S:1

Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneşe yakınlıkta beşinci sırada yer alır. Bugüne kadar 79 doğal uydusu keşfedilmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneşe yakınlıkta beşinci sırada yer alır. Bugüne kadar 79 doğal uydusu keşfedilmiştir.Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Jüpiter  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Yurdumuzun değişik bölgelerinde çeşitli el sanatlarıön plana çıkmaktadır. Gaziantep yöresinde bakırcılık,Kayseri-Bünyan’da halıcılık, İznik’te ise çinicilik ön planaçıkmaktadır.Buna göre ülkemizin farklı yörelerinde görülenel sanatlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisidoğrudur? 20 0C  deki suya;I. Sabun eklemek II. Dışarıdan ısı vermekIII. Deterjan katmakişlemlerinden hangisi yapıldığında yüzey gerilimi azalır? I. Başkentleri Ninova’dır.II.  İlk defa arşivcilik faaliyetlerini başlatmışlar,III.   İlk kütüphaneyi kurmuşlar,Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kurumlarda çalıştırılan memurlar için tesis edilen sınıflardan değildir?  496275 sayısında binler bölüğünde bulunan rakamlar hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi bir peroksit değildir?  198˃AYukarıdaki karşılaştırmada A yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Peygamber Efendimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı? Manav 235 kg elma, 365 kg portakal ve 190 kg muz satmıştır. Manav toplam kaç kg ürün satmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi suda çözünmeyen bitkisel bir polisakkarit olup, bitki hücre çeperinin temel maddesini oluşturur? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? '' Sercan arkadaşı ile sinemaya gitti '' yandaki cümlenin yüklemi hangisidir? “Bozulan saatini tek başına tamir etti.“ cümlesindeki “tamir etti“ kelimesiyle aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi aynı anlamda  kullanılmıştır? Çok eski bir yerimdeyim, çürüyen bir yerimden geliyorumÖldüklerimi sayıyorum, yeniden doğduklarımıAnlıyorum ama yepyeni anlıyorum bıktığımı Evlerde, köşebaşlarında değişmek diyorlar bunaAşağıdakilerden hangisi bu dizeler için söylenemez? Penisilin antibiyotiği aşağıdakilerden hangisinde oluşur? 60 cm uzunluğundaki bir lastik ip uzatılınca boyu 94 cm oluyor.Buna göre lastik ip kaç cm esnemiştir? C (a, b) noktası koordinat sisteminde 3. bölgede olduğuna göre D (- a, b) noktası kaçıncı bölgededir? Çantayı yerden kaldırmak için nasıl bir kuvvet uygularız? Hangi cümlenin sonuna soru işareti konulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin yetim çocuklar ile ilgili tavsiyelerinden değildir? DNA molekülü ile ilgili;I. Kalıtsal bilgiyi depolar.II. Hücre yönetimini sağlar.III. Tüm canlı hücrelerde bulunur.verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıda verilenlerden ifadelerden hangisi doğrudur? Bir kelimede bulunan hece sayısını bulmak için hangi yöntem kullanılmaz?     I have got a dog.  It is ___________dog. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, bir varlığın özelliğini bildirmektedir? İnsanlar geçmişe hasret duyar, geleceğe güvenmez.Bu cümle aşağıdaki yargıların hangisiyle çelişir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 1-Atatürk resmi2-İstiklal marşı3-Türkiye haritasıYukarıdakilerden kaç tanesi şınıfımız şeref köşesinde yer almaz? Her ne durumda  olursan ol Allah’tan sakın ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et.’ Hadisiyle Hz. Peygamber sav neyi tavsiye etmemiştir. Hangisinin cümlesinde kişi adılı vardır?  Kelime olarak artma, çoğalma, arınma ve bereket anlamlarına gelen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Güneş’e yakınlık bakımından sekizinci ve son sıradadır.Güneş’e en uzak gezegendir.14 adet uydusu vardır.Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi vardır.Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Genç yazar, yazılarını kimseden etkilenmeden ortaya koymaya çalışırdı. Başkalarının açtığı kapıdan girmez, kendisine her zaman farklı bir yol bulurdu. Bu parçadaki altı çizili cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? "İyi Müslüman olmak, ……………………demektir."Yukarıda verilen ifadede boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 5542 İl İdaresi Kanun’a göre Kaymakam memura en fazla kaç gün idari izin verebilir? Servet 43 yaşındadır. Kardeşi Servet’ten 4 yaş küçük olduğuna göre, kardeşi kaç yaşındadır?   Anlatıma duygu, düşünce, heyecan, yumuşaklık, sertlik katmak amacıyla seste yapılan farklılığa ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörünün faaliyet gösterdiği yerlerden biridir?  Aşağıda belirtilen kurum ve derneklerden hangisi doğayı korumayı amaçlayan dernek ve kurumlardan biridir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir