S:1

Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun sorumluluğu olamaz?

Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun sorumluluğu olamaz? sorunun cevabı "Faturaları ödemek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Hz. Muhammedin annesi olmamasına rağmen kime anne der ve onu annesi gibi görürdü? I. 2HeII. 11NaIII. 18ArIV. 19KYukarıda verilen elementlerden hangi ikisi aynı periyotta yer alır? İçinde kendisinden başka hiçbir şey bulunmayan maddelere ne ad verilir? I.Lidyalıların kral yolunu açmasıyla çevre ülkelere göre daha gelişmiş olmasıII.İpek yolu ve baharat yolu güzergahında bulunan ülkelerin ticaret sayesinde önemli gelir sağlamasıIII.Coğrafi Keşifler sayesinde yeni yolların bulunmasıyla Osmanlı Devletinin ekonomik güç kaybına uğramasıVerilen durumlar göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? ‘Kalp ile ilgli olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Wilson ilkelerinde yer alan; ‘Azınlıklara kendi kendilerini yönetme hakkı verilmelidir. Maddesi aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisinin faaliyetlerinin hızlanmasına neden olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi cuma ve bayram namazlarının ortak noktalarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi erozyonu hızlandıran durumlardandır? Annemin güzel yüzü bir türlü gözümün önünden gitmiyor. diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin görevleri arasında yer almaz? Carnapa göre doğrulu ve yanlışlığı sınanamayan önermeler anlamsız metafizik önermelerdir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi anlamsız önermedir? Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur? Aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir? (541...209) boş bırakılan yere< ,> veya = işaretlerinden hangisi getirilmelidir? 1. Ülkemizin coğrafi bölgeleri2. İnsan vücudunun yapısı3. Demokratik hak ve sorumluluklarımızYukarıda verilen ifadelerden hangisi Sosyal bilgiler dersini daha fazla ilgilendirir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde denin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Hangisi yük taşımak için kullanılan araçlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi, meridyenlerin özelliklerinden biri değildir? Sanatçı; hayatı, insanları, onların tutkularını, özelliklerini anlatır ama bu, gerçek hayatı olduğu gibi anlatmak değil, kendi süzgecinden geçirerek anlatmaktır. Biradamın hayatını günü gününe en küçük ayrıntısına kadar anlatsa bile sanat yapmış olmaz. Her gün yediği yemekleri, yaptığı işi, bütün konuştuklarını, çeşitli duygularını anlatsa meydana getireceği oyun, hikâye ya da şiir karmakarışık, çorba gibi olur. Bunların hepsi gerçek hayattan alınmış da olsa bize hayatın anlamı hakkında pek bir şey bildirmez.Bu metinde vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hırsızlık yapan ve Nasıl olsa kimse beni görmüyor. diyen bir kişi, Allahın hangi sıfatını bilmiyor olabilir? Gazete ve dergilerde sıkça rastladığımız yazı türlerindendir. Genellikle güncel konuları çeşitli yönlerden inceleyip yorumlayan, başlıklı, kısa yazılardır. Bir yazı türü olarak gelişmesi gazeteciliğin ve dergiciliğin başlaması ve gelişmesiyle ilişkilidir.Bu parçada sözü edilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur? Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğluna ait bir eser değildir? Harunun 9 kalemi vardı. 8 kalem de annesi aldı. Harunun kaç tane kalemi oldu? Atatürk, hangi okuldayken babasını kaybetmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi sözcüğü yanlış yazılmıştır? (I) Birçok ülke bilim ve sanata verdiği değerle övünür. (II) Öyle ülkeler var ki bu ülkelerde en rahat ve en kaygısız yaşayanlar bilim adamlarıyla sanatçılardır. (III) Bu kişiler her türlü sıkıntıdan uzak oldukları için yaratıcı olmakta, ortaya değerli eserler koymaktadırlar. (IV) Zaten yaratıcılığın ortaya çıkması da ancak bu koşullarda mümkün olacaktır. (V) Aksi halde sanat ve bilim adına bir şey kazanamayız.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra Biz de sanat ve bilime değer veriyorsak sanatçılarımıza ve bilim adamlarımıza uygun koşulları hazırlamak durumundayız.cümlesi getirilirse anlam akışına uygun olur? yürümek kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Tevrat, Zebur ve İncil'in bir araya gelmesiyle oluşan kitaba ne ad verilir? Bitlisli bir er yüzüne bir anlam yakıştırır İnkâr dolanır sesinin diyetineÖmrü kırışıklığa kayıtlıdır Yiter, gider bir türküdeBu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Din felsefesi genel olarak dini, insanlardaki din duygusunun ne olduğunu, inancın yapısını eleştirel olarak incelemeye çalışan felsefe dalıdır. Bunu yaparken herhangi bir dinin yanında veya karşısında yer almaz. Açıklamada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur? Aşağıdakilerden hangisinde 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununun temel ilkeleri bir arada verilmiştir? takvim sözcüğü kaç hecelidir? Dost kara günde belli olur. atasözü kaç sözcükten oluşmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımınızdan biri değildir? "Faydalı" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Nursema 24 yaşındadır. Kardeşi ise Nursemanın yaşının çeyreği kadardır. Nursemanın kardeşi kaç yaşındadır? Tuna iş dolayısıyla Ankara'dan Şırnak'a çalışmaya gider şırnak'taki yaşam tarzına gelenek ve göreneklere bir türlü uyum sağlayamaz psikolojik bunalımlar yaşar ve ankara'ya geri döner . Tuna'nın yaşamış olduğu durum aşağıdaki hangi kavramla tanımlanabilir? Koray ın boyu 1 metre 38 cm dir. Melikenin boyu Koraydan 7 cm daha uzundur. İkisinin boyu toplam kaç metredir? Simyacılar için verilen;I. Değersiz metalleri altına dönüştürmeye çalışmışlardır.II. Ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışırken bir çok has talığı tedavi etmişlerdir.III. Deneme - yanılma yoluyla pek çok önemli madde leri bulmuşlardır.ifadelerden hangileri doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir