S:1

Zıt anlamlı kelimelerin eşleştirilmesindehangisi yanlıştır ?

Zıt anlamlı kelimelerin eşleştirilmesindehangisi yanlıştır ? sorunun cevabı "Geniş-bol" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Bill       : Let’s choose a fun ride. Which one is more enjoyable? Do you like riding on a carrousel?Mike     : I don’t like carrousel. I think wave swinger is more enjoyable.Mary    : I don’t agree. Wave swinger is more dangerous than carrousel. It is thrilling.Lilly     : Don’t worry! We have enough token, so we can get on all of them.Who thinks wave swinger is more dangerous? Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi iç gezegenlerle ilgili doğru bilgi içerir? Ahmet : -Baba, bu namaz uzun sürdü? Baba : -Oğlum bu, Ramazan ayına özgü 20 rekat kılınan bir namazdır.Bu diyalogda geçen namaza verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Tevekkül kavramını doğru anlamış bir öğrencinin ertesi gün gireceği önemli bir sınav öncesi aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?  (I) Ülkemizde kuşkusuz iyi denemecilerimiz yetişti. (II) Türkçenin bütün tatlarını veren doyumsuz denemeler yazıldı. (III) Buna karşılık öyle zamanlar oldu ki herhangi bir türe dâhil edilemeyen melez yazılar, deneme diye okurun önüne sürüldü. (IV) Kimileri denemenin, içi boş yani fikirsiz ve süslü yazılar olduğunuzannetti. (V) Bu yüzden deneme kitapları, çoğu zaman edebiyat eseri sayılmadı.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren düşüncenin yönü değişmiştir? Annem bu sene 60 kilo çilek reçeli, 20 kilo vişne reçeli yaptı.Annem 10 kilo çilek reçelini amcacma, 15 kilo çilek reçelini teyzeme verdiğine göre bize kaç kilo çilek reçeli kalmıştır Demokrasinin en önemli yönlerinden bir tanesi de insanlar arasında eşitlik sağlamasıdır. Buna göre eşitlik ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? • İslam dünyasında ilk olarak Astronomi ile ilgilenen kişidir.• Usturlab denilen aletle yıldızların hareketini incelemiştir.• Güneş ve ay tutulmalarının zamanını tahmin etmiştir.Buna göre verilen bilgiler aşağıdaki Türk-İslam bilginlerinden hangisine aittir? I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.II.  Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.III.  Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Coğrafi keşifler sonucunda Amerika Kıtası’nda bulunan tütün, patates ve domates gibi bazı bitkiler Avrupa Kıtası’na götürülerek tarımı yaygınlaştırılmıştır.Bu durum canlıların dağılışı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisine örnek gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi Paleozoik' de gerçekleşmiştir? Hangisi esnek cisim değildir? .............. Sabah çık evden, akşam gel, türlü 8. iş güç, türlü üzüntü, türlü yorgunluk. Ancak yatakta, uykudan önceki yarım saat, bir saat, bazen de uyku kaçınca, gece yarılarından sonra bir saat. O yarım saatler, bir saatler birike birike koca kitapları deviren zaman parçaları oluveriyor işte! Bir de yollarda, vapurlarda, otobüslerde okumak var. Oturacak bir yer bulmuşuz, şöyle aydınlık bir pencere dibi. Açarız kitabımızın yapraklarını, kendi evrenimize dalarız... Kalabalık varsın sıkıştıkça sıkışsın dursun.Konusu dikkate alındığında bu paragrafın öncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda Dünya üzerinde dört farklı merkeze ait bilgilerverilmiştir• I. ve II. merkezlerin Kuzey Kutup Noktası’na kuş uçuşuuzaklıkları eşittir.• III. ve IV. merkezlerin başlangıç meridyenine uzaklıklarıeşitttir.• I. ve III. merkezlerde 21 Mart tarihinde güneş aynıanda doğmaktadır.Bilgilere bakıldığında bu merkezler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak söylenemez? Kesme işareti ( ‘ ) hangi cümlede yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biri değildir? Hangisi dini bayramlarımızdan biridir? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan bir tanesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi gençlik dönemi gelişim görevlerinden biri değildir? Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur? Bir kenar uzunluğu 6 cm olan karenin çevre uzunluğu kaç cm'dir? Bayrağımız ve İstiklal Marşımız ……………………………..sembolüdür.Asiye’nin cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelemez?                     Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukluğunda aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uygunluğu yoktur?  Pelin : - - - - ?Sue : Never. I prefer face-to-face interaction. Allah’ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikli bir hayvanı kesmektir.Bu cümlede tanımı yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? “Saçak, kaşık, derya, bilgisayar” sözcüklerinin yapıları bakımından doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?   Aşağıdakilerden hangisi bizim sorumluluklarımızdan birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi “üsve-i hasene” kavramının anlamını vermektedir? Aşağıdakilerden hangisi dinlemede güçlük ya- ratan nedenlerden biri değildir? Hayatımı deneme kitabı yazarak kazanıyorum.Son kitabıma da yeni başladım. Hem ilerisi için de “Ne yazacağım?” diye bir endişem yok doğrusu. Çünkü dövülecek nice demirlerim var ocakta. İçim çok rahat. Bu parçanın tamamı dikkate alındığında yazar, altı çizili cümleyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? 917 418 sayısında basamak değeri en büyük sayı ile basamak değeri en küçük sayının çarpımı kaçtır? İlk Çağ Anadolu uygarlıklarıyla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi Hititlere aittir? Çevre kirliliğinin önlenmesi için dünyada faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 sayılarından kaç tanesi 40 sayısına yuvarlanır? İslam medeniyetindeki vakıflar, aşağıdaki- lerden hangisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?  T.B.M.M.  hangi tarihte nerede açıldı?  “ Oynar eklemleri oluşturan iki kemik arasında ………………… yapı vardı. “ cümlesi aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanmalıdır?  5750 kg fındığın 2 ton 350 kg’ı satıldığına göre kaç kg fındık kalmıştır? Su bulunmadığı zaman teyemmüm etmek İslam’ın insanlara sağladığı bir kolaylıktır.Bu durum aşağıdaki ayetlerin hangisi ile ilişkilendirilebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir