S:1

Aşağıdakilerden hangisi hacca gidecek olan bir kişide aranan koşullardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hacca gidecek olan bir kişide aranan koşullardan biri değildir? sorunun cevabı "Evli olmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Türkiye dünyanın en eski yerleşim alanlarından biridir.Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi tek hecelidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? CTRL+C kısayolu aşağıdakilerden hangisinin kısayoludur? Hangisi iletişim fonksiyonları sayılmaz? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin genel özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi devletin vergi toplamasını kolaylaştırıcı davranışlardan birisidir? Göğüs kafesinin görevi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Misafir sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Sokağın çocukları genellikle o tepede oynardı. Yukarıdaki cümle için aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğrudur. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sadece kalın ünlüler bulunmaktadır? Aşağıdaki sorulardan hangisi sırasıyla kök+yapım eki+ çekim ekinden oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi tarih sıralamasına koyduğumuzda ilk hangisi gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşına katılan devletlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinin ilkyardım çantasında bulundurulması şart değildir? I. NewtonII.Newton # metreIII.JouleYukarıda verilenlerden hangileri iş birimi olarak kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yollarından biri değildir? I. Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır.II. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.III. 0 sayısı bir rasyonel sayı değildir.Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerden hangisi görev bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda kimyasal tortul kayaçların etkili olduğu söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi hammaddedir? Yatmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde eğilmek anlamında kullanılmıştır? Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı fikirlerden etkilenerek dağılan devletlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yapım eki almış sözcük vardır? Müslümanların Medinede barışı sağlamak için Yahudilerle yaptığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, nesep tarzında yazılan kitapların konusunu oluşturur? Oyun oynarken bazı öğrencileri oyuna almamak, oyun kurallarını herkese aynı uygulamamak aşağıdakilerden hangisine neden olur? Meleklerin, insanlardan ve diğer varlıklardan farklı birtakım özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(......) Yeryüzündeki tüm canlıların ihtiyacı olan doğal kaynaklar sınırsızdır.(......)Ormanların bilinçsiz şekilde yok edilmesi, heyelan yoluyla verimli toprakların yok olmasına neden olur.(......)Turizm, ülke ekonomisine katkısından dolayı bacasız sanayi olarak anılır.(......)Ülkemizde çıkarılan petrol ihtiyacımızı karşılamamaktadır.(......)Ege, Marmara ve Akdeniz kıyıları rüzgâr enerjisi için uygundur. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kurtuluş Savaşını başlatmak için Mustafa Kemal İstanbuldan nereye gitmiştir? Aşağıdakilerden hangisi gezi türü için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnet ekollerince bilginin kaynakları arasında yer almaz? Aşağıdaki davranışlardan hangisi temel hakların kullanılmasına uygun bir davranışolarak gösterilemez? İnsanların yaşamsal faaliyetleri sonucu çevre kirliliği meydana gelebilmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu tür bir çevre kirliliği değildir? Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarındandır? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adın yerine kullanılan kelime yoktur? Sabit bir noktaya göre yer değiştiren cisim,hareketlidir. Aşağıdakilerden hangisi hareketli bir cisimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir