S:1

Üçüncü sınıfa giden Veli, aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Üçüncü sınıfa giden Veli, aşağıdakilerden hangisini yapamaz? sorunun cevabı "Perdeleri asmak." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Mekkeli müşriklerle yapılan ilk savaş ........................... savaşıdır. İp çekme oyununda iki taraf da birbirlerini yenemiyor ise bunun sebebi ne olabilir? Okulumuzda 262 erkek öğrenci, erkek öğrencilerden 13 fazla kız öğrenci vardır. Okulumuzda toplam kaç öğrenci vardır? Hz. Muhammede gönderilen son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir ? - Yazılarınızda kolay ve rahat olmaya dikkat eder misiniz?- Gazete yazılarında evet... Kitaplarımda okuyucuyu yormamak endişesinden uzağım. Çapraşığı, en küçük unsurunu feda etmeden sade bir şekilde ifade etmeye daima çalışırım. Fakat bunun mümkün olmadığı yerlerde, sadeliğe hiçbir değeri feda etmem.- Bugün geçinmeniz yazı yoluyla mıdır?- 19 yaşımdan beri yalnız yazı yoluyladır.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? Dünyada ..... kıta,...... okyanus vardır. En büyük kıta ........................,en büyük okyanus ise ............................dır.Yukarıda boşlukları karşılayan en uygun seçenek hangisidir? T.C. Anayasasına göre seyahat hürriyeti aşağıdaki amaçlardan hangisine bağlı olarak sınırlanabilir? "Yeni aldığın elbiseleri bana gösterir misin?" cümlesinde hangi kelime zamirdir? Miladi takvimde 1 yıl aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir? Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir? Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, yazdığı şiirlerinde takma ad (mahlas) olarak, aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? O kadar çok günah işledim ki, artık Allah beni affetmez.Bu şekilde düşünüp, tövbe etmeyen bir kimseyi düştüğü karamsarlıktan çıkarabilecek en etkili ayet aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı vardır? Kemik ve kaslarımızın gelişmesini sağlamak amacıyla yaptığımız düzenli hareketlere ne ad verilir? Aşagıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin hedefleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerin hangisinde fiil, olumlu soru şeklinde çekimlenmiştir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Millî Eğitim Şûrasının sekretarya hizmetlerini yürütmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? MEB Aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin toplam adaylık süresi hiçbir şekilde kaç yılı geçemez. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır? Aşağıdaki örneklerden hangisi evrende yüce bir yaratıcı olduğuna işaret olarak gösterilemez ? Katı kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? (I) Benim aklım kendimi bildim bileli denizdeydi. (II) On yıldan fazla dünyanın tüm denizlerini dolaştım. (III) Açık denizlerde aylarca kıyıya çıkmadım. (IV) Yani ben denizi hep çok sevdim.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi isim (ad) kökenlidir? Hangisini parmakla ölçebiliriz? İki basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayının mutlak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Powerpointte ki nesnelere hareketli olarak animasyon nereden eklenir? Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir? ...Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahrette de iyilik ver. Ve bizi cehennem ateşinin azabından koru... (Bakara suresi, 201)Yukarıda meali verilen dua hangi duadır? Beş basamaklı 41a7b sayısının 9 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre beş basamaklı 3a2b3 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlü fiil kullanılmıştır? • Yeryüzünün her yerinde yaşarlar.• Bir kısmı insan sağlığına zararlıdır.• Bazıları besinlerin mayalanmasında etkilidir.Özellikleri verilen canlılar aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alırlar? Şeyma' nın 63 elması var. Şeyma elmalarının 1/9' unu arkadaşına verdi. 3/9' unu yedi. Şeyma' nın kaç tane elması kalmıştır? Sarah has got - - - - aunt and - - - - nephew. Jack : We are going to help the poor in the neighbourhood.Sally : Thats a - - - - idea. Şunu bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir. Yukarıda anlatılan melek aşağıdakilerdenhangisidir? • Hz. Ali ile Şam Valisi Muaviye arasında 657 yılında yaşanan Sıffın Savaşı sonucunda ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi mezheptir.• İbadetleri terk eden veya büyük günah işleyen kimselerin Müslümanlıktan çıktığına inanırlar.Bazı özellikleri verilen siyasi-itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tamlamalardan hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Hz. Muhammedin doğduğu toplum için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın değiştirilmeyecek maddelerindendir? Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir? Ayın hareketleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir