S:1

72,356 sayısının okunuşuaşağıdakilerden lerden hangisidir?

72,356 sayısının okunuşuaşağıdakilerden lerden hangisidir? sorunun cevabı "Yetmiş iki tam binde üç yüz elli altı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Nedim için söylenemez? Kurak ve yarı kurak bölgelerde kayaların alt kısımlarının rüzgarlar tarafından aşındırılması sonucu oluşan yer şekline ne ad verilir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi sesle ilgili yanlış bir ifadedir?  Yağmur, dolu, kar gibi yağış türleri Dünya’nın hangi katmanında meydana gelir? Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun, o ülke veya bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir. Buna göre bir yerin aritmetik nüfus yoğunluğu üzerinde;I.  göç,II.  doğal afet,III.  savaşolaylarından hangilerinin etkili ol- ması beklenir? Saçların ve tırnakların uzamasını sağlayan, kırılan kolumuzu çabuk iyileştiren besin içeriği hangisidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi farz namazlardan değildir? Hangisinde hece düşmesi olur? 490038 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Allah’tan vahiy alan ancak kendinden önceki resulün şeriatına uyan peygambere ne ad verilir?  Adalet işlerinin yürütülmesi için gerekli hukuki, mali ve idari koşulları sağlamakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?  Bedir savaşı hangi tarihte yapılmıştır? Ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Ali’lerin elektrikleri kesilmişti.           Bu durumda Ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur? Aşağıdakilerden hangisi katıdır? Peygamber Efendimizin “Kalbi temiz olan sözü doğru olandır”hadisine göre kalp temizliği neye bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından birisi değildir? “……………..ya okumaya değer eser yazın ya da yazılmaya değer işler başarın.” Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?   Gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı, ince ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür. Klasik tiyatronun son verimi olduğu gibi modern tiyatronun da başlangıcı sayılır. Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.Bu parçada özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dünya miraslarının zarar görme nedenlerinden biri değildir? Boğazlar üzerinde Türk egemenliğinin tam anlamıyla sağlanması nasıl gerçekleşmiştir? Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?  98’den başlayarak geriye doğru 5’er ritmik sayarken 5. sıradaki sayı kaç olur? Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkçaiyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız,Allah onu hakkıyla bilir.”(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki özelliklerindenhangisi ile daha yakından ilgilidir? • Gazelin ilk beytine verilen addır.• Gazelin en güzel beytidir.• Gazelin son beytine verilen addır.Bu cümlelerde aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı verilmemiştir? O - 27 = 56 işleminde     O     yerine gelecek sayı kaçtır?            Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Isınan nemli hava kütlesinin hızla yükselmesi sonucunda soğuyup yoğuşmasıyla oluşan yağış çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 26 şekeri 2 arkadaş aralarında paylaşıyorlar. Her birinin payına kaç şeker düşer? Bir okulda 2 bina,her binada 13 sınıf ve her sınıfta 20 sıra vardır.Buna göre,bu okuldaki toplam sıra sayısı kaçtır? Aşağıdaki ifadelerin başına doğruysa ( D ) yanlışsa ( Y ) yazınız             (.....) Kuran mezarlıkta okumak ve fal bakmak için inmiştir.(.....)  Allah’ın vahiy ve peygamber göndermedeki temel amacı insanı küfrün karanlığından kurtarıp doğru yola iletmektir(.....) Hz. Süleyman (as)  Hz. Davud (as) ın babasıdır.(.....) Hz.Davud ‘dan kalan hatıralardan biri de Savm-ı Davud(Davut Orucu)’ dur.(.....) Allah’ın kendisine kutsal kitap verdiği peygamberlere resül denir. Hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturularak hücre içine alınmasına ne denir?  Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve belirli kutsal yerleri, hac aylarında haccın gereklerini yerine getirerek ziyaret etmektir.Yukarıda belirtilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Mehmet’in 69 TL ‘si vardır. 200 mL‘si 3 TL olan bir içecekten 4 L aldığına göre ne kadar parası kalır? Adaletin gerçekleşmesi için ne dikkate alınmalıdır ? Peygamberimize  nerede  peygamberlik  gelmiştir? İlk bibliyografya hangisidir? Okulundaki öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını belirlemek isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini sorması uygun olmaz? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenecek bilgi veya belgenin niteliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir