S:1

Kabenin doğusunda, Hacerülesvedin tam karşısına rastlayan kuyudan çıkan, Yüce Allahın (c.c.), Hz. Hacer ile oğlu İsmaile (a.s.) ihsan ettiği kaynak suyunun adı nedir?

Kabenin doğusunda, Hacerülesvedin tam karşısına rastlayan kuyudan çıkan, Yüce Allahın (c.c.), Hz. Hacer ile oğlu İsmaile (a.s.) ihsan ettiği kaynak suyunun adı nedir? sorunun cevabı "Zemzem Suyu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "huzursuz, tedirgin etmek" anlamı vardır? Tıkıştığımız arabada Veliaht Reşat Efendinin en büyük oğlu varmış. Reşat Efendiye, onun şehzade ve belki adamlarına rastlamak, onlarla selamlaşmak! Onlarla yan yana gelmenin ne demek olduğu konusunda uzun uzun bilgi veren ve o gün beni aşırı bir kuruntuyla konuştuğu sanısına düşüren Saffet-i Ziya ancak benimle eve girdikten ve bir kahve içtikten sonra yatışabildi. Ben zaten İstanbulu kuşatmış tehlike ağı içinde, Reşat Efendi tehlikesinin ne önemli bir düğüm olduğuna ilişkin pek çok şey dinlemiştim. Saffeti Ziyanın kattığı bilgilerle bu tehlikenin önemini büsbütün anlamış oldum. Reşat Efendinin arabası geçerken, geçtiği yolda ona rastladınız da bir yan sokağa sapmadıysanız ya da bir dükkana girdiniz de orada bu adamın hizmetlilerinden birini buldunuz, hele onun hekimlerinden, onun ma- ğazalarından biriyle ilişkiye girdiniz mi artık haftalarca bunun sonuçlarını bekleyerek yaşamanız, uykunuzda sıçramanız gerekirdi.Halit Ziya Uşaklıgilin Kırk Yıl adlı eserinden alınan bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi insanın doğayı olumlu yönde değiştirmesine bir örnek değildir? Çakılların parçalanması ile aşağıdakilerin hangisi oluşur? 02 + 23 + 41 + 102 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Asya Hun devleti Çin ile hangi yolun egemenliği için mücadele etmişlerdir? Aşağıdakilerden hangisi İkta Sistemini ilk kez uygulayan İslam halifesidir? Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır? 1. dükkân2.satan3.buldum4.hikâye5.birNumaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle kurulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? - Yıllık sıcaklık farklarının artması- Gece ve gündüz süre farklarının artması- İklim kuşaklarının sınırlarının değişmesiYukarıda verilen durumların görülebilmesi için aşağıdakilerden hangisinde artışın olması gerekir? Resulullah'ı (a.s.m) öldürmek için yola çıkmışken sonunda Resulullah'a biat edip Müslüman olan ve Resulullah'ın halifesi ünvanını kazanan zat kimdir? Aşağıdaki coğrafi bölge-iklim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bir köyün, bir kasabanın, bir şehrin evlerinden bir tanesi bizim için çok özeldir. Orada açmışızdır gözümüzü dünyaya. Orada ağlamış, orada gülmüşüzdür. Her karesinde bizden bir parça vardır. Penceredeki cama resimler çizmiş, perdeleri aralayıp odaya güneşi doldurmuşuzdur.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Anayasamızın 40. maddesinde yer alan, Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânını isteme hakkına sahiptir. Verilen ifadede aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Metinde bahsedilen doğal afetin zararlarını azaltmak için dere yataklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Öğretmenimiz yarışmada birinci olan takıma 48 tane çikolata verdi. Takım 6 kişi olduğuna göre her öğrenciye kaç çikolata düşmüştür? Elaya öğretmeni MOR KALEM hediye etmiştir.Ela bunu İngilizce nasıl söylemiştir? Çarşıya kiraz, kivi, kilim, kilit almak için çıktık. cümlesindeki alınanların adlarını sözlükteki sırasına göre dizersek hangisi üçüncü sırada yer alır? Tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden vemuayene sürelerini belirleyen belgeye ne denir? Kelime-i Şehadette Hz. Muhammed (sav)in öncelikle hangi niteliğinden bahsedilmiştir? Yiyeceklerin bozulmasını engelleyen cihaz hangisidir? Altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır? Frig kralları tarımı korumak için ağır cezalar içeren kanunlar hazırlamıştır. Frig krallarının bu uygulamaları aşağıdakilerden hangisine verilen önemi gösterir? Sinop-Tekirdağ arası uçak yolcuğu 55 dk sürmektedir. 16.25te Sinoptan kalkan bir uçak saat kaçta Tekirdağ'a iner ? Kara Yolları Trafik Kanununa göre C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz harflerin hepsi sert ünsüz değildir? Clara : - - - - ?Ali : Hımm, approximately five hundred.Clara : Are you serious? Do you really spend so much time on your mobile phone? İslam devletinde ilk divan hangi halife döneminde oluşturuldu? Aşağıdaki kelime çiftlerinin hangisi eş anlamlıdır? Osmanlı devletinin Almanya yanında savaşa girmesi I.Dünya Savaşını nasıl etkilemiştir? Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yardımlaşma ile ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet yönetiminde yer alan unsurlardan biri değildir? 3071 kanuna göre ilgili kamu kurum ve kuruluşları TBMM dilekçe komisyonunca gönderilen dilekçeleri kaç gün içinde cevaplar? Aşağıdakilerden hangisi, iş yerlerinde temizlik ve düzenin sağlanması için yapılması gerekenlerdendir? Uluğ Bey ve Ali Kuşçu, hangi devlet döneminde yetişmiş bilim insanlarıdır? Aşağıdakilerden hangisi eklem bacaklılar ve derisi dikenliler grubunda görülen ortak özelliklerdendir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir