S:1

Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? sorunun cevabı "Kararların büyükler tarafından alınması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sessiz benzeşmesi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hikmette yer almaz? Two friends, a turtle and a rabbit lived in a forest. One day they wanted to havea race. They decided to run to the new bridge. They started running together. Afew minutes later the rabbit sat down under a tree. He thought : Im younger and I can run faster than the turtle. He started to sleep. The turtle saw the rabbit while he was sleeping. The turtle was tired but he didnt stop. After some time the rabbit woke up and started running. When he came to the bridge the turtle was already there. The turtle became the champion. What can be the name of the story? Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir? 1. Bu kazağın önü - arkası belli değil. 2. Yağmur çok şiddetli yağdı. 3. Demir ağır, pamuk hafiftir.Yukarıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yaşlı kelimesinin zıt anlamlısıdır? Aşağıdakilerden hangisi aile içi iletişimde kullandığımız nezaket ifadesi değildir? 48 lira parayı 4 arkadaş paylaşırsak her birimize kaç lira düşer? Aşağıdaki olaylardan hangisi hüzün yılı olarak kabul edilmiştir? Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi atmosferin insan yaşamı- na sağladığı faydalar arasında gösterilemez? Aşağıdaki maddelerden hangisinin tadı acıdır ? Bir kilogramın 100 gram eksiği kaç gramdır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağları kullanırken dikkat etmemiz gerekenlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğal besine örnektir? İhlâs suresinde aşağıdaki konuların hangisinden söz edilir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in özellikle- rinden biri değildir? Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok çoğul ad vardır? Canlıların filogenetik (doğal) sınıflandırması yapılırken aşa-ğıdakilerden hangisine dikkat edilmez? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde eylemden ad yapan bir ek vardır? 5, 9, 13, 17, 21, ...Yukarıda verilen aritmetik dizinin ortak farkı kaçtır? Gazel ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Cahiliye Döneminde haram aylarda yapılan savaşlara ne isim verilir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı 2. Dönem sanatçısı değildir? Doğu sınırlanın kesin olarak çizildiği antlaşma hangisidir? Oryantasyon eğitiminde aşağıdaki bilgilerden hangisi verilmez? Sana öyle güvenmiştim ki cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar? Milli Mücadele Dönemi nde ilk açılan cephe aşağıdakilerden hangisidir ? Peygamberimiz (a.s) şöyle buyurmuştur: Size iki önemli şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe sapıtmazsınız. Bunlar: ..................ve ..................dir Peygamberimizin yukarıdaki hadisinde boş bırakılan yerlere hangi iki ifade gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler öğrenmenin bireye kazandırdıkları arasında yer almaz ? Aşağıdakilerden hangisi Haccın toplumsal faydası ile ilgili bir yargıdır? Besin zincirinin ilk basamağını aşağıdakilerdin hangisi oluşturur? O (Allah), insanı alaktan (embriyodan) yarattı. (Alak suresi, 2. ayet)Bu ayette hangi evrensel yasadan bahsedilmektedir? Halk hikâyelerinde ilk olarak hikâyeye konu olan bir olay gerçekleşir. Sonra bu olay sözlü gelenek içinde kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu aktarmalarda, hikâyeyi anlatanlar bazı bölümlerine türküleri de dâhil ederler. Daha sonra âşıklar (saz şairleri, halk şairleri) bu hikâyeleri belli bir sıraya göre yeniden düzenleyerek halka açık yerlerde saz eşliğinde anlatırlar. Böylece son şeklini alan halk hikâyeleri, yazıya geçirilerek unutulmaktan kurtarılmış olur.Bu metin halk hikâyeleriyle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır? En hızlı ulaşım türü hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi mecaz anlamın tanımıdır? (-5-4) - (-4+3) işleminin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir