S:1

Kanın, damarların iç duvarlarına yaptığı basınca ..adı verilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

Kanın, damarların iç duvarlarına yaptığı basınca ..adı verilir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Tansiyon" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?   Kütlesi 4 kg olan bir cismin hızının büyüklüğü 12 m/s den 4 m/s ye düşüyor. Buna göre cismin momentumu kaç kg.m/s değişmiştir? ESKİDENÇember çevrilir,Su musluktan içilir,Ağaçlara tırmanılır,………………………. .diyen bir kişi son cümleyi aşağıdaki şıklardan hangisiyle doldurursa eski zamanlarla ilgili yanlış bir örnek vermiş olur? Sen güvercinleri sever misin?Cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir? İki sayının toplamı 80’dir. Büyük sayı küçük sayının 4 katıdır. Büyük sayı kaçtır? Dünyanın güneş etrafında 5 kez dönmesi sonucu kaç mevsim yaşanır? Öğrencilere bölme işlemini öğrenebilmeleri için ihtiyaç duydukları sürenin verildiği bir öğretme- öğrenme ortamında öğrencilerden bazıları, bölme işlemi için bir ön koşul öğrenme olan çarpma işlemini bilmediği için bölme işlemini de öğrenememiştir.Öğrencilerin çarpma işlemini bilmediği için bölme öğrenememesi Carroll’ın Okulda Öğrenme Modeli’nin hangi ögesiyle ilgilidir? “Kolonyayı elimize döktükten kısa bir süre sonra elimizin kuruduğunu görürüz. Ancak yanımızdakiler kolonyanın kokusunu hala alırlar. ”                                       Bu deney neyi gösterir?  Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumların ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir? ABD’nin Müttefik Devletler yanındaI.  Dünya Savaşı’na katılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? “8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40” işlemi aşağıdakilerden hangisi ile doğru ifade edilmiştir? Bitki örtüsünün zayıf olması aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunu etkileyen bir faktör değildir?  Hangi cümlede “eş anlamlı” sözcük vardır?   Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı döneminde yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerle yaptığımız anlaşmadır? Coffee - - - - in Brazil. Rüya : Who uses the Internet most in your family?April : - - - - .  Trenin içerisindeki renk ile dışarının genel renkleri arasında pek az fark kalıyor. Yolcular suskunluk ve soğuk kanlılıkla birer köşeye büzülmüş, kum yığınlarını andırıyor. Kirpiklerde biriken kum taneleri bölgenin sıcaklığının verdiği kasların uyuşukluğuna eklenince gözler sanki kendiliğinden kapanıyor.Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? "Açık yaraya tuz ekilmez." atasözünün anlamı nedir? Yaz mevsiminde nasıl giyinmeliyiz? “Dünya kendi etrafında …………………, Güneş’in etrafında ……………………hareketi yapar.” Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?A-dolanma-dönme         B-dönme-dönme       C-dolanma-dolanma       D-dönme-dolanma • Ramazan ayına ait bir ibadettir.• Evdeki kişi sayısınca verilir.• Miktarı bir günlük yiyecek masrafı kadardır.Verilen bu bilgiler aşağıdaki ibadetlerden hangisine aittir? otomobil – oyuncak – ocak – okyanus – orta – olta kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda sondan ikinci kelime hangisi olur? 2,5,9,3,0 rakamlarını birer kez kullanmak şartıyla  yazılabilecek en  büyük beş basamaklı  sayı ve en küçük dört basamaklı sayının farklı kaçtır? Yardımlaşma ve paylaşmanın toplumsal dayanışmaya ve barışa katkısı vardır. Bir toplumda paylaşma ne kadar iyiyse toplumsal barış ve huzur da o kadar iyi olur. Zenginler, ihtiyacı olanlara yardım ederlerse zengin ile yoksul arasında güçlü bir sevgi bağı kurulur. Bu da toplumda güven ortamı oluşturur.Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Saatte ortalama 80 km giden bir araç 2 sa 15 dk da kaç km yol gider? Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisi adıldır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir ifadeye yer verilmemiştir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi doğru nefes alıp-verme şeklidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın dünyaya bakışı ile ilgili görüşünü yansıtmaz? Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi olumsuz kavramdır? Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin hayatımıza olumlu etkilerine örnektir?  643 287 sayısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 100 den küçük kaç tane asal sayı vardır? 4 sayısının 4 fazlası kaçtır? Mevsimler nasıl oluşur? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisinde insan ve çevre ilişkisi yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir