağılan ezan seslerinden sonra belde, derin bir sessizliğe dalar, karanlık basınca yamaçtaki evlerde cılız gaz lambalarının titrek ışıkları görülür.Bu parçada, aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?   Ülke içindeki il, ilçe ve köy gibi yerleşmeler arasındaki sınırları gösteren haritalara ne ad verilir? “Allahım ! seni  anmak,  . . . . . . . . . . . . , ve sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et”  Hadis-i  şerif  Eren, saat 21: 35’ ten 23:45’ e kadar kitap okumuştur.Eren kaç saat kaç dakika kitap okumuştur? Hz. Muhammed’e vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? Her biri 0,3 litre su alan bardaklar, bir süra19. hideki su ile dolduruluyor. Sekizinci bardak tam dolmadığına göre, sürahideki su miktarı aşağıdakilerden hangisi olabilir?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?   Aşağıdakilerden hangisi yayaların trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan birisidir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟de”nin yazımı doğrudur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?  Aile bütçesini hazırlarken hangisini en sonda düşünürüz? Aşağıda yer alan ifadelerin hangisinde cisme sadece bir çeşit sürtünme kuvveti uygulanır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur   ​Aşağıdakilerden hangisi daha ağırdır? 5750 kg fındığın 2 ton 350 kg’ı satıldığına göre kaç kg fındık kalmıştır? Aşağıda verilen kavramlardan hangisi Alevilik ile ilgili değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir