S:1

Aşağıdaki deyimlerden hangisi‘söylenen sözleri tüm dikkatiyle dinlemek

Aşağıdaki deyimlerden hangisi‘söylenen sözleri tüm dikkatiyle dinlemek sorunun cevabı "Kulak kesilmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
​II. Mahmut: Ben halkımdan Müslüman olanları camide, Hristiyan olanları kilisede,  musevi olanları da havrada görmek II. Mahmut’un bu sözü, Osmanlı devletinin hangi özelliğini göstermektedir? Kurtuluş Savaşı ne zaman başlamıştır? Çözünebilen kayaçların yaygın olduğu bir arazi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? “Benim insanlarla durumum şuna benzer: Adamın biri ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler (gece kelebekleri) ve böcekler ateşe atlamaya başlamış. Bu kimse onları kurtarmaya (engel olmaya) çalışmışsa da başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de (tıpkı o adam gibi) belinizden (kemerinizden) tutarak sizi ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum. Sizler ise ateşe atlıyorsunuz.” (Buhari, Rikak, 26)Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi  Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden değildir? I. Yalnız kaldığımda hayallerimin sesi çalınır kulağıma.II. Yalnızlık, biraz da insanın kafa dinleme isteğidir.III.Yalnızlık, insanın çevresinde insan olmaması demek değildir.IV.Yalnızlık, kimsenin olmadığı anlarda çöker üzerime.V. Kalabalıkların içinde yalnız olan birçok insan var.Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Bir çıkarma işleminde fark 253’tür. Eksileni 51 azaltırsak, yeni fark kaç olur? Hindistan’da babadan oğula geçen bir mesleki yapı ile halkı sosyal sınıflara ayırıp, eşitliği ve millet olma bilincini engelleyen sistem aşağıdakilerden hangisidir?  280 cm 200 mm, kaç metredir? 1. Tekerlemelere yer verilir.2. Gerçek hayatta yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılır.3. Olayın geçtiği zaman ve mekân belirsizdir.4. Millî değerlere yer verilir.Yukarıdakilerden hangileri masal türünün özelliklerindendir?  Sabah olmuştu. Salona bembeyaz ışık çizgileri vu- ruyordu. Ali Usta hiç dalıp kalmaz, güneş doğma- dan uyanırdı. Hemen kalktı, doğruldu. Ayakkabıla- rını giydikten sonra kapı aralığından dışarı baktı.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Hangi cümlede bir  atasözü kullanmıştır? Her insandan bir şey öğrenebileceğini en iyi bilenler, herkesi dinleyenlerdir.Bu cümleye anlamca en yakın cümle aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bilgisayarda elle tutulabilen fiziksel parçalara ne denir ? Peygamber Efendimizin (as) doğum ve vefat tarihleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır? Mesleklerin ortaya çıkmasının temel nedeni nedir?  Peygamberimiz (sas) in Enes b. Malik’ e 10 yıl boyunca hiç kızmaması onun hangi özelliğini gösterir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Herhangi bir bilim  dalında  yapılan tüm etkinliklerin düzenli ve tutarlı hâle gelmesini sağlayan, belirli bir gerçekliğin algılanmasını ve açıklanmasını mümkün kılan “kavramsal çerçeve’’ aşağıdakilerden hangisiyle ifade  edilir? RAM bellek için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  “iyi-insanın-en-kitap-dostudur” kelimeleri ile anlamlı bir cümle kurulduğunda hangi kelime en sonda yer alır? Aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatısla ayırma yöntemi ile ayrılır? Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşımız içinde yapılan savaşlardan biri değildir? Bir köylünün günde ortalama 4 L süt veren 15 keçisi vardır. Sütün litresi 3 tl olduğuna göre köylünün sütlerden günlük geliri kaç TL’dir? 1. Her gün düzenli olarak spor yapmalıyız.                             2. Spor yapmazsak daha çok hasta oluruz.3. Sağlıklı kalmak için yediğimiz şeylere dikkat etmeliyiz.     4. Düzenli spor yaptığı için sağlıklıydı.     Yukarıdaki cümlelerden hangisi amaç-sonuç anlamı taşımaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kipinde anlam kayması yoktur?  Uygun çalışma ortamı nasıl olmalıdır?  Hz. Muhammed’in annesi olmamasına rağmen kime “anne” der ve onu annesi gibi görürdü? Bir otobüste 18 erkek 21 kadın ve 8 tane de çocuk yolcu vardır.Bu otobüste bulunan yolcuların tamamı kaç kişidir? Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Güneş için söylenemez? Hayat sadece bu dünyadan ibaret değildir. Asıl hayat ölüm ile başlayıp sonsuza kadar devam edecek olan hayattır. Bu hayata ………….. denir.Yukarıdaki bilgide boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? Aşağıdaki sözcüklerden han­gisi isim(ad) kökünden türe­miştir ? Aşağıdakilerden hangisi “Tanrısal, mutlak bilgiye sezgiyle ulaşılabileceğini” ileri süren inanç biçimidir?  Bakır elementi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte ilk sayfalarda aranır? Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımlara örnektir? T.C. Anayasası’na göre özel durumlar hariç olmak üzere toplu olarak işlenen suçlarda yakalanan veya tutuklanan kişiler, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en çok kaç gün içinde hâkim önüne çıkarılır? Sevr Antlaşması’nın amacı neydi?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum fiili kullanılmıştır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir