S:1

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir? sorunun cevabı "Sa’y yapmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Evrendeki varlıkların kendiliğinden oluşamayacağı düşüncesi bizi hangi sonuca götürür? Galileo Galilei was born in Italy in 1564. Helived in Italy and he studied astronomy, physicsand mathematics. He was a famous physicist,mathematician, astronomer and a philosopher.He worked at the University of Pisa and Padma.His most famous scientific work was SiderusNuncius. He died on 8thJanuary, 1642.The passage doesnt mention - - - - . Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde yüklem geçişsiz bir eylemdir? Güneş batmak üzereydi. Aynalı Kahvede sıcak, kırmızı, dumanlı birer bardak çay içip orayı ko- nuştuk. Biz konuşurken mahallenin sevimli köpeği sürekli etrafımızda dönüyordu.Bu metindeki altı çizili söz grubu hikâyenin hangi ögesini bildirmektedir? Mescid-i Nebinin içerisinde yer alan okulun adı nedir? Günümüzde hızla ilerleyen küresel ısınmanın nedenlerinden birisi de fosil kaynakların kullanımının fazla olmasıdır.Buna göre küresel ısınmayı azaltmak için aşağıdaki kaynaklardan hangisinin kullanımı azaltılmalıdır? İlker ile babasının yaşları toplamı 92 dir. 8 yıl sonra babasının yaşı İlkerin yaşının 2 katı olacaktır.Buna göre, İlkerin bugünkü yaşı kaçtır? Petrol ve doğal gaz aşağıda sistemlerden hangisiyle daha kolay ve ucuz taşınır? Bazı işletmelerin, toptancı yerine acente veya komisyoncu vasıtasıyla perakendecilere, özellikle büyük perakendecilere ulaşmayı tercih etmeleri, hangi dağıtım kanalını kullanacaklarını göstermektedir? Platon Yöneticiler filozof ya da filozoflar yönetici olmalı sözüyle yöneticilerin öncelikle hangi özelliğe sahip olması gerektiğini ileri sürmüştür? Asurlular ile ilgili araştırma yapan Ahmetin, ulaştığı kaynakları belirli bir sistem içerisinde zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırması tarih biliminin yöntemindeki hangi aşamadır? Sahne sanatlarında oyuncuların eser kişilerini sahnede canlandırmasına ---- denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi artık yıldır? I. ŞarjII. ABSIII. Yağ basıncıVerilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir? Rey Ekolünün temelleri hangi sahabe tarafından atılmıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta ( . ) hakkında yanlış bilgi verilmiştir? Kırmızı panjurlu bahçeli bir ev satın aldılar.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 86b2 dört basamaklı doğal sayısının 6 ile tam bölünebilmesi için b yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez? Aşağıdakilerden hangisi okulda iç paydaş değildir? Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti siyasi alanda da birtakım yenilikler yapma yoluna gitmiştir. Ancak ne yapılırsa yapılsın çöküşten bir türlü kurtulamamıştır. Savaşlar başarısızlıklarla sonuçlanmış, yapılan barış anlaşmaları kısa süreli olmuş, devlet her geçen yıl biraz daha Batılı devletlerin boyunduruğuna girerek onların talepleri doğrultusunda hareket etmeye başlamıştır. Sonunda Balkanlarda azınlıklar birer birer bağımsızlıklarını ilan etmiş; devlet hızla parçalanmaya doğru gitmiştir. Bu olaylar Tanzimat Dönemi Edebiyatının şiirden tiyatroya kadar bütün edebi türlerinde konu edinmiştir.Bu parçaya göre Tanzimat Dönemi Edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A: ............ is the hospital?B: Its on the left.Karşılıklı konuşmayı tamamlayan kelime hangisi olmalıdır? Toplu taşıma araçlarında yaşlılara veya engellilere yardımcı olmak trafikte neyin göstergesidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin ce­zası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır? Yurdumuzun, milletimizin bağımsızlığını, anlatan marşımızın adı nedir? • Yapay uyarıcılara koşullanan organizmanın, yapay uyarı-cılara benzeyen tüm uyarıcılara aynı tepkiyi göstermesi • Sönme yoluyla ortadan kalkan tepkinin, bir süre sonra kendiliğinden tekrar ortaya çıkması • Bir uyarıcı türüne koşullanmış olan organizmanın, bunların içinden bir tanesini seçip tepki göstermeyi öğrenmesi• Koşullanma oluştuktan sonra uzun bir süre doğal uyarıcı verilmediğinde koşullu tepkinin ortadan kalkması Tanımları verilen kavramlar sırasıylaaşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede, özel isimlerin yazımında bir yanlış vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gerçekleşmiş bir durum söz konusudur? 1. Durum: Fransa Mondros Mütarekesinden sonra Güney bölgelerimize asker çıkarmıştır.2. Durum: Devlet Fransızların işgaline müdahale edecek ordu gönderememiştir.Sonuç: ?Verilen iki durumun sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? keskin kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? ... Onların (müminlerin) işleri aralarında danışma iledir... (Şura suresi, 38. ayet) Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez.(Hadis-i şerif)Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bu ayet ve hadiste verilen mesaja uygun davranmamıştır? I have a part time job at weekends. I work in a cafe as a waitress and my boss pays me £4 per hour as - - - - . You - - - - speak loudly in the library. My sister lives in - - - - Paris. T = { 1, 2, 3, 4 } Liste yöntemi ile verilen T kümesinin ortak özellik yöntemiyle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun sanatçılarının özelliklerindendir? I like solving problems. My favorite class is .............. Aşağıdaki tarihî eserlerden hangisi ülkemizdebulunmaz? Sarah : I want to make a cake.Efe : - - - -?Sarah : Some flour, eggs and some sugar. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir