S:1

Aşağıdaki yapılardan hangisidestek ve hareketsisteminin temel yapılarındandeğildir?

Aşağıdaki yapılardan hangisidestek ve hareketsisteminin temel yapılarındandeğildir? sorunun cevabı "kalp" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ilk insan ve ilk peygamberdir? Matematik öğretmeni Eren Bey, öğrencilerine beş seçenekli sorulardan oluşan 30 soruluk bir test uygulamıştır. Test kitapçığının ilk sayfasındaki yönergede “Testinizde 30 soru bulunmaktadır. Test süresi 45 dakikadır. Test sonucunda doğru cevaplarınıza bir (1), yanlış cevaplarınıza sıfır (0) puan verilecektir. Yanlış cevaplarınızdan dolayı doğru cevaplarınız silinmeyeceğinden, cevabınızın doğruluğundan emin olmadığınız sorular için size en doğru görünen seçeneği işaretlemeniz yararınıza olacaktır. Dersten başarılı olabilmeniz için en az 18 soruya doğru cevap vermeniz gerekmektedir.” açıklamalarını yazmıştır.Eren Öğretmen’in yönergesinde geçen “18 soru” ifadesi ölçme ve değerlendirme kavramlarından hangisiyle açıklanırsa daha doğru olur? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür? “eksik – noksan” sözcükleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Aynı ilişki aşağıdaki hangi sözcük çiftleri arasında vardır? Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre kurslarda öğretmen görevlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki terimlerden hangisi matematik ile ilgilidir? ‘’ bağ’’ sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? İnsanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar ve biter.  Bir yarışta üçüncünün önündeki kaçıncı olur?  Bitki ve hayvan hücresi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Peygamberimiz (a.s) şöyle buyurmuştur: “Size iki önemli şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe sapıtmazsınız. Bunlar: ………………ve ………………dir Peygamberimizin yukarıdaki hadisinde boş bırakılan yerlere hangi iki ifade gelmelidir? Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan Anıtı hangi çağda yazılmıştır? (I) Çocukluğumun ramazanlarını  özlememe hiç kimse engel olamaz! (II) Kim ne derse desin, eski ramazanlar şimdikilerden çok daha güzel ve lezzetliydi! (III) O ramazanlar da her duygu, her an dolu dolu yaşanırdı. (IV) Ramazanı kış mevsiminde tanıdım, oruç tutmaya başladığım yıllarda muhteşem kışlar yaşanırdı.(V) Bir yağdı mı bir daha kalkmayan, yol kenarlarına dağlar gibi yığılmış karlar, saçaklardan sarkan sivri uzun buzlar ve tahta kızakları- mız…Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? Hangi seçenekte varlığın şekli belirtilmiştir? “ e, l ,k ,a" harfleri ile hangi anlamlı kelime yazılabilir? I-Onları korkutmakII-Yuvalarını bozmakIII- Zevk için hedef haline getirmekIV- Aç ve susuz bırakmakYukarıdakilerden hangisini yapan bir kişi, dinimize göre hayvan haklarını ihlal etmiş (çiğnemiş) olur? Öğretmen Türkçe dersinde, öğrencisinden yaz tatilinde okuduğu bir romanı sınıfta anlatmasını ister. Öğrenci, romanın baş kısımlarında geçen olayları hatırlamış ve onları anlatmıştır.”Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?  “Dram” türü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik yapılı fiil kullanılmıştır?   Karagöz oyununda Karagöz ile Hacivat’ın aralarında geçen konuşmaların olduğu bölüme - - - - ; asıl oyunun yer aldığı, oyunun konusuna göre farklı tiplerin perdeye yansıtıldığı bölüme - - - - adı verilir.Bu cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Nehyi anil münker ne demektir? Aşağıdaki anlatımlardan doğru olanların başına “ D “ yanlış olan anlatımların başına ise “ Y “ harfini koyunuz. (    ) Bir tek sayı ile bir çift sayının çarpımı bir çift sayıdır.(    ) Bir tek sayı ile bir çift sayının toplamı bir çift sayıdır.(    ) Sıfırdan farklı bir doğal sayının kendisine bölümü 1’dir.(    ) Bölme işleminde bölünenle bölümün çarpımı böleni verir.(    )  Her doğal sayının 0 ile çarpımı 0’dır. Müminler birbirlerini sevmede  ,birbirlerine  yakınlıkta ,şefkat gösterip ,birbirini koruyup  kollamada bir vücut gibidirler .Vücudun  herhangi bir yerinde  bir rahatsızlık olduğunda  ,bunu vücudun tüm uzuvları hisseder” sözüyle peygamber efendimiz  hangisini kastetmiş olamaz? I. Araç lastiği seçimiII. Çevre ve iklim koşullarıIII. Fren sistemi performansıVerilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?  Resmi yazılarda, metni imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı metnin bitiminden sonra nereye yazılır? TBMM, 24 Kasım 1928’de Millet Mekteplerinin“Başöğetmen” unvanını, aşağıdakilerden hangisinevermiştir? Bir çaydanliktan 18 çay bardağı çay içilmektedir. 4 çaydanlıktan kaç çay bardağı çay içilebilir? I.Dünya Savaşı’nın asıl çıkma nedeni nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez? “p1 ve p2 iki asal sayı olsun. p2 - p1 = 2 ise p1 ve p2 sayılarına ikiz asallar denir.”p1 ve p2 ikiz asallarının toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? YouTube üzerinden bir video izlemiş fakat videoyu beğenmemiştir. Bu videoya aşağıdaki yorumlardan hangisini yazması uygun değildir? Siyasi partilerin demokratik yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ve devletin demokratik olduğunu belirten ilk anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?  80, 78, 68, 66, 56, 54…… örüntüsü hangi sayıyla tamamlanmalıdır? Hoparlöre bağlanarak, sesin şiddetini artıran alete ne ad verilir? Aşağıdaki cümledeki özel isim hangisidir?Dayıma ayakkabıyı Hatice teyzem verdi. Bir hastaya ya da yaralıya hastaneye götürmeden önce hemen yapılması gereken ilk müdahaleye ne ad verilir? Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim öğretim alanında yapılan ilkçalışma, aşağıdakilerden hangisidir? Büyük işlerin başarıyla bitirilmesi için kişilerin beraberce hareket etmeleri gerekir. Böylelikle işler daha çabuk ve kolayca bitirilebilir. Geleneklerimizde de yok mudur bu? Köylerde yapılan imece bunun en güzel örneği değil midir? Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir