S:1

Altı çizili kelimelerden hangisiterim anlamlıdır?

Altı çizili kelimelerden hangisiterim anlamlıdır? sorunun cevabı "Matematik dersinde kümeler konusunu işleyeceğiz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kelime değildir?  I. Okuyucuya bilgi vermek amacıyla  yazılır.II.  Sade ve açık bir dil  kullanılır.III. Dil göndergesel işlevde kullanılır.IV.  Hayallere ve mecazlara yer verilir.Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden değildir? Tümce - Cümle kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? “ Bir adam yolda yürürken yol üzerinde bir diken dalına rastladı. Onu alıp dışarı attı. Allah, bu davranışından memnun kalarak onun günahlarını affetti“ ( hadis-i şerif ) Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?  Büyük kan dolaşımının izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tanımlardan hangisi mübadeleyi ifade etmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tanımlama" yapılmıştır? I. Beng BadeII. Hadikatü’s SüedaIII. Su KasidesiIV. Leyla ile MecnunV. Risaletü’n NushiyyeYukarıda numaralanmış eserlerden hangisi Fuzuli’ye ait değildir? Bir bisikletli hiç durmaksızın yol aldığında 4 saatte 50km yol alabilmektedir. Bu bisikletli bir saatte kaç km yol alır? Şiddetli yağış ve ani kar erimeleri sonucu yamaçlardan aşağıya inen suların oluşturduğu afet aşağıdakilerden hangisidir? Melekler ……………….. yaratılmışlardır, cinler ise ………………..  yaratılmışlardır.    Boşluklara sırası ile ne gelmelidir?  Vücudumuzu kuru yer kalmayacak şekilde yıkayarak aldığımız abdest aşağıdakilerden hangisidir?  (1) İnsanın bir sanatçıyı anlatması sanıldığı kadar kolay değildir. (2) Farklı sanat dallarında eserler veren bir sanatçıysa onu anlatmak bir başka zordur. (3) Hele hele sanatçı aramızdan ayrılmışsa bu zorluk daha da katlanacaktır.(4) Bu yüzden, bir sanatçıyı anlatmaya başlamadan önce bir kez daha düşünseniz iyi olur.Numaralanmış cümlelerden hangisi bu metnin ana düşüncesidir? Bir atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciklere........... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mary was - - - - girl at the party.  “İstanbul’un taşı toprağı altındır, dediler” cümlesinde kaç tane cins isim vardır?             1- 31 MART olayı            2-İkinci Meşrutiyetin ilanı            3-Balkan savaşlarıYukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıda bazı nesneler yazılmıştır. -Saat -Vantilatör -Atlı karıncaYukarıdaki araçlar çalışırken yaptıkları hareketlerden hangisi her üçünde de ortaktır? Hz. Muhammed’e vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? Aşağıdakilerden hangisi, I.  İnönü Muharebesi’nin sonuçlarından biridir? Allah’ın güzel isimlerine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın yarattıklarını koruyup gözettiğini gösteren durumlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ilk kadın Başbakandır? Kanunlara aykırı olmamak kaydıyla Bakanlar Kurulu tarafından, Danıştay incelemesinden geçirilerek çıkarılan idari düzenlemeler aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir? Sınıfta konuşan arkadaşımıza karşı nasıl davranmalıyız?  Allahü Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Beni anınız ki, ben de sizi anayım!...” (Bakara sûresi, 152. ayet) Bu ayet-i kerime aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? İslam dininde yolcular, özürlü ve çocuklarını emziren kadınlar Ramazan ayında oruç tutmayabilirler.Bu tür durumlarda oruç tutamayanların daha sonra yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Bir toptancı aldığı 1240 koli yumurtanın önce 758 kolisini, sonra 186 kolisini satıyor. Geriye kaç koli yumurta kalmıştır?  Yarısı 7896 olan sayının 3574 fazlası kaçtır ? Gılgamış, Yaradılış ve Tufan destanları hangi uygarlığa aittir? Bir çağa damgasını vurmuş, resimde kurallar koymuş koca Picasso’nun yapıtlarını; öne çıkanlar, ikinci planda kalanlar diye kimin sınıflandırdığını bilmiyorum. Tabloların yerleştirilmesinde benim bilemediğim başka kurallara da uyulmuş olmalı. Bu arada şunu da belirteyim ki alanında ne kadar yetkin olursa olsun hiç kimsenin resimle ilgili kesinlik içeren yargılarına değer vermem.         Bu parçadaki altı çizili bölümdeki anlam için hangisi söylenebilir?  “ Yetmiş beş bin yirmi altı” doğal sayısının rakamlarla yazılışı hangisidir? Osmanlı Devleti’nin fethettiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? • Güneş ışınlarının geliş açısı• Gölge boyu• Yerel saat • Gölge yönü• SıcaklıkYukarıda verilenlerden kaç tanesi Dünya’nın günlük hareketine bağlı olarak değişiklik gösterir? Tüketiciler bir malı veya hizmeti satın aldıklarında, bu mal veya hizmet ile ilgili davranışlarını, beğenilerini ve görüşlerini üretimin hangi temel öğesini esas alarak oluştururlar? "İnce" kelimesi hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde bir maddenin üç farklı hali birlikte verilmiştir? Aşağıdaki rafinasyon ürünlerinden hangisi günlük hayatta yakıt olarak kullanılması uygun değildir? Aşağıdakilerden hangisi “kızgınlık” anlamı veren deyimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir