S:1

I. Aile üyelerinin istekleri
II. Aile üyelerinin temel ihtiyaçları
III. Aile bütçesi
İsteklerimizin karşılanması için yukarıdaki ifadeleri önem sırasına göre nasıl koymalıyız?

I. Aile üyelerinin istekleriII. Aile üyelerinin temel ihtiyaçlarıIII. Aile bütçesiİsteklerimizin karşılanması için yukarıdaki ifadeleri önem sırasına göre nasıl koymalıyız? sorunun cevabı "III, II, I" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İşitme kaybını önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Bir sokak hayvanına eziyet eden birine: Bu yaptığın çok günahtır! diyen kişinin bu sözü aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? • Tarım için en elverişli topraktır.• Koyu renkli ve yumuşaktır.• İçerisinde bitki ve hayvan kalıntılarını barındırır.Yukarıda verilen özellikler hangi toprak çeşidine aittir? Aşağıdaki fiillerden hangisi, devam eden bir eylemi bildirmektedir? Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklardan değildir ? Aşağıdakilerden hangisi toplumcu edebiyat şairlerinden biridir? Bir toplumda adalet ve eşitlik yoksa aşağıdakilerden hangisi görülmez? ‘‘ç, f, h, k, p, s, ş, t ünsüzlerinin herhangi biriyle bitmiş bir sözcük c, d, g ile başlayan bir ek aldığında ekin başındaki; c çye, d tye, g kye dönüşür. Bu ses ola- yına ünsüz sertleşmesi (benzeşmesi) denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ünsüz sertleşmesine örnek yoktur? Büyük mutluluklar bir anda ortaya çıkmaz, mutluluk kırıntılarının birikmesiyle oluşur.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Karşıdan karşıya geçişlerde hangisini yapmak yanlış olur? Kınalıadaya ömrümde inmedim. Ama orayı öyle severim ki neden bilmem. Belki de orada kendisiyle hiç konuşmadığım bir arkadaşım oturdu da onun için. Kınalıadanın önünden geçerken hep o arkadaşımın hiç gitmediğim, hiç gitmeyeceğim evini düşünürüm. Arkadaşım sakin, sessiz, iyi bir kızdır. Sabahleyin ilk iş vapurla işine iner. Son vapura elinde paketlerle döner.Bir hikâyeden alınan bu metin hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır? Hz. Muhammedin peygamberliğinin onuncu yılına denk gelen 619 yılına Hüzün Yılı denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Batılı bir tarihçinin Batı Avrupayı, hatta İngiltereyi muhtemel bir moğol saldırısından kurtaran kişidiye övdüğü Memlûk sultanı, aşağıdakilerden hangisidir? Ailede anne, baba ve çocukların yanı sıra dede, nine gibi diğer aile büyüklerinin de bulunduğu ailelere ne ad verilir? Aşağıdaki durumların hangisinde kuvvetinbirimi doğru ifade edilmiştir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının başlangıcı için ölçü alınan siyasi gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed(sav); kendi hastalığı iyice ilerlediğinde, ............i namaz kıldırması için kendi yerine görevlendirmiştir.Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? İkilemelerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır? Vücudumuzdaki en uzun kemik hangisidir? İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Göz kelimesinin sonuna aşağıdaki eklerden hangisini getirirsek bir eşya adı olur? 3 saat 25 dakika izlenen bir filmin 45 dakikası reklamla geçmiştir. Bu filmin gerçek süresi ne kadardır? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili fiil, yapısı bakımından basittir? Araştırma yaparken yararlanılan tüm kaynaklar araştırmanın son sayfasında liste halinde ............ yazılır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Empati kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır? Abbasi halifesi Kâim bi-Emrillah dünyevi yetkilerini ilk defa aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisine devretmiştir? Aşağıdakilerden hangisi hayal ürünü değildir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, hem yapım hem de çekim eki vardır? Aşağıdaki yeniliklerden hangisi doğrudan Halkçılık ilkesiyle ilgilidir? Kar kütlelerinin kayarak , yerleşim yerlerine ve yaşam alanlarına zarar verdiği doğal afete ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisinden fosil oluşmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim birden fazla sıfat tarafından nitelenmiştir? Robin : - - - - you at home?Robert : No, I - - - -. 10 + 0 + 1 + 5 kaç eder? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde de nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bazı peygamberlere suhuf yani sahife adı verilen kitaplar inmiştir. Kitaplara iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Avrupada Rönesans ve Reform hareketleri ile başlayan pozitif ve özgür düşüncenin etkisiyle aşağıdakilerden hangisi yıkılmıştır? Aşağıdaki namazlardan hangisinin farzı sünnetinden önce kılınır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir