S:1

Aşağıdakilerden hangisini 3.sınıf öğrencisi Salih yapabilir?

Aşağıdakilerden hangisini 3.sınıf öğrencisi Salih yapabilir? sorunun cevabı "Evi süpürmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Protista âleminde yaşayan tüm canlı organizmalarda aşağıdaki hücre organellerinden hangisi ortak olarak bulunmayabilir? Aşağıdakilerden hangisi hem görsel hem işitsel bir iletişim aracıdır? Spreylerde ve deodorantlarda kullanılan itici gazlarla ilgili,I. Sıkıştırılarak kolayca sıvılaştırılabilirler.II. Üzerlerindeki basınç kaldırılınca büyük bir hızla geniş bir alana yayılırlar.III. Çevre için zararlı etkileri yoktur.yargılarından hangileri doğrudur? Dünyamızın katmanları hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? A – (-15) = - 12 ise A sayısı kaçtır? Okumak sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğrenim görmek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisi, 2ye tam olarak bölünemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? Atatürkün annesinin adı aşağıdakilerden hangisidir? Çoklu ortam; metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonların bilgisayarda gösterilmesi, dosyalarda saklanması, bilgisayar ağından iletilmesi ve sayısal olarak işlenmesi ile ilgili bir kavramdır.Aşağıdaki sitelerden hangisi çoklu ortam sitelerinden biri değildir? Divân-ı Hümâyunda sadrazam ve vezirler tarafından temsil edilen sınıf aşağıdakilerden hangisidir? Akciğer solunumu yapmaKuluçkaya yatmaYavru bakımı yapmaYukarıda verilen özelliklerin tamamı hangi seçenekteki canlı grubunda gözlenir? Bir kamyonet 7 ton 250 kg geldiğine göre bu araç kaç kgdır? Isıtma, yüksek basınç ve asit gibi etkenler ile proteinlerin yapısının bozulmasına denatürasyon denir.Buna göre aşağıda verilen besin çiftlerinden hangisinin denatürasyon oranı diğerlerine göre daha fazladır? Kulun inandığı ve bağlandığı yüce varlığa karşı kulluk borcunu yerine getirmesi ve onunla manevi bir bağ kurmaya çalışmasına denir.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 256, 516, 234, 7110, 912, 924 yanda verilen doğal sayılardan kaç tanesi 6 ile tam bölünür? I. Gözlük camıII. Tül perdeIII. KapıIV. Buzlu camYukarıdakilerden hangileri yarı saydam maddelere örnektir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem isim hem de fiil kökü özelliği taşımamaktadır? Dünya yıllık hareketini elips şeklindeki yörüngesinde yapar.Dünyanın yıllık hareketi esnasındaki yörüngesi elips değil de daire şeklinde olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi? Fotosententik bir canlıda;I. ATP tüketimiII. CO2 kullanımıIII. Enzim kullanımıIV. Oksijen üretimiV. Besin üretimiverilenlerden hangisi yalnızca ışığa bağımlı reaksiyonlar sırasında gerçekleşir? Anıl bought a - - - - of milk from the supermarket. Günümüz Japonyasında izlenen nüfus politikasının temel yapısı aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? Aşağıdakilerden hangisi bir hava olayı değildir? Ben kedileri çok severim. cümlesinde kaç tane bir heceli kelime vardır? Çocuklarımızın kaderini yine biz belirlemiştik. Kimse onlara ne olmak isteyeceğini, neye gönül verdiğini sormamıştı. Düşünsenize, Michael Jacksonın ailesi onu boksör olmaya, Muhammed Alinin ailesi ise onu şarkıcı olmaya zorlasaydı!Bu paragrafta ailelerin, çocukları için meslek seçimi yaparken Tam Öğrenme modelindeki hangi değişkeni dikkate almadığı vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi rakamları farklı üç basamaklı en büyük sayıdır? Aşağıdaki şıklardan hangisinde verilen gıdaların tümü hayvansal gıdadır? Manzume ile şiir türünün karşılaştırıldığı aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerin hangisinde iş (kılış), durum ve oluş fiilleri sırasıyla verilmiştir? Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir? Aşağıda görevleri verilen ifadeler doğru ise başına D yanlış ise Y yazınız. ( ) Allahın varlığına ve birliğine inanmak, imanın ilk şartıdır. ( ) Hz.Musa son peygamberdir. ( ) Allah bütün dualarımıza, seslenişlerimize karşılık verir. ( ) İslam tüm insanlara gönderilen evrensel bir dindir. ( ) Her yerde dua edemeyiz sadece belirli yerlerde dua edilir. Aşağıdakilerden hangisini yaparak aile bütçesine katkı sağlayabiliriz? Hak ihlali yaşadığımızda hangi kurum ve kuruluşa başvurmayız? Müslümanlardan bir kısmının yerine getirmesiyle diğer Müslümanların da sorumluluğunun kalktığı ibadetlere - - - - denir.Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Toplumsal yaşamda bireyler birden fazla rolü yapmak zorunda olduğu için, herhangi bir rolü başka bir rolünü yerine getirmesini zorlaştırabilir. Örneğin, okulunda eşinin müdürü olarak çalışan bir erkeğin, evde eş olarak davranması gerekirken müdür gibi davranması gibi.Bu parçada örneklendirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki âlimlerden hangisinin Hz. Peygamberin hayatı ile ilgili yazılmış bir eseri yoktur? (1) Göller yöresindeki büyük göllerden biri de Eğirdir Gölüdür. (2) Eğirdir Gölündeki yüzer adalar, su altından çarpıcı görünümler sunuyor. (3) Saz köklerinin ve rüzgâr ile taşınan toprağın birleşmesi sonucu, derinliği birkaç metreye ulaşan kütleler meydana gelmiş. (4) Böylece gölün büyük bir kısmı bitki örtüsü ile kaplanmış.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel yargı vardır? Aşağıdakilerden hangisine bir kuvvet uygulanmamaktadır? (1) Çocuklar karın yağışını izliyordu. (2) Kar tanelerinin tek arzusu yavaş yavaş süzülmekti. (3) Çocuklar, tanecikleri havada yakalamaya çalışıyorlardı. (4) Kar taneleri bu duruma çok şaşırdı.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde hayal ürünü bir durum söz konusudur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylıktan kesme disiplin cezasına çarptırılmış bir memur, cezanın uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir