S:1

Savaş sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

Savaş sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "barış" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Savaş sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi en büyüktür?(3puan)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “amaç” anlamı vardır?  (I) İstanbul’da doğan Ziya Paşa, çeşitli devlet kademelerinde görev yapmış, gazetecilik yapmış, politika ve sanatla uğraşmıştır. (II) Namık Kemal gibi Yeni Osmanlılar Cemiyeti üyesi olan sanatçı, siyasal yö- netimlerle zaman zaman ters düşmüştür. (III) Sanatçı sürekli olarak “eski-yeni” ikilemi içinde kalmış, bu yüzden eleştiriler almıştır. (IV) Divan edebiyatı kültürüyle yetişen Ziya Paşa, bu edebiyata sevgisini yitirmemekle beraber “hak, adalet, ilerleme” gibi düşünceleri de şiirlerine aktarmıştır. (V) Tiyatro eserleriyle döneminin sosyal eleştirisini yapmış, halkı eğitmeyi amaçlamıştır.Ziya Paşa’yla ilgili yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Peygamberimiz aşağıdaki kabilelerden hangisine mensuptur? Dünya üzerinde herhangi bir noktanın veya bölgenin bulunduğu yere…………….……………..denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  Hendek Savaşı öncesinde yapılan istişarede, Medine’yi savunmak için şehrin etrafına hendek kazılması fikrini dile getiren sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “mi” cümleye soru anlamı katmamıştır? 5 onluk 4 birlikten oluşan sayının birler basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır? Eğimin fazla olduğu yerlerde aşırı yağışlara bağlı olarak toprağın aşağı doğru kayması olayına ne denir? Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerinden biri değildir ? Fazla miktarda aldığımızda vücutta yağa dönüşerek şişmanlığa sebep olan besin içeriği hangisidir? Aşağıdaki şıklardan hangisinde verilen gıdaların tümü hayvansal gıdadır? Ela’nın annesi pasta yapmak için üzerinde 25 g yazan kabartma tozundan iki düzine aldı. Ela’ nın annesi kaç gram kabartma tozu almıştır? Şehrin yollarını yaptıran, park vb. yerleri yaptıran kişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi krokinin özeliklerinden değildir? Mehmet' in 21 lirası var kaç lirası daha olsaydı Mehmet' in 2 düzine parası olmuş olurdu? “Medeniyim diyen Türkiye’nin gerçekten medeni olan halkı, baştan aşağıya dış görünümü ile dahi, medeni ve olgun insanlar olduklarını fiilen göstermeye mecburdur.” ATATÜRK Atatürk’ün bu sözü, aşağıdaki hangi inkılabı destekler niteliktedir? Su, yağ ve benzeri maddeler nasıl maddelerdir? Tarihi olaylarda sürekliliğin olması aşağıdakilerden hangisi ile bağlantılıdır? Pahalı kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? “Akrabaya, fakire ve yolcuya hakkını ver! Elindekini saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir... Eli sıkı olma, büsbütün de tutumsuz olma. Yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.”(İsra suresi, 26-29. ayetler)Yukarıda verilen ayetlerde ahlakî güzelliklerin hangisinden bahsedilmemiştir? İbadetlerin insan hayatına katkısı ile igili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi soru anlamı taşımaktadır?  Aşağıdakilerden hangisi iskelet için söylenemez? Hangi seçenekte varlığın şekli belirtilmiştir? İlk Türk devletlerinde ülke meselelerinin görüşüldüğü meclise ne ad verilirdi? 90 lira ile markete girdim. Marketten 30 liralık deterjan ile deterjandan 5 lira az olan paspas aldım.Acaba 90 liradan geriye kaç liram kaldı? Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrılır?  Doğrudan doğruya İstanbul Hükuumeti tarafından, "Hilafet Ordusu" da denilen kuvvetlerle TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanma, aşağıdakilerden hangisidir? Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisiyle ilgilidir? Bilinçli bir tüketici istediği oyuncağı alabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Gamze, odasında parfüm sıkıyor. Gamze’nin annesi odanın diğer yerinden bu kokuyu algılıyor. Bu durum, maddenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?   Aşağıdakilerden hangisi anne babamıza karşı sorumluluklarımızdan değildir? Türk toplumunda en çok neye değer verilir?  Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıdaki sözlerindenhangisi, misafire cömert davranılmasını tavsiyeetmektedir? İyonik bağlı bileşikler ile ilgili;I. Katyon ve anyon iyonları arasında oluşur.II. Elektrostatik çekim sonucu oluşur.III. Sadece metaller ile ametaller arasında oluşur.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin açıklaması doğru verilmemiştir? • 1402 Ankara yenilgisinden sonra Osmanlı Devleti parçalanma tehlikesi geçirmesine rağmen Balkan milletleri Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını sürdürmüşlerdir.• XIX. yüzyılda Balkan milletleri Osmanlıdan ayrılmak için iç karışıklık ve savaş çıkarmışlardır.Yukarıda verilen gelişmeler birlikte değerlendirildi- ğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir