S:1

Hac veya umreye niyet eden kimsenin, diğer zamanlarda yapılması helal olan bazı davranışları, bu ibadetlerin esaslarını veya bütün adabını tamamlayıncaya kadar kendisine haram kılmasına ne ad verilir?

Hac veya umreye niyet eden kimsenin, diğer zamanlarda yapılması helal olan bazı davranışları, bu ibadetlerin esaslarını veya bütün adabını tamamlayıncaya kadar kendisine haram kılmasına ne ad verilir? sorunun cevabı "İhram" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
I. EnderunII. İcazetnameIII. ŞehzadeganYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinde eğitim öğretim ile ilgili kavramlardır? Aşağıda verilen oyun alanlarından hangisi ya da hangileri güvenli oyun alanı değildir?I. Evimizin önündeki cadde II. Akarsu, göl, deniz kenarıIII. Mahallemizdeki çocuk parkı VI. Taşıt yolu kenarındaki boş arsa Aşağıdakilerin hangisi gazete ve dergi çevresinde gelişen türlerden değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi bir ülkenin nüfuspolitikası ile kalkınma düzeyi arasındaki ilişkiyi örneklendirir? Güneş'e olan uzaklıklarına göre sıralandığında; Güneşe en yakın gezegen .............., en uzak gezegen................dür.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yunanistanda yüzme ve dalış gibi su sporları yaygın iken; Norveçte kayak gibi kış sporları daha yaygındır.Bu durum iki ülkenin hangi özelliğinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır? Hangi cümlede kinin yazımı doğrudur? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sadece sessiz harfler bulunmaktadır? Katı atıkların ayrıştırılmasıyla ilgili aşağıdaki hangi bilgi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Batı Cephesi`ndeki som savunma savaşıdır? Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerimizden olan el sanatlarına örnek gösterilemez? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi aralarındaki anlam ilişkisine göre farklıdır? "O çocukları ne gördüm, ne de tanırım." Cümlesinde sıfat olan kelime hangisidir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki örneklerden hangisi İslamda bulunan kolaylıklara örnek olamaz? Rio Havaalanına iner inmez boğulacak gibi oldum. Pariste akşam uçağa binerken sıcaklık eksi on dereceydi;Rioda, gün doğumunda gölgede kırk. Nem oranıysa yüzde seksen. Takside giderken kenti kuzeyden güneye doğru ikiye bölerek kendimce bir planlama yaptım. Sivri tepeler ile okyanus arasına sıkışıp kalmış modern bir kent Rio. Tünellerden geçtik. Gökdelenler, geniş caddeler, yeşil tepelere tünemiş gecekondular... Sonra Copacabana... Göz alabildiğine uzanan kumsal...Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Eylemlerden, eylemsilerden önce gelerek onları zaman, durum, miktar, soru, derecelendirme bakımından belirten sözcüklere zarf (belirteç) denir.Bu tanıma göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi zarf (belirteç) olarak kullanılmamıştır? Övmek, çocukta bir ışık yakmaktır. Azarlamak ise yanan ya da yanabilecek durumda olan bu ışığı söndürmek, onun duygu, düşünce evrenini karanlığa boğmaktır. Çocuğunu azarlamaya alıştırmadan büyütmeyi başarabilen annebabalar gerçekten büyük, saygıdeğer eğiticilerdir.Parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Eski Türklerde ailelerin birleşmesiyle meydana gelen topluluklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? iki yüz doksan beş şeklinde okunan sayının birler ve onlar basamağındaki rakamlar yer değiştirirse oluşan yeni sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam devletlerinde görülen sanat alanlarından biri değildir? - - - - Murat was working abroad, his daughter was born. Fazla miktarlarda alındıklarında vücutta yağa dönüşerek şişmanlığa yol açan besin grubu aşağıdakilerden hangisidir? Ders planı; bir ders saati içerisinde kazandırılacak davranışları, işlenecek içeriği, etkinliklerin seçimini ve düzenlenmesini, öğrenme yaşantılarını ve değerlendirme etkinliklerini daha ayrıntılı bir şekilde tasarlamayı gerektirir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ders planı hazırlamanın en temel amacıdır? Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinin özelliklerinden değildir? Göktürk 2 yapay uydusunun bulunduğu konuma ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bilgisayarda klasörleri niçin kullanırız? Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin dinî nedenlerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik kullanımında güvenli bir davranıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz? Osmanlı Devletinde ekonominin temeli ve nüfusun büyük çoğunluğunun geçim kaynağı ........... dayanıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında da üretim büyük ölçüde...... sağlanıyordu.Verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 5 638 - 1699 işleminin yüzler basamağına yuvarlama yaparak tahmin eden Emre ‘nin bulduğu sonuç kaçtır? Aşağıdaki çoğul eklerinden (-ler,-lar) hangisi aile anlamı taşımaz? Cisimleri oluşturmak için kullandığımız maddelere malzeme denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi annenizin kurabiye yaparken kullandığı malzemelerden değildir? Hava aydınlık. Gereksiz yere lambayı yakmamalıyız. diyen Kadir aşağıdaki kaynaklardan hangisini tasarruflu kullanmak istemiştir? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin oluşumunda mevsimlik rüzgarlar etkili olmuştur? Karine Gölü hangi ilimizdedir? Hangi sözcüğün yazımı doğrudur? Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur.Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir