S:1

Kuvvet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Kuvvet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Kuvvet, cisimlerin miktarını arttırabilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi egzozdan atılan zehirli gazlardandır? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz, yargının nedeni durumundadır?  İki basamaklı en küçük sayının 4 katı kaçtır? The Internet is very popular around the world. People use their tablets or smart phones to connect to the Internet everywhere. Wherever you go, you can keep in touch with your friends and families. It is easy to chat with them. You can call them by using the Internet. You can also share your photos with them from far away. When people want to learn something, they can find it on the Internet. The Internet makes our lives easier.Which one is false according to the text?  Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?  “Nasıl olur da terbiye işinden bütün millet sorumlu kılınabilir?” itirazında bulunanlar var. Buna cevap vermek için bir misal vereyim: Sabahları tramvaya, vapura, otobüse ve dolmuşa binerken hepimizin gördüğü izdiham manzaraları içinde okul çocuklarıyla büyük adamlar arasındaki münasebete bir bakalım. Küçük bir çocuk, kendisini itip kakan hatta mini mini ayaklarına basıp geçerek taşıta atlayan ağabeylerini, ablalarını, amcalarını, hatta dedelerini görürse kendisinden büyüklere muhabbet ve hürmet besleyebilir mi?Bu parçada ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? “Uzlaşı sürecinde öncelikler herkesin görüşlerini açıklamasına izin verilmelidir.”  Aşağıdakilerden hangisinin de uzlaşıdan söz edilemez?  “ki” aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru yazılmıştır? Bir çıkarma işleminde fark 7,eksilen 9 ise çıkan kaçtır?  Büyük Selçuklu Devleti veziri Nizamülmülk tarafından ilki Bağdat’ta açılan Nizamiye Medreseleri, Türk eğitim tarihinde çok önemli bir yere sahiptir.Aşağıdakilerden hangisi Nizamiye medreselerinin kuruluş amaçları arasında yer almaz? …………………….. İstanbul’dur.Yukarıdaki boş olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bir görüş belirtilmiş olur. Aşağıdaki kelimelerden hangisi -lik, -ci, -li, -siz eklerinden ikisini alarak anlamı değişmiştir? İktisat eden fakirlik çekmez.Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmiştir? Millî Mücadele’de Güney Cephesi’nde işgallere karşı direniş kimlere karşı yapılmıştır? İlk Türk devletlerinde taşınabilir malzemeler üzerine kanatlı ejder, kaplan, kurt tasvirlerinin kullanılması aşağıdaki hangi üslubu kullandıklarının bir kanıtıdır? Belirli günlerde ihrama girerek Mekke’de bulunanKâbe’yi tavaf edip Arafat’ta vakfe yaparak yerinegetirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenecek bilgi veya belgenin niteliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Verilen anlatımlardan hangisi yanlıştır? Ay’ın geometrik şekli neye benzer? 7 - 15 - 24 -36 Yukarıdaki sayılar küçükten büyüğe sıralandığında 1. ve 3. sayının toplamı kaç olur? I. Gezi yazılarında, gezilip görülen yerin bütün özellikleri ele alınır.II. Gezilen yerlerin özellikle tarihî, coğrafi ve sosyal nitelikleri anlatılır.III.Gezi yazılarında gezilen yerlerin özelliklerini anlatmanın dışında üsluba da dikkat edilir.IV.Gezi yazılarında yörenin dil, din, inanç, âdet, gelenek, görenekleri anlatılabilir. V. Gezi yazısının-olay çevresinde gelişen metinler gibi- kurgusal bir yapısı vardır. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde gezi yazısıyla ilgili yanlış bir bilgi bulunmaktadır? I bought a car yesterday. It was ............ for me to buy. Okulu seven bir öğrencinden aşağıdakilerden hangisini duymayız? "Elif, Nisa ve Damla aileleriyle Bolu'ya gitti." Cümlesinde kaç tane özel isim vardır? “Ba’sü ba’del mevt” teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Herakleitos’ta diyalektik, yeni bir şeyin ortaya çıkması-dır. Bu oluş karşıtların savaşıyla mümkündür. Çatışma yeni birşeylerin meydana gelmesinin sebebidir.Örneğin; gece ve gündüzün savaşı bir günü oluşturur.Verilen paragrafta Herakleitos’un diyalektik düşüncesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? “Bugün kütüphaneye gidecek misiniz(  ) Ben de gitmek istiyorum (  ) Haydi (  ) gidelim (  )    Yukarıdaki cümlede parantez içine sırayla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? I. Aydın’da bugün sıcaklık 44 °C’ye çıktı.II. Ağrı’da kar yaklaşık altı ay yerde kalıyor.III.Ankara’da oluşan sis, görüş mesafesini azaltarak trafikte aksamalara neden oldu.IV. Antalya’ya taşındığımızdan beri kışı üşümeden geçiriyoruz.Numaralanmış ifadelerden hangileri hava durumu ile ilgili özellikleri belirtir? I. MemlüklerI.   KaresioğullarıII.   Karakoyunlu DevletiIII.  Akkoyunlu DevletiYukarıda verilen devletlerden hangileri Ankara Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı Timur’a destek vermiştir?  Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı ( ) Öff, hava ne kadar da sıcak ( )Saatler geçtikçe yollara ıssızlık çöküyordu ( )Yukarıda yay ayraçla boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?  Taş işçiliğinde ileriydiler. Van Tuşpa merkez olmak üzere kuruldular. Hangi mediniyetten söz edilmektedir? İslam’a çağrının ilk yıllarında, Mekke’nin ileri gelenleri, Hz. Muhammed’in İslam’a davetini pek fazla önemsemediler. Peygamberimiz ve arkadaşlarıyla alay ederek onları küçümsediler. Ancak gün geçtikçe İslam’ı kabul edenler çoğalmaktaydı. Bu durumdan rahatsız olan müşrikler, Hz. Muhammed ve arkadaşlarına kötü davranmaya başladılar.Bu metinden çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?  “Çok” sözcüğü hangi cümlede bir adın özelliğini belirtmemiştir? Hz. Muhammed’in peygamberlikle görevlendirilmesinden sonra, Cahiliye dönemini sürdürmek isteyen Mekkeliler İslamiyet’e karşı tavır alarak İslamiyet’i kabul edenlere baskı yapmaya ve kötü davranmaya başladılar.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucunda gerçekleşen olaydır? Balıkesir, Bursa ve Bilecik mermer yataklarının bulunduğu illerimizdendir. Bu durum bu illerin arazilerinin jeolojik geçmişiyle ilgili aşa-ğıdakilerden hangisine kanıt oluşturur? Günde 4 saat ders çalışan bir öğrenci, bir haftada kaç saat ders çalışmış olur? Akşamın hafif rüzgârı, zaman zaman inleyen trampet seslerini derin bir uğultu hâlinde her tarafa yayıyordu. Kederli bağrışmalarıyla ölümü hatırlatan karga sürü- leri, bulutlu havanın donuk hüznünü daha çok artırıyordu. Mor dağlar gittikçe koyulaşıyor, kararıyordu. Yamaçlardaki dağınık gölgeler, kuşsuz ormanlar, hıç- kıran dereler, uzaklara giden yollar, ıssız korular, sanki korkunç bir fırtınanın gürlemesini bekliyordu.Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ”geçen yaz, malatya’dan  ankara’ya geliyordum, kayseri’den geçerken erciyes’i gördüm.” cümlesinde büyük harfle başlaması gereken kaç sözcük vardır? Hangi atasözü “yardımlaşmayı” öğütler? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir