S:1

Aşağıdakilerden hangisini yaparak annemize yardımcı olabiliriz?

Aşağıdakilerden hangisini yaparak annemize yardımcı olabiliriz? sorunun cevabı "Elbiseleri katlamasına yardım ederek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yaş sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? - Allah tarafından gönderilmiştir.- Peygamberler aracılığı ile bildirilir.- İnsanların hem bu dünyada hem ahirette mutlu olmalarını amaçlarYukarıdaki maddelerde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır? İslam dini, insan haklarına saygı göstermeyi, kul hakkını gözetmeyi emreder. Kul hakkını ihlal etmek, Allahın bağışlamadığı davranışlardandır. Hak ihlali yapan kimsenin öncelikle hak sahibini razı etmesi, daha sonra da Allahtan af dilemesi gerekir.Bu metinle aşağıdakilerden hangisi anlamca aynı doğrultudadır? Amniyosentez yöntemi uygulanırken verilenlerden hangisine dikkat edilmez? Aynı düzlemde tüm noktaları ortak olan doğrulara .......... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Demirin paslanmasıII. Grizu patlamasıIII. Şekerin suda çözünmesiYukarıdaki verilen olayların aynı şartlardaki gerçekleşme hızları arasındaki ilişki nasıl sıralanır? A: How - - - - milk do you need? B: I need a glass of milk. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini bilinçli kullanan bir tüketicinin davranışlarından biri olamaz? Ben de sizler gibi beşerim. Şu var ki bana vahyolunuyor hadisiyle Efendimizin hangi yönü belirtilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biri değildir? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi danışman öğretmenin görevleri arasında yer alır? Ortaçağda özgür ve bilimsel düşünceyi reddederek herşeyi kilise ile ilişkilendiren düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Dosya ve klasörlerin saklanabileceğini fiziksel ortamlara sürücü denir. Örneğin sabit disk, CD/DVD ROM sürücüsü, hafıza kartı, USB bellek gibi. Bilgisayara takılan tüm sürücüler ................... simgesine tıklandığında açılan ekranda görülebilir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? "Teyzem dün bize geldi." cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir? 2100 - 2200 - 2300 - ............. - 2500 Yukarıdaki ritmik saymada noktalı yere hangi sayı gelmelidir? I-İğne yaptırmakII-Banyo yapmakIII-Kan vermekIV-İlaç içmekYukarıdaki maddelerden hangileri orucu bozmaz? Isınan nemli hava kütlesinin hızla yükselmesi sonucunda soğuyup yoğuşmasıyla oluşan yağış çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defanefes alıp verir? İzmiri işgal ettiğinde bu olaya tepki göstererek yunan askerlerine ilk direniş gösteren kahramanımız kimdir? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hangi cümleye güç sözcüğü yerine zor sözcüğünü getirirsek cümlenin anlamı değişmez? Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan kimdir? Aşağıdakilerden hangisi komşuluğun önemini anlatan atasözlerinden biri değildir? Her yönetim biçimi tarih içinde sürekli bir gelişme göstermiştir. Demokrasi de ilk dönemlerden günümüze gelene kadar sürekli gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetim biçimlerindeki gelişmelerden değildir? Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe ve Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bitki topluluklarının kuşaklar halinde farklılık gösterdiği görülmektedir.Bu durum bitki örtüsünün dağılışına etki eden faktörlerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır? Çizgili kasların uzun süre çalışması halinde,I. Kreatin fosfatII. Laktik asitIII. GlikozIV. GlikojenV. İnorganik fosfatmoleküllerinden hangilerinin miktarında azalma görülür? I. Bu tür öykülerde merak ögesi ikinci plandadır.II. Hikâye beklenmedik bir sonla biter.III. Günlük yaşamın herhangi bir kesitini ele alıp anlatır.IV. Hikâye belli bir olay üzerine kurulur.Numaralanmış cümlelerden hangileri durum hikâyesinin özelliklerinden değildir? "Usta sınıfımızı boyadı." cümlesinde iş bildiren kelime hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde kaynaştırma harfi vardır? Mıknatıslar aşağıdaki madenlerden hangisini çekmez? Aşağıdakilerden hangisi okulumuzun tarihini öğrenmek için araştırmamız gereken konulardan değildir ? Hasta sinirlerim için tavsiye ettikleri bu kimsesiz ve gürültüsüz yerlerde, uzun bir akşam gezintisinden dönüyordum. Sıcak bir sonbahar gününün sonuydu.Gecenin yaklaştığını gören tabiat, serin bir nefes almak için kımıldanıyordu. Biçilmiş tarlaların ortasında ıslak bir halat gibi parlayarak giderken karşı tepelerin birinde yüksek bir taş bina gözüme çarptı. Perdesiz pencerelerine vuran güneş, ona kırmızı gözlü bir canavar şekli veriyordu.Yıkık duvarlı bir bahçenin ortasında, harap bir kaleyi veya boş bırakılmış bir konağı andıran hazin bir ihtişamı vardı bu taş binanın.Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir? Kimlik belgenizin resmi bir özellik taşıması için belgede aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması durumunda kurum ve kuruluşlar bilgi veya belgeye erişimi en geç kaç iş günü içinde sağlamalıdır? Aşagıdakilerden hangisi bir kimya disiplini değildir? İzmir – Eskişehir arasındaki yol 8 saat 32 dakika sürmektedir. Buna göre saat 11.15 te İzmirden hareket eden bir otobüs saat kaçta Eskişehire varır? Benim gençlik kitapları yazmaya başlamamda Oktay Akbalın Düş Ekmeği adlı romanı etkili oldu. Bunları yazarken lise yıllarımı, kendi sıkıntılarımı, ailemle olan ilişkilerimi hatırlamaya çalıştım. Arkadaşlarımın lise çağındaki çocuklarını inceledim uzaktan. Gençlik kitabı yazmaya başladı- ğımda çalıştığım yayınevine haber verme- dim. Beceremezsem bırakabilmek için...Bu parçadan sözü edilen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? ‘Prenses‘ kelimesinde kaç tane ünsüz harf vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir