S:1

Eklem isimleri ve çeşitlerini yazarak eşleştiren öğrenci hangi eşleştirmeyi yanlış yapmıştır?

Eklem isimleri ve çeşitlerini yazarak eşleştiren öğrenci hangi eşleştirmeyi yanlış yapmıştır? sorunun cevabı "Yarı oynar eklem--Kol ve bacak eklemleri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Bir aritmetik dizinin terimleri olan 30 ve 54 sayıları arasında bu dizinin üç terimi daha bulunmaktadır.Aşağıdaki sayılardan hangisi bu üç terimden biridir? “ Karla kapanan yolu açtı.” cümlesindeki “açmak” kelimesinin kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Tanesi 45 Kr olan gazetelerden her gün 2 gazete alıyoruz.Ailemizin aylık gazete masrafı kaç Kr olur ? (1 ay 30 gün) Hangi seçenekteki kelime eylemin zamanı farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi bireysel özgürlüğü ifade eder? • Pıhtılaşma bozukluğu oluşturan bir kan hastalığıdır.• Faktör 8 ve 9 pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği veya yokluğu nedeniyle ortaya çıkar.Yukarıda bazı özellikleri verilen hastalık, aşağıdakilerden hangisidir? "Yeryüzündeki diller, ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlıklar ve benzerlikler göstermektedir."Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe ne ad verilir? I. Bizans İmparatorluğuII.  MemlüklerIII.  Altınordu DevletiYukarıdaki devletlerden hangileri Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile eş zamanlı olarak yaşamını sürdüren devletlerdendir? Peygamberimizin çocukluk,gençlik ve Peygamberliğinin ilk yılları nerede geçmiştir? İslam’ın giriş kapısı olarak bilinen sözler aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti 1878’de kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum’u 1918’de Brest Litovsk Anlaşması’yla Ruslardan geri aldı. Ermenilerin Doğu Anadolu’daki hak iddialarının geçersizliği General Harbord Raporu ile tescillenmişse de İngiltere Doğu Anadolu üzerinde Sevr hayali kuran Ermenileri desteklemeye devam etti. Bu desteklerin sonucu olarak saldırıya geçen Ermeniler, Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu karşısında bozguna uğradı. TBMM’nin ilk askeri ba-şarısıyla Ermeniler, Sevr hayalinden 3 Aralık 1920’de Gümrü Anlaşması ile uyandılar ve Doğu Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçtiler. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Çocuk, tavşanın hâline üzülüp onu kapandan kurtarıp yoluna devam etti.2. Çalılığın içine girince bir avcının kurduğu ka- pana kısı3.  Çocuk, güneş batarken eve dönmek üzere yola koyuldu.4. Ormanın kıyısındaki sık çalılığın içinden bir ses duydu.Numaralanmış cümlelerle olayların akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşa- ğıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vardır?  Doğal gaz, kömür ve petrol gibi doğal organik yakıtların temelidir. Saf elmas da tamamen bu elementin atomlarından oluşmaktadır.Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? “Şurası kesindir ki, sorunları çözmek için çabalarken geçmişi enine boyuna düşünmenin anlamı yok.” cümlesine altı çizili ikilemenin kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır? Tartışma ile neye varılabilir? Biri doğuya gider, biri batıya; yolda rastladıkları ayrıntılara saplanır ve konudan ayrılırlar. Bir saat cenkleştikten sonra, neyi aradıklarını bilemez olurlar. Kimi konunun üstüne çıkmış, kimi altına inmiş, kimi de kenarında kalmıştır. Kimi bir kelimeye, bir benzerliğe takılır; kimi söylenene kulak bile vermeden bir şeyi tutturur ve yalnız kendi söylediklerini dinler. Başka biri de kendine güvenmediği için her şeyden kaçınır, hiçbir fikri kabul etmez.Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cahiliye Dönemi’nde Hz.İbrahim yolunu izleyip Allah’ın birliğine inananlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber’in (sas) Medine’ye geldikten yaptığı etkinliklerden biri değildir?  Hangisi kloroplastın yapısında bulunmaz? I.Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemizde Antalya, Aydın ve çevrelerini işgal eden ülke hangisidir? Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler? Tanesi 1.50 tl olan sudan 16 tane arkadaşlarıma aldım. Kantinciye ne kadar para vermem gerekir? Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkiler ile olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur? • İstanbul’da bazı müderrislerin önderliğinde İngilteredesteği ile kuruldu.• Hilafet ve saltanatın güçlendirilmesini istiyordu.• Milli Mücadele’nin karşısında yer aldı.Yukarıda verilen özellikler Mondros AteşkesAntlaşması’ndan sonra kurulan cemiyetlerden hangisine aittir? Bilgi kuramı, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli ( sesteş ) bir sözcük yoktur? Üç basamaklı en büyük çift doğal sayının birler basamağı kaçtır? “İkinci sınıfta mı okuyorsun” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi en eski aydınlatma aracıdır? 21 Mart’ta, K merkezinde Güneş tam tepe noktasına ulaşmış iken, aynı anda H merkezinde Güneş tepe noktasına ulaşmamıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonucu olarak gösterilebilir? Salı günü 1 456 TL, çarşamba günü ise 3 888 TL satış yapan bir mağaza iki günde toplam kaç TL satış yapmıştır?  Türklerle Müslümanlar ilk olarak hangi halife döneminde karşı karşıya geldiler? Fatma, manavdan kilogramı 6 TL olan muzdan 4 kilogram aldı. 50 TL verdiğine göre kaç TL para üstü alır?  Sedef Öğretmen, öğrencisi Sevda’dan hücre ile bir kasaba arasında ilişki kurmasını istemiştir.Sevda, kasabadaki belediye başkanlığını hücredeki yapılandan hangisiyle ilişkilendirmiştir? The man - - - - wife died two years ago lives alone in that big house. (I) Akdeniz Bölgesi genellikle yaz mevsiminin hâkimiyet alanı gibi düşünülse de Davraz bu inanışı tersine çeviriyor bence. (II) Isparta Davraz Kayak Merkezi her yıl birçok kayak meraklısına hizmet veriyor. (III) Eğirdir Gölü’ne yakınlığı ile kış sporları dışında doğa yürüyüşlerine de imkân tanıyan Davraz Kayak Tesisinde 12 adet pist bulunuyor. (IV) Tehlikesiz rotaları sayesinde amatörler için ideal çalışma ortamı sağlayan Davraz, ziyaretçilerini bekliyor.Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Peygamberimizin(SAS) insani yönü ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hristiyanlıkta hayatını dinî hizmetlere adamayı kabul eden kimselere, yapılan bir ayinle bazı unvanlar verilir. Bu ünvan aşağıdakilerden hangisidir?  (1) Göller yöresindeki büyük göllerden biri de Eğirdir Gölü’dür. (2) Eğirdir Gölü’ndeki yüzer adalar, su altından çarpıcı görünümler sunuyor. (3) Saz köklerinin ve rüzgâr ile taşınan toprağın birleşmesi sonucu, derinliği birkaç metreye ulaşan kütleler meydana gelmiş. (4) Böylece gölün büyük bir kısmı bitki örtüsü ile kaplanmış.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde “öznel yargı” vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir