S:1

7,23 – 7,33 – 6.099 ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir?

7,23 – 7,33 – 6.099 ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir? sorunun cevabı "7,33 – 7,23 – 6,099 " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
35 liramın 5 lirasını kardeşime verdim. Kaç liram kaldı? Aşağıdaki kurallardan hangisi yazılı kurallardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de da” nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki organlardan hangisi vücudumuzun baş bölümünde bulunmaz?  Aşağıdaki özel isimlere getirilen eklerin hangisi doğru yazılmıştır? Yaşamamızı etkilemeyen ancak olmasını istediğimiz şeylere ne denir? - Erdeme ve ahlaka üstün değer verilir.- Seyircide acıma ve korku duyguları uyandırma amacı vardır.- Kişiler yüksek tabakadan seçilir.Özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? Dünya’nın kendi çevresinde dönmesinden aşağıdakilerden hangisi oluşur?  Çevresinin uzunluğu 40 cm olan bir karenin, bir kenar uzunluğunun yarısı kaç cm’dir? 3/10 kesir sayısının, ondalık sayı olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra yurdumuzun işgal edilmeye başlaması karşısında Mustafa Kemal Türk milletine aşağıdakilerden hangisini önermiştir? Bir eşkenar üçgenle bir karenin çevre uzunlukları eşittir. Karenin bir kenar uzunluğu 18 cm ise üçgenin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismin yerini tutan sözcük kullanılmamıştır? Fabrikalardan otomobillerden,Atmosfere salınırsın.Su buharı ile birleşip,Değişime uğrarsın.Yağmurla yeryüzüne iner,Ürünlerimize zarar verirsin.dizelerini söyleyen çiftçinin yakındığı olay aşağıdakilerden hangisidir? Çinliler hangi Türk topluluğunun akınlarına karşı Çin Seddi’ni inşa etmişlerdir? When I was 10 years old, I - - - - speak English but now I - - - - . Taşıt yolunda yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini sağlayan işaretle belirlenmiş alanlara ne denir? Hipotonik ortama konulan bir hayvan hücresi ile ilgili;I. Su kaybederek plazmolize uğrar.II. Bir süre sonra hemolize uğrayabilir.III. Hücrenin osmotik basıncı artar.yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir? Bir toplama işleminde birinci toplanan 8000’dir. İkinci toplanan birinci toplananın yarısından 100 fazla olduğuna göre toplam kaçtır? Kenar uzunlukları 6 cm, 8 cm ve 10 cm olan telden yapılan bir üçgen bozularak kare yapılmak isteniyor. Bu karenin bir kenarı en fazla kaç cm olur? Kadın ile erkek arasındaki sosyal ve ekonomik eşitlik, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? The kidnappers - - - - by the police two days ago. Abim 15 günlüğüne tatile gitti. 4 gün geçtiğine göre abim kaç gün sonra gelecektir? " 36 " ve " 68 " sayılarındaki  " 6 " rakamının basamak değeri farkı kaçtır? Cotton is .................... in warm places.A) caughtB) builtC) frozenD) grown Bulutsuz gecelerde , yönümüzü bulmak için Kutup Yıldızı’ndan yararlanabiliriz. Kutup Yıldızı daima hangi   yönü gösterir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”lerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Lisenin ilk sınıflarındaydı. Bir çiftliğin çiçek bahçesinde; hem de sevdiği bir işte çalışıyordu: Çiçek yetiştirmek… Gene fidanlarla uğraşmaya başlamıştı. Bunların tomurcuklanmalarını, büyümelerini ve çiçek vermelerini seyrediyordu. Bazen bunların resimlerini de çiziyordu. Ah, suluboya ile de resim yapabilse! Boya alacak kadar parası yoktu ki. Aletlerin bulunduğu odada yatıyordu. Buna üzülmüyordu. Taze toprağın ve büyüme halindeki bitkilerin kokusunu içine sindirerek uykuya dalıyordu.Parçanın ana  düşüncesi nedir? Aşağıdakilerden hangisine uygulanan kuvvet ortadan kalktığında cisim eski haline dönemez? Aşağıdakilerden hangisi ulusal bayramlarımızdan değildir? Aklımdan tuttuğum sayının 5 katı 350’dir. Tuttuğum sayı kaçtır ? Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına uymayan bir davranıştır? Binaların yapımında tuğla ile sıva arasına ses yalıtım malzemesi konulması hangi amaçla yapılır? Yüce Allah'ın emir ve buyruklarını Cebrail adındaki melek aracılığıyla peygamberlerine iletme yoluna ne denir?  Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinde rızık için gereken emek ve çabaya değinilmemiştir? Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Sadettin Bey 4-7 yaş döneminde bulunan çocukların ahlaki değer yargılarını nasıl kazandıklarını ve hangi faktörlerin etkisi altında ne gibi değişikliklere uğradıklarını araştırmaktadır.Sadettin Bey’in yaptığı bu araştırmada psikolojinin en çok ilişkili olduğu alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı bildirmektedir? Ülkemizde görülen her mevsim ılık ve bol yağışlı geçen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının uluslar arası boyutla korunmasında etkili değildir?   Yüce Rabbimizin zâtına ait özel ve en çok kullandığımız  ismi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir