S:1

3,5,7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturacağımız en büyük 3 basamaklı ondalık kesir hangisidir?

3,5,7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturacağımız en büyük 3 basamaklı ondalık kesir hangisidir? sorunun cevabı "753,0" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir? I. İşçi arıII. Erkek arıIII. Kraliçe arıYukarıdaki bireylerden hangileri kısırdır? Trafiği düzenlemek için kullanılan özel işaretlere ne ad verilir? Endüstriyel üretime geçiş aşağıdaki ülkelerin hangisinde daha önce ortaya çıkmıştır? Aşağıdakilerden   hangisi   hak   kavramını tanımlar? Peygamberimizin toplumu ilgilendiren önemli kararlarda etrafındaki kişilerin düşüncesini alıp onlara danışmasına ne denir? I. Doğal gazII. PetrolIII. RüzgarYukarıdakilerden hangileri fosil yakıtlardandır?   Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Batı Cephesi’ nde Yunanlılara karşı kim mücadele etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Günde beş vakit, dinî bakımdan belirlenen kurallara göre yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı, beş yaşına girdiği yılın hangi ay sonunda başlar? Tümel bir kavramın zihnin dışındaki bireylerinin ele alınmasına gerçeklik denir.Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin gerçekliği yoktur? Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi türemiş yapıdadır? Ben kitaplarla dolu bir evde büyüdüğüm için çocuğum da benzer bir ortamda büyüdü. Benim dönemimden farklı olarak teknolojik gelişmelerin insanı okumak- tan uzaklaştırdığı bir ortam vardı. Buna rağmen kitap da okuyan bir çocuk oldu. Dünyaya geldiği andan itibaren okuyan insanlar gördü. Benim okuduğum masallara kavuşmak için uyku saati gelir gelmez yatağına koşardı. Bunlar sayesinde o da bir kitap kurdu oldu.Bu parçada yazar, çocuğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Gün olur alır başımı giderim,                            1Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda     2                                          3Şu ada senin bu ada benim      4Yelkovan kuşlarının peşi sıraBu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi ayrılma (çıkma) hâli eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır? Tarihte siyasi varlık gösteren Türk devletleri içerisinde merkeziyetçiliğin en güçlü olduğu devlet hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevleri arasında gösterilemez? “Merve Öğretmen, öğrencilerine toplama işlemini öğretirken sınıfa getirdiği elmalardan faydalanmıştır. Merve Öğretmen elmaları gruplara ayırarak öğrencilere toplama işleminin nasıl yapıldığını göstermiştir.”Buna göre Merve Öğretmen aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini kullanmıştır?  “bilginin yazı, ses, resim gibi farklı biçimlerin birlikte kullanılarak sunulmasıdır.” Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Demokrasi: İnsan hak ve özgürlüklerinin tanındığı ve onlara saygı gösterilmesin sağlandı bir yönetim şeklidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel ilkelerden biri değildir?   Meyve ve sebzelerde en çok bulunan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir? Fosilleri inceleyen bilim insanına ne ad verilir? Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yere gelecek şekilde açtığımızda, sırtımız hangi yönü gösterir? Sen güvercinleri sever misin?Cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Türkiye’de 1950 - 1960 yılları arasında uygulan ekonomi politikaları doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesine göre "Ekip" kaçar kişilik olarak oluşturulur? Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize kazandırdığı davranışlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi güzel davranış anlamında olan “salih amel” dir? Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ‘’ sert’’ sözcüğünün zıt anlamlısı vardır? Erkek ve kız öğrencilerin birlikte okuması ne olarak adlandırılır?  Aşağıdakilerden hangisi bir ses dosyasıdır? ​Uzayda belirli bölgelerde yoğunlaşmış olarak bulunan gaz atomları ve toz parçacıklarına ....................... adı verilir.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? I - - - - walking to taking the bus. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri diğerlerine göre daha az etkilidir? “Topu kim aldı” cümlesinin sonuna hangi noktalama işaretini koyarız? Hz. Muhammed (sas)’e peygamberlik kaç yaşında, nerede ve ne zaman verilmiştir?  Bir miktar paranın tamamı 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa kişi başına 2400 lira düşüyor.Bu paranın tamamı 8 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa kişi başına düşen para kaç lira olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir