S:1

Ne tür kitapları seversincümlesininsonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir?

Ne tür kitapları seversincümlesininsonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir? sorunun cevabı "Soru İşareti" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
İki arkadaşın 3 yıl önceki yaşları toplamı 15’dir. 4 yıl sonra toplam kaç olacaktır? • Sanatçılar, Arap ve İran edebiyat geleneklerinden esinlenmişlerdir.• İslamiyet’in etkisinde oluşan bir edebiyattır.• İlk örnekleri 13. yüzyılda görülen bu edebiyat, varlığını 19. yüzyılın ortalarına kadar sürdürmüştür.Özellikleri verilen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir? (I) Dil, insanların düşünme yetisinden doğmuş; doğduktan sonra da düşüncelerin yaratıcısı olmuştur. (II) Bilgilerimizi, öğrendiklerimizi, başkalarının düşüncelerini dil yoluyla elde ederiz. (III) Kendi düşüncelerimiz de kafamızın içinde çalışan dilin yardımıyla oluşur, olgunlaşır. (IV) Sanki içimizden konuşarak sessiz bir dil kullanarak düşünür, yeni yeni düşüncelere ulaşırız. (V) Ulaştığımız yeni düşünceleri yine dil biçiminde ortaya koyarız.Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca en yakındır? Some people believe that young children should listen to classical music. They think it can change a child’s brain and make the child clever. They call this ‘the Mozart effect’.This idea became very popular in the 1990s. Governments and universities spent a lot of money over the next twenty years to test if it is true. The research shows that it is not. Listening to Mozart does not have a permanent effect on your brain.However, research shows that listening to music can help children learn. Mike Edwards teaches eight-year-olds. He works in a special school for children with behaviour problems. He is not a music teacher, but in his classroom there is always music.‘I play the music at the beginning of the lesson,’ Mike says, ‘and it really works!’Mike’s students are sometimes difficult to control. ‘They’re not stupid or lazy,’ he says, ‘but they’re sometimes noisy and rude and you have to be very patient.’ The music is calm and quiet. It helps the children to feel calm and quiet too. Then they can learn better.‘I don’t think music changes a child’s brain or personality, but it helps them to concentrate so they can be more creative. They enjoy coming to class and it makes my job easier because they’re more polite and hard-working.’So does Mozart make you a better student? Maybe. But Mike’s students are listening to the blues! Which of the following options can be title of this text?  “Sakin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir yerde oturan” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki deyimlerin hangisi “parasal yönden işini yoluna koymak” anlamındadır? Türkler, İslam tarihinin hangi döneminde İslam uygarlığına, askerlikten sonra ilk defa “bilim ve sanat” alanlarında da katkı sağlayıp hizmet vermeye başlamışlardır?  Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin yuvası yön bulmamıza yardımcı olur? 17 Yaşında İslam’ı kabul edip ilk Müslümanlardan olan Safa tepesindeki evini tebliğ faaliyetleri için Hz Peygambere tahsis eden sahabi kimdir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi türemiş bir sözcüktür? Devlet düzeninin laikleşmesi için atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde din felsefesinin konusu doğru ifade edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Stratejik yönetim sistemi içinde kullanılan araçlardandır? A # B = {(m, 1), (m, 4), (2, 1), (2, 4)} olduğuna göre A kümesi aşağıda kilerden hangisidir? Bitki ve hayvan hücresi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 987 doğal sayısının onlar basamağı ile birler basamağının sayı değerleri toplamı kaçtır? I. Ampul    II. Ateş Böceği   III. Halojen lambaYukarıda verilen varlıklar için Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? “Annem bu akşam çay demlemedi.” cümlesindeki eş sesli kelime hangisidir?  Bir birey davranışlarından öncelikle kime karşı sorumludur?  Aşağıda mantarlarla ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Edison elektriği bulmak için yaptığı 999. denemeden sonra ona, “1000. denemeden sonra başarısız oldum diyebilir misin?” demişler. Edison ise “Hayır, elektriğe gitmeyen bir yol daha buldum, derim.” diyerek çalışmalarına devam etmiştir.Buna göre Edison’un hangi özelliği çalışmalarına devam etmesini sağlamıştır? 1922 yılında Ürdün, aşağıdaki hangi devletin mandası olarak kurulmuştur? Hangi isim yalın haldedir? She doesn’t like meat, - - - - does his mother. 17 - 0 kaç eder? Aşağıdaki kelimelerin hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz ? Çevre kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ana konularından biri değildir? Türk Milleti birçok durumda geçmişten günümüze dek kutlamalar yapmaktadır. Aşağıdaki durumlardan hangilerinde kutlama yapılmaz? Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde çığ olayı daha çok görülmektedir? I. TİKAII. TÜRKSOYIII. NATOYukarıda verilen ulusal ve uluslararası kuruluşlardan hangilerinin kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulduğu söylenemez?  Asiyim, yüzüm karasın sil Muhammed Mustafa!Dertliyim, derdim çaresin kıl Muhammed Mustafa!Yerde görmez, gökte görmez kör münafıklar seni.Yerde sensin, gökte sensin ya Muhammed Mustafa!Şah Hatayi bu dizelerinde peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisini kastetmemiştir? Helen - - - - to London two months ago. Ekonomik değeri olan kayaçlara ne denir? Aşağıdaki ifadelerin hangisinde, Türkiye’nin siyasi coğrafyası üzerinde durulmuştur?A) Türkiye’nin zengin petrol yataklarına yakın oluşu dış tehdit oluşturmaktadır.B) Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili yarımada görünümündedir.C) Türkiye’nin dağlarının genel uzanışı doğu-batı yönündedir.D) Türkiye’nin yüzölçümü İran haricinde tüm komşularından büyüktür. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ ne göre okul tespitinin planlaması ile ilgili olarak öğrenci alınacak kayıt alanlarını aşağıdakilerden hangisi belirler? Denklemleri 2x + y - 4 = 0 ve - 5x - 2y + 1 = 0 olan doğruların kesim noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Boş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir?"_ r i t e" Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir