S:1

Aşağıdakilerden hangisi hac ve umre ibadetlerinin ortak görevlerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hac ve umre ibadetlerinin ortak görevlerinden biri değildir? sorunun cevabı "Sa’y yapmak " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıda kelimeler hecelerine ayrılmıştır. Bunlardan hangisi yanlıştır? Bilgili ve erdemli kişi çok konuşmaz, bilgiçlik taslamaz. Pek çok kültürde, çok ve gereksiz konuşan insanların durumu farklı şekillerde anlatılmıştır. Bizim kültürümüzde bu durumu anlatmak için ‟- - - - atasözü kullanılır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir? Aşağıda verilen kıtalardan hangisinin doğal nüfus artış hızı diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir? "Kişiden kişiye değişen özellikler..........dir." cümlesini aşağıdakilerden hangisi an­lamlı tamamlar? Alparslan, Anadoluyu fethetmekle görevlendirdiği Türkmen beylerine, ele geçirdikleri yerleri yurt olarak verdi. Bu beyliklerden çoğunluğu Alparslanın ordusunda görev almış Türkmen beylerince kuruldu. İlk dönem Anadolu Türk Beylikleri olarak adlandırılan bu beylikler Büyük Selçuklu Devletine bağlıydılar. Aşağıdaki beyliklerden hangisi açıklamada sözü edilen İlk Dönem Anadolu Türk Beyliklerinden biri değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ders görevi ile ilgili olarak ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar hangi usul ile tespit olunur? Bir belgenin çıktısını almak için hangi komutu kullanırız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? "Akşam erken................" ifadesindeki noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır? Komşuluk ilişkileri özellikle sosyal yardımlaşma açısından önemli olduğu gibi ailelerin huzur ve güven içinde yaşamaları açısından da önemlidir. İyi komşuluk ilişkileri mutluluk ve sevincin paylaşılmasında, sıkıntı ve kederin göğüslenmesinde ayrı bir öneme sahip olduğundan kişi ve ailelere toplum içinde destek olur. Bundan dolayı iyi komşuluk sosyal bünyeyi güçlendirir. Aşağıdaki sözlerden hangisi bu paragrafta anlatılanları destekler? Resimleri görüntülemek için öncelikle galeri uygulamasını başlatın. Galeri başlatıldığında mevcut klasörleriniz görüntülenir. Başka bir uygulama bir resim kaydettiğinde, resmi içerecek indirme klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer bir şekilde, bir ekran görüntüsünün alınması otomatik olarak Ekran Görüntüleri klasörünün oluşturulmasını sağlar. Açmak için bir klasör seçin. Resimler, klasör içinde oluşturulma tarihine göre görüntülenir. Tam ekranda görüntülemek için bir resim seçin. Sonraki veya önceki resmi görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir futbol karşılaşmasında seyirci durumunda olan bir psikoloğun, insanların duygusal tepkilerini ölçmek için kullanabileceği öncelikli yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından sonra kimin yanında kaldı? Sevr Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Osmanlı Devleti savunma gücünden yoksun bırakılmak istenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi karasal biyomlarla ilgili yanlış verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi cep telefonu ve tabletlerde kullanılan bir mobil işletim sistemidir? DNA ikili sarmalında, karşılıklı dizilerde yer alan nükleotitlerin doğru eşlemesiaşağıdakilerden hangisidir? Kirpikleri uzundur yârin hayâle sığmaz Meşhur bir meseldir mızrak çuvala sığmazBu beyitte olduğu gibi, bir konuyu atasözü ya da özlü sözle anlatmaya ne denir? Aşağıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulursa, hangisi ilk cümle olur? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre bayrak törenlerinde göz önünde tutulacak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır? Sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesine .................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Platonun Menon adlı diyaloğunda Sokrates , okuma yazma bilmeyen genç bir köleye geometri problemi çözdürme isteğindedir. Problemin geometriden seçilmesi bir rastlantı değildir. Çünkü böyle bir problemin çözümüne duyular yardım edemez. Genç köle problemi çözer; böylece Sokrates insan aklının apriori bilgiyle donatılmış olduğunu da ispat etmiş olur.Bu parçaya göre Platonun temel iddiası aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdaki iklim çeşitlerinden hangisi yurdumuzda görülmez? I. Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanımalarını sağlamakII. Yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmakIII. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata ve iş alanlarına hazırlamakVerilenler, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir? Kaya öğretmene 12 tane kitap verdi. Ersin de 14 tane kitap verdi.Öğretmenin kaç tane kitabı oldu? Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara - - -, haftalık ders saati sayısı 2den fazla olanlara ise - - - defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? 12 tane 50 kuruşum var. Kaç kuruşum daha olsa 8 liram olurdu? ALLAH inanıyorum diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Tuzlu suyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Hz. Muhammedin doğduğu toplum için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Tanrı tarafından seçilmiş olan ve Tanrının buyruklarını insanlara ileten kişidir.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, vali bir memura aşağıdaki cezalardan hangisini veremez? • Omurgaya sahiptir.• Yumurta ile ürer.• Vücudu tüylerle kaplıdır.Özellikleri verilen hayvan aşağıdakilerden hangisi olabilir? Musul, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile İngiltere himayesindeki Iraka bırakılmıştır? 1 - 3 - 6 - 10 - 15 - 21 - ? - 36 - 45 kurallı sayı dizisinde soru işaretlerinin yerine sırayla hangi sayılar gelmelidir? Günlük hayatta sorun olan bazı durumlar yaşanır. Böyle bir durumda çözüm yolu olarak yapacağımız ilk iş ne olabilir? She's from Kyoto in Japan. She ................. Japanese an English. Dünya Çevre Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvetin etkisi ortadan kalktığında madde eski şekiline döner? "Gelecek yıl beşinci sınıfa gideceğim." cümlesinde hangi sözcük sıra sayı sıfatıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir