S:1

  • I. Say
  • II. Vakfe
  • III. Tavaf
  • IV. İhram
Yukarıdakilerden kaç tanesi, haccın farzlarındandır?

I. SayII. VakfeIII. TavafIV. İhramYukarıdakilerden kaç tanesi, haccın farzlarındandır? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
I cant see well so ....................A) you have to be quiet.B) she has to get up early.C) I have to wear glasses.D) he has to do his homework. Türk Edebiyatında sahnelenen ilk tiyatro hangisidir? Kuranı Kerim peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)e hangi yıl indirilmeye başlanmıştır? Merkeze bağlı ve daimi bir ordu olan kapıkulu ocakları hangi hükümdar tarafından kurulmuştur? İslamı farklı şehirlere yaymak ve müşriklerinbaskısı altındaki Müslümanlara destek bulmak amacıylaPeygamberimiz (as) Mekke dışında gittiği ilk yer hangisidir? 9802 : B = 754Yukarıda verilen bölme işleminde B kaçtır? Gökyüzünde .............. kapkara bir bulut belirdi.Yukarıdaki cümlede, noktalarla gösterilen yere hangi sözcük getirilemez? '' Annem erken yattı .......... çok yorgundu. '' cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Hz. Muhammed (sav.), Mescid-i Nebevinin bitişiğine Suffa adı verilen bir yer yaptırmıştı. Burada genellikle ilim öğrenmek isteyen, yoksul, kimsesiz ve yetim kişiler kalırdı. Bunlar, çoğunlukla Peygamberimizin yanında bulunur, ona gelen ayetleri öğrenir, konuşmalarını dinlerdi. Ayrıca Suffada kalanlar, yeni bilgiler öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye çalışırlardı. Bunlar arasında yabancı dil öğrenenler bile bulunmaktaydı.Bu metne göre Hz.Muhammed (sav)in Suffayı açmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılma nedenlerinden biri değildir? I. Sanat metinlerinin kendi anlamından ziyade okunduğu, seyredildiği ve duyulduğu yerde kazandığı anlamı vardır.II. Sanat metinlerinde yaratıcılık, öğretici metinlere göre daha ön plandadır.III. Sanat metinleri duygulardan çok düşüncelere hitap eder.IV. Sanat metinlerinde kanıtlama, inandırma, açıklama amacı görülür.Numaralanmış cümlelerden hangilerinde sanat metinleriyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Aşağıdaki bayramlardan hangisi milli bayramlarımızdandır? Harcama talimatlarında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz? .... Aaaa merhaba..... Merhaba, nasılsın?.... İyiyim, seni gördüğüme çok sevindim. .... Ben de, uzun zamandır görüşemiyorduk. Yukarıda metinde .... ile gösterilen yerlere hangi noktalama işareti getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri geleneğinin özelliklerinden değildir? Uşakta özel sektörün bir şeker fabrikası kurması, İzmir İktisat Kongresinde alınan aşağıdaki kararlardan hangisine uygun düşmektedir? Karışım ve ayırma yöntemleri eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin as. Kız çocuklarından biri değildir? Şapka Kanunu hangi alanda yapılan inkılaplardandır? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, harcama yetkisi ve yetkilisi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olabilir. Kızdığına da ölçülü kız, belki bir gün dostun olabilir. Bu hadiste vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an‟ın özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 2. kişi ve şimdiki zaman ekiyle çekimlenmiş bir fiil vardır? Duvar saati ile ütünün çalışmasını sağlayan elektrik kaynakları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? Bir malın zekatının verilebilmesi için ulaşması gereken miktara ne denir? Kuranı Kerimde geçen geçmişte yaşamış kişiler, peygamberler ve toplumlar hakkında anlatılan öykülere kıssa denir.Yukarda tanımı verilen Kurandaki kıssaların gerçek amacı nedir? Pek çok ayette Allahın çok affedici ve bağışlayıcı olduğu ifadesi bulunmaktadır.Bu durum Müslümanları aşağıdakilerden hangisine daha çok yönlendirmektedir? Kuran'ın Arapça olarak gönderilişinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 2 tane iki yüz TL, 4 tane elli, 3 tane yirmi TL kaç TL eder? Tüketiciler bir malı veya hizmeti satın aldıklarında, bu mal veya hizmet ile ilgili davranışlarını, beğenilerini ve görüşlerini üretimin hangi temel öğesini esas alarak oluştururlar? Karahanlılar devrine aittir.• 1072-1074 yılları arasında yazılmıştır.• Yazarı Kaşgarlı Mahmuttur.Bu özellikler, aşağıdaki eserlerin hangisine aittir? Teleskopu aşağıdaki bilim adamlarından hangisi bulmuştur? Itrî, Dede Efendi, Sadullah Ağa, Tanburî Cemil Bey ve Hacı Arif Bey gibi sanatkârlar aşağıdaki alanlardan hangisinde eserler vermişlerdir? Ülkemizden Almanyaya çok sayıda insanın çalışmaya gitmesinin nedenleri içinde hangisi gösterilemez? Lozanda Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konular hangisidir? Bir sayı kendisinin 5 katının 3 eksiği ile toplandığında sonuç 141 oluyor. Bu sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin ilerlemesinin zararlarındandır? 1 - 0 -5- 8- 9 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek beş basamaklı en büyük tek sayı hangisidir? Hacı adaylarının belli bir müddet bekledikleri (vakfe yaptıkları) ve dua ettikleri yerler neresidir? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerine ters düşer? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir