S:1

Aşağıdakilerden hangisinde kuvvet cismin hızını değiştirmemiştir?

Aşağıdakilerden hangisinde kuvvet cismin hızını değiştirmemiştir? sorunun cevabı "Yerinde duran kaya parçası." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Ahmeti görmeyeli aşağıyukarı beş sene oldu. Cümlesinde altı çizili kelimeler arasındaki ilişki nedir? Aşağıdaki söz gruplarından hangisi bir cümledir? Atatürk ilk askeri başarısını hangi savaşta kazanmıştır ? Birbirine paralel çizgiler bizden uzaklaşınca kesişiyor gibi görünür.Verilen ifade aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi canlılar için bir yaşam alanı değildir? Projenin Adı Uygulama yeri1. Defne ile sağlıklı yaşam Hatay2. Zeytin çekirdeğinin gücü Erzurum3. Fındık sağlıktır Giresun4. Sağlıklı yaşam için yoğurt KarsTabloda verilen proje ve uygulama yeri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi geçişli bir fiildir? Defterimin boyu 24 santimetre, kitabımın boyu 42 santimetredir.Defterim, kitabımdan kaç santimetre kısadır? 1. First, put the slices of bread in toaster.2. Then take out the slices of bread when it is red enough.3. Finally, slice the toast in half and enjoy it.4. Next, spread butter or jam on the toast.5. After that, close the toast.Bu cümlelerin anlamlı bir şekilde sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? ( on, yirmi, otuz, elli, altmış) sayı dizisinde hangi sayı eksiktir? Fırın – Fırıncı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır? Ey insanlar! Kanlarınız ve mallarınız, Allaha kavuşacağınız güne kadar dokunulmazdır.Peygamberimizin Veda Hutbesindeki bu ifadesi aşağıdakilerden hangisini korumaya yöneliktir? Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yapılan çalışmalarla millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması amaçlanmıştır.Bu dönemdekiI.İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılmasıII.Genelgelerin yayımlanmasıIII.Cemiyetlerin tek çatı altında toplanmasıgelişmelerinden hangilerinin bu amaca hizmet ettiği savunulabilir? When she was 5 years old, she ............ read some of her sister´s books. Aşağıdakilerden hangisinde Yunus Emreyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Atatürkün askeri bir deha olarak tanındığı başarısı aşağıdaki savaşlardan hangisidir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler yoktur? Kuva-yı Milliye Destanı ve Memleketimden İnsan Manzaraları gibi eserlerlehayata ve topluma geniş ve gerçekçi bir açıdan bakan şair, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 1. Kurbağa2. Kelebek3. SinekVerilen canlılardan hangileri iki yaşamlıdır? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi yürüyerek hareket eder? Aşağıdaki dizelerin hangisinde nesne yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri vardır? Aşağıdakilerden sözcüklerden hangisi türemiş bir sözcüktür? Kare prizmanın taban ayrıtlarının toplamı 40cm olduğuna göre ; bir tabanın alanı kaç cm2dir? Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzünögelerinden biri değildir? Maddenin ölçülebilir özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir ? A: Do you like playing football? B: No, - - - - . Ak saçlı başını alıp eline Kara hülyalara dal anneciğim, O titrek kalbini bahtın yeline, Bir ince tüy gibi sal anneciğim. Dörtlükte geçen sözcüklerden hangisi sıfat değildir? Temel haklarımız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (...) Çehov diyor ki: At hırsızlarını anlattığı zaman, at çalmanın kötü olduğunu da eklememi isteyenler oluyor; yalnız bu kişiler düşünmüyor ki bu benim değil yargıçların işidir. Bu parçada sanatla ilgili en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? İlk yardımın ABCsi olarak kabul edilen uygulamalardan C dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır? Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşa karşı yerine getirmesi gereken görevlerinden birisi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz çekimlenmiş fiil kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangisinin yazımı doğrudur? I. Hoca DehhaniII. Bağdatlı RuhiIII. FuzuliIV. Taşlıcalı YahyaV. Ahmet PaşaNumaralanmış isimlerden hangisi divan edebiyatı-nın ilk sanatçısıdır? Açlık kan şekeri tahlilinde kanda yüksek şeker ve idrarda glikoz tespit edilmesi durumunda aşağıdaki hormonlardan hangisinin yetersiz salgılandığı söylenebilir? Helikopterler hangi hayvandan esinlenerek tasarlanmıştır? Aşağıdaki kanunlardan hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek amacıyla çıkarılmıştır? 1. Polis, suçluların kaçmaması için önlem almış.2. Gökhan, yaptığı her işe özen gösterirdi.3. Çantasını yatmadan önce hazırlamıştı.4. Çocuk, günlüğünü yazarken çok itina ediyor.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir