S:1

Kahramanları çoğunlukla hayvanlardan vebitkilerden seçilen ve sonunda mutlaka bir ders veren manzum metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Kahramanları çoğunlukla hayvanlardan vebitkilerden seçilen ve sonunda mutlaka bir ders veren manzum metin türü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Fabl" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Peyami Safa, “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı romanında âdeta bir ruh bilimci tavrı takınmış, roman kahramanlarının ruh dünyalarını ayrıntılı ruhsal tasvirlerle okura betimlemiştir. Bu sayede okurun, kahramanın içinde bulunduğu duygu durumunu, ruh hâllerini anlaması ve kendini kahramanın yerine koyması daha kolay  olmuştur.Bu parça edebiyatın aşağıdaki bilim dallarının hangisiyle ilişkisi olduğunu gösterir? I- Su      II- Işık   III- Uygun sıcaklıkIV- Oksijen            V- Karbon dioksitBir tohumun çimlenebilmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir? Aşağıdakilerden hangisi felsefi bir soru olarak nitelendirilemez?  Ben 8 yaşındayım. Abim benden 4 yaş büyüktür. Abim kaç yaşındadır?  ‘’Allah'ın (c.c.) yüceliğini büyüklüğünü kabul ettiğimizi ifade eden bir duadır.’’Yukarıda açıklaması yapılan dua ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? “Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra virgül konur.”Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, bu cümledeki göreviylekullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi insan gelişim dönemlerinden olan okul çağı döneminin özelliklerindendir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” nin yazımı yanlıştır? Hamurun kabarmasını veya yoğurt oluşumunu sağlayan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Robert : I want to decorate the room for the party.Eda : - - - -  Everybody has a different plan for the future. Mine is being a teacher. Everybody wants to know why I want it. I know I won’t earn a lot of money and become famaous. But it is a very rewarding job. I will have the chance to teach my students to distinguish right from wrong. I will change them and they will change the world. Do you understand why I want to be a teacher now?The writer wants to - - - -. “Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” (Nahl suresi, 89. ayet)Verilen bu ayette Kur’an’ın aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?  Aşağıdaki kemiklerden hangileri kısa kemiklere örnektir?  Mantarlar 4 ana grupta incelenir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan değildir. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisihedeflenmektedir?  Boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz............. plays football after school everyday.  Canlıların yaşamındaki en önemli ve en büyük ışık kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kare prizmanın özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir?  Aşağıdakilerden hangisi çevrenin daha sağlıklı hâle getirilmesinde bütün öğ- rencilerin kolayca uygulayacağı davra- nışlardan biri değildir? Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi imanın insana kazandırdığı özelliklerden değildir? James :Do you think there is really life in space?Kane  :I don’t - - - - with the idea of living in space because all necessary things for a human being don’t exist there. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulmasındaki amaçlardan biri değildir? Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İhalenin tatil gününe rastlaması durumda ihale ne zaman yapılır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur? “Kedimiz çok büyüktü, bu yüzden onu sepette besliyorduk.” Cümlesinde hangi sözcük zamirdir? 44’ten başlayarak ileri doğru ikişer sayarsak 4. sayı kaç olur? “Dikkat ediniz, sizin kadınlar üzerinde, kadınlarında sizin üzerinizde hakları vardır…” Bu hadiste vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir? Orta Asya kültür merkezleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış verilmiştir? Adam:…………………………………..?Bill: It’s the 13th November. Avrupa’da, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda mezhep birliği bozulmuştur? Jeotermal enerjiyi diğer yenilenebilir enerjilerden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? Hareket halindeki bir cismi durdurmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? İpek yaşadığı mahallenin krokisini çizecektir. Bu durumda İpek aşağıdakilerden özellikle  hangisine sahip olursa krokisini daha kolay çizebilir? It is - - - - envelope. Can a fish swim ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir