S:1

939,167 sayısındaki 7 rakamı hangi basamaktadır?

939,167 sayısındaki 7 rakamı hangi basamaktadır? sorunun cevabı "binde birler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi diş sağlığımızın korunması için alınması gereken önlemlerden değildir? Kara yollarında trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?  İki basamaklı 4A sayısı asal sayı olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Abecemizin harf sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi askeri bir internet sitesidir? Aşağıdaki yerlerin hangisinde Muson iklimi görülmez? YÖN BULMA YÖNTEMLERİ1 – Karınca Yuvası               2 – Bulutlar3 – Pusula                           4 – Güneş  5 – Kutup Yıldızı                  6 – Ay Yukarıdaki yön levhalarında yazılanlardan hangisine bakarak yönümüzü bulamayız?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?            1538 tarihli Preveze Deniz Savaşı’nın sonuçlarından hangisi Osmanlı maliyesini güçlendirmiştir? Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar, milletimizin tam bağımsız olarak yaşaması, millî egemenliğin esas alınması, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkılmasıdır. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle millî birliğin ve ülke bütünlüğünün korunmasıdır.Bu bilgide, Atatürk ilkelerinden hangisine vurgu yapılmamıştır? Psikoloji birey olarak insanı incelerken, onun etkilendiği olayları göz ardı edemez. Psikoloji, insanı bir toplumsal gerçeklik içinde ele almalıdır. Bu nedenle de ……………biliminin verilerinden yararlanmalıdır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki türlerin hangisinde tartışma söz konusu değildir?  Aşağıdakilerden hangisi icat yapmak isteyen birinin özelliği olamaz ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcüklerle oluşturulmuş bir ikileme kullanılmıştır? Betty : I think İstanbul is the most fascinating city in the world.Ryan :- - - - It has always fascinated me as a city, too. - Yılda iki kez kılınır.- İki rekâtlık bir namazdır. - Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbeyi okur. Yukarıda hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir? ​Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?2 tane bütün karpuz …..çeyrek karpuz eder. Ülkemizde km² ye düşen insan sayısı 1927 yılında 18 iken, 2013 yılında bu oran 93’e çıkmıştır.         Yukarıdaki öğretmenin yaptığı açıklamaya göre, ülkemiz nüfusuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklimlerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi besmele çeşitlerinden biri değildir? “ Tuttu” sözcüğü aşağıdaki  cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Türk ordusu, Milli Mücadele’de Batı Cephesi’nde aşağıdakilerden hangisiyle savaştı? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı beslenme için gerekli bir besindir? 1 - Harekat ordusu kurmay başkanlığı2 - Tekirdağ’da 19.Tümeni kurma görevi 3 - Selanik’te 5.Ordu komutanlığıMustafa Kemal yukarıdaki görevlerden hangilerin- de yer almıştır? Bir kenarının uzunluğu 7 m olan eşkenar üçgen şeklindeki bir kaydırağın çevresi kaç metredir? Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakıma muhtaç çocuklar ülkemizde hangi kurum tarafından korunmaya alınmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi tek heceli değildir? “hatıra” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Üç tane 7 sayısının yan yana yazılıp çarpılmasıyla elde edilen sayının rakamları toplamı kaçtır? George : Are you in the mood for a movie tonight?Alex       : Yes, - - - -. Bir maddeyi ısıtınca hangi kaba koyarsak koyalım onun şeklini aldığını görmekteyiz. Bu madde ısıtılmadan önce ne haldeydi? Emredici anlatımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 751 Sayısının yüzler ve onlar basamağındaki rakamların  basamak değeri farkı kaçtır?                       Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime al- dığı ekten dolayı yeni bir anlam kazanmıştır? Birler ve yüzler basmağı 7 olan üç basamaklı en büyük sayı hangi onluğa yuvarlanır? Ortaokul 7. sınıfında eğitim ve öğretim gören bir öğrencinin evdeki sorumlulukları arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz?  Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan kararlar arasında yer almaz?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir