S:1

Umre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

Umre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? sorunun cevabı "Arafat’ta vakfe yapılır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Peygamberlerin hayatlarının Kuran-ı Kerimde anlatılmasına ne ad verilir? Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olarak aşagıda verilenlerden hangisi yanlıştır? İlgi ,ihtiyaç ve yeteneklerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ? Aşağıdaki özelliklerden hangisi divan nesri ile ilgili değildir? Belediyelerin kuruluş amaçları ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi adın yerini tutan bir sözcüktür? Bulut depolama, bulut teknolojisinin ortaya çıkardığı gelişmeler ile oluşturulmuş bir teknolojidir.Aşağıdakilrden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir? Atatürk nerede doğmuştur? Aşağıdakilerden hangisi panelin özelliklerinden biri değildir? Taban yarıçapının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan silindir biçimindeki kabın tamamı su ile doludur. Silindirdeki suyun tamamı bir ayrıtının uzunluğu 10 cm olan küp biçimindeki boş bir kaba boşaltıldığında kaptaki suyun yüksekliği kaç santimetre olur? (r yerine 3 alınız.) Yol kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem anlamında kullanılmıştır? Peygamberimizin kimlere iki reyhanım olarak hitap etmiştir? Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır? Süs bitkisi begonyanın bir dalı nemli toprak üzerine bırakıldığında kök ve sürgün salarak yeni begonya bitkisi oluşur.Bu üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir? "Gece gündüz durmadan çalışıyordu." cümlesinde altı çizili kelimeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen sayılardan hangisinin binler bölüğündeki sayı diğerlerinden büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdandır? Motorlar soğutma sistemlerine göre nasıl sınıflandırılır? Mikroorganizmaların insan hayatına yaptığı etkiler;1. Üzüm suyundan sirke yapılması2. Sütten peynir ve yoğurt yapılması3. El ve ayaklarda mantar hastalıklarının oluşması4. Bebeklerin ağzında pamukçuk denen yaraların oluşmasıHangileri mikroorganizmaların olumsuz etkilerindendir? 3 tane 50 kuruş, 7 tane 25 kuruş kaç lira kaç kuruş eder? Sen dili; • Senle başlar veya senle biter • Yargılayıcı, suçlayıcıdır • Eleştiricidir • Kırıcı olabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi sen dili ne örnek olabilir? Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevlerindendir? Aşağıdaki fiillerden hangisi devam eden bir eylemi bildirir? Vahiy meleği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir mevsim adı değildir? Bir ağaçtaki kuşların 26 tanesi uçtuktan sonra ağaçta 38 kuş kalmıştır.Bu ağaçta kaç tane kuş vardı? 5 onluk 4 birlikten oluşan sayının birler basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır? I. Birbirinden farklı yerlerde bulunan kişiler ve kurumlar arasında özel ya da resmîiletişimi sağlayan yazı türdür.II. Bu tür, aynı zamanda bir haberleşme aracıdır.III. Bu türde yazarın duygu ve düşünceleri içten bir şekilde yansır.IV. Bu türde dil, dil ötesi işlevde kullanılır.V. Resmîmektup, iş mektubu, özel mektup, edebî mektup gibi çeşitleri vardır.Numaralanmış cümlelerin hangisinde mektupla ilgili bilgi yanlışı vardır? Çalışkan ve hareketli insanların hem sağlıklı, hem de hayat dolu olacaklarını anlatan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 15 . (-2) + 5 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Babam dün kırtasiyeden silgi aldı." Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Temsil Heyetine Millî Mücadeleyi sevk ve idare yetkisi, aşağıdakilerden hangisiyle verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Kerbelada şehit edilmiştir? Can her ay 18 gün spor yapmış. Ümit 3 ayda kaç gün spor yapmıştır? o Sözlü iletişimin en başta gelen türüdür.o Modern iş ortamının bir iletişim prensibidir.o Bilgisayar, CD, disket, datashow, slayt makineleri, mikrofon, kürsü gibi araçlardan yararlanılır.Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? Tanım: Kendi kendini yönetme yeterliliğinde ol mayan milletler bir süre büyük bir devlet tarafından yönetilecektir.Buna manda ve himaye denmiştir. Durum: Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye sistemi reddedilmiştir. Buna göre Erzurum Kongresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki sözcüklerin kaçı, -i ve -e eklerini aldığında hece düşmesi oluşur?( Şekil, Nehir, Alın, Omuz ) Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir